АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.
Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.
Зеленчукови култури, зеле, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на зелеви култури, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЕЛЕВИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕВИ КУЛТУРИ.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ЗЕЛЕВИ КУЛТУРИ.

 

Зелеви култури много добре реагира на комбинирано торене с минерални и органични торове. Най-големи са изискванията към хранителни вещества през периода на свиване на зелките. За да разчита на добри стопански резултати трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо подхранване. За тази цел се използва бързодействащи и баласирани Екоторове «AgroBioStim».

1-во листно подхранване се извършва във фаза след прихващане на разсад, с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.

2-ро листно подхранване във фаза начало на завиване (формиране продуктовата част), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване през 15 дни след 2-ро подхранване, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка.
На малки площи и градини листно подхранване се правят с работен разтвор на Екоторове. Приготвяне на работен разтвор – 100 мл Екотор се разтваря в 10 л чиста вода. Препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

При всяка поливка извършва и почвено подхранване с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Почвено подхранване на градини се прави с интервал през 15 дни, с разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 м2 площ.

 

Листно и почвено подхранване на зелеви култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):

  • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
  • стимулира имунната система на растенията;
  • повишава активността на фотосинтезата;
  • чувствително подтиска появата на бактериоза по зелето, мана, сухостъблено гниене, черни петна и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
  • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
  • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15-20 дни);
  • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
  • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
  • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната

      транспортабилност и съхраняемост;

  • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.
Листно и почвено подхранванге на зелеви култури с Екоторове «AgroBioStim», увеличава добивите на 40%, а при салата на 60-80% и повече (виж Полеви изпитания).

ПРИЛОЖЕНИЕ: По време на вегетацията профилактично се пръска с 0,15% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» срещу мана и други болести.

При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се пръска с 0,2% разтвор на «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на култури заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове «AgroBioStim» стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

При биологично производство на зелеви култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на зелеви култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

За повече информация:

 

ЗЕЛЕ.

САЛАТА.

СПАНАК.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на зелеви култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.