АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.
Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.
Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛУКОВИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛУКОВИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА.

 

За ускоряване на поникването семената на лук се накисват в Натурален Стимулатор за семена «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на ½ до 1/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура (18-20оС). Накисването продължава до пълното набъбване на семената – 24 часа.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ЛУКОВИ КУЛТУРИ.

 

Подхранването на лукови култури с органични и минерални торове дава много добри резултати, особено на по-леки почви. Най-удобно средство за подхранване са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во листно подхранване се извършва във фаза 2-4 лист, с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка + прилепител.

2-ро листно подхранване през 15 дни след 1-то подхранване, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка + прилепител.

3-то листно подхранване през 15-20 дни след 2-ро подхранване, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка + прилепител.

Към съдържанието на влага в почвата лукови култури е особено взискателни по време на поникването и през началните фази от развитието на растенията. Високи добиви се получават при поддържане на постоянна влажност, което се постига чрез поливане. При всяка поливка извършва и почвено подхранване с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Почвено подхранване на градини се прави с интервал през 15 дни, с разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 м2 площ.

Листно и почвено подхранване на лукови култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на мана по лука, шийно гниене по лука, сипкаво меко гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15-20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната

      транспортабилност и съхраняемост;

 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.
Листно и почвено подхранванге на лукови култури с Екоторове «AgroBioStim», увеличава добивите при луковиците над 40% и добивът от зелен лук и чесън над 60-80% и повече (виж Полеви изпитания).

ПРИЛОЖЕНИЕ: За всички схеми за производство на лук-глави и чесън (луковици), почвено подхранване се прекратяват 2-3 седмици преди оптималния срок на реколтиране (с цел постигане на по-добра съхраняемост на продукцията).

При дефицит на микроелементи се пръска с 0,2% разтвор на «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на култури заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове «AgroBioStim» стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

При биологично производство на лукови култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на лукови култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

За повече информация:

 

ЛУК.

ПРАЗ.

ЧЕСЪН.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на лукови култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.