АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.
Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Семената трябва да бъдат от най-подходящи за района сорт и да се получени от семенен участък. За ускоряване на поникването семената на зеленчукови култури се накисват в Натурален стимулатор за семена «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на 1/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура (18-20оС). Накисването продължава до пълното набъбване на семената – 12-24 часа.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с грудковите бактерии и хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

Рътене на семената. При рътене накиснатите семена се разстилат на тънък слой (6-7 см), покриват се с влажни чували или платна и се държат в топло помещение с температура 20-25оС, като периодично се разбъркват, за да се осигури достъп на кислород. Рътенето се преустановяват, когато зародишните коренчета на 3-5% от семената разпукат семенната обвивка.

Накиснатите и ретените семена да се сеят в торо-почвена смес.
Подготовка на торо-почвена смес. Още през сентември, но не по-късно от средата на декември се подготвя торо-почвена смес. При подготовката на торо-почвена смес, вместо оборска тор се използва Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в доза 200-250 мг/м2. Тази биопаста има голямо преимущество пред оборският тор: съдържанието на активния хумус в почвата се увеличава в няколко пъти повече, активизира полезната почвена микрофлора и съдържа всички необходими питателни вещества, микроелементи и стимулатори на растежа.
Биопаста гарантира доброто развитие на кореновата система, силен и бърз растеж на разсада. Предпазва разсада от брашнеста мана, фитофтора, кореново гниене и други гъбични и бактериални заболявания.

ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

За да се получи здрав и доброкачествен разсад на зеленчукови култури, с добра развита кореновата система и обилна листна маса, се извършва листно и почвено подхранване с Екоторове «AgroBioStim».

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

За листно подхранване се използва бързодействащ и баласиран Екотор «НАТУРА». Приготвяне на работен разтвор – 5-10 мл Екотор се разтварят в 1 л чиста вода (1:100).

1-во листно подхранване, при появата на първите 2-4 същински листа, с работен разтвор – 5-8 мл/1 л вода.

2-ро листно подхранване и следващи, в интервал до 15 дни, с работен разтвор – 10 мл/1 л вода.

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято. Подхранване се извършва най-добре при облачно време или надвечер при залез слънце.

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

Почвено подхранване с поливна вода, с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване се прави с интервал през 7 дни, с работен разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 м2 разсад. След поливането растенията се промиват с 2-3 л/м2 чиста вода.

Почвено подхранването на разсада е необходимо, главно когато почвата, върху която се отглежда, е бедна на хумус и не торена преди сеитба. При много богата парниковата почва или торена с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» – почвено подхранване налага с интервал през 15-20 дни.

При силно завяхване на растенията предизвиканото от много високи температури в обедните часове, по необходимост сутрин се полива с 5-6 литра 0,003% разтвор на Екотор «НАТУРА» на 1 м2.

Вечерта преди засаждането, разсада необходим за следващия ден се полива обилно с 0,003% разтвор на Екотор «НАТУРА» за предпазване на корените от разкъсване.

 

Листно и почвено подхранване на разсад с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на бактериен пригор, ореолов пригор, кореново гниене, бактерийно увяхване и други бактериални болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ако се появи сечене по разсада, провежда профилактично пръскане на разсада с 0,1% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

Листно и почвено подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

Преди засаждане разсад се наскубва, подбират се добре развитите растения и се подреждат на снопчета. След това корените се натопяват за 4-6 часа във разтвор с Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА» (30-40 мл/1 л вода) за по-добро прихващане на растенията и предпазването им от болести предизвиквани от почвените патогени.

Засаждането да става непосредствено след изваждането от разтвора.

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на разсад използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» гарантира выход на здрав разсад, с мощна коренова система до 95-98% и повече (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на разсад, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на разсад от зеленчукови и други култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.