АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Трайни култури, слива, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на сливата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни култури, слива, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на сливата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни култури, слива, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на сливата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

Много от сортовете на костилкови овощни видове се отличават с голяма родовитост. При недостатъчно грижи за насажденията плододаването е нередовно. Костилкови видове реагира положително на листно подхранване. Къси леторасти, дребни листа, недобре развити плодове показват, че растенията се нуждаят от подхранването. Основна задача на подхранване е период на растеж и плододаване да бъдат удължени максимално. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ.

Предцъфтежно пръскане на праскова и кайсия се извършва във фаза набъбване на пъпките, с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 200 мл/дка, съвместно с биопрепарати за едновременна борба с неприятелите.

1-во листно подхранване във фаза разлистването, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка. За борбата срещу срещу сачмянка, кафяво гниене и брашнеста мана към разтвор да се добавя Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 250 мл/дка.

2-ро листно подхранване през 15 дни след 1-во подхранване, с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка. При наличие на листни въшки и акари към разтвор се прибавя биоинсектициди и биоакарациди.

3-то листно подхранване през 15 дни след 2-ро подхранване, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка (за наедряване на плодовете).

4-то листно подхранване (заедно с третирането срещу плодовите червеи), с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350-400 мл/дка.

5-то листно подхранване на череша и вишня, във фаза залагане на плодните пъпки, след беритбата (за да се осигурят повече плодни пъпки за следващата година), с Екотор «НАТУРА» в доза 350 мл/дка.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка, съвместно с биоакарицидни разтвори за едновременна борба с неприятелите.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ.

 

Приготвяне на работен разтвор – 100 мл Екотор се разтваря в 10 л чиста вода (1 л Екотор/100 л вода).

При праскова и кайсия – предцъфтежно пръскане се извършва във фаза набъбване на пъпките, с 0,2% разтвор на Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», разход на работен разтвор – около 1-1,5 л/дърво.

1-во листно подхранване във фаза пълно разлистване с Екотор «НАТУРА», при разход на работен разтвор – около 5 л/дърво.

2-ро листно подхранване и следващи – до беритбата, през 15-20 дни, с Екотор «ИСПОЛИН» при разход на

работен разтвор – около 8-12 л/дърво.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с 0,3% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», съвместно с биопрепарати за едновременна борба с неприятелите.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

Основно подхранване. През 3-4 години се внасят по 3-4 тона/дка оборски тор. За да се избегне заплевеляване и заболявания от съдържащите се в оборски тор плевелни семена и патогени, най-добре да се тори с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», в доза 40-50 кг/дка.

Препоръчителни норми за малка градина е 250-300 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» за 1 растение през 3 години.

Почвено подхранване. Костилкови насаждения има сравнително добра сухоустойчивост. Засушаванията обаче по време на цъфтежа и етапите на нарастване на плодовете могат да се отразят твърде неблагоприятно върху плодовата реколта. Затова, особено в засушливи години, изкуственото напояване осигурява значително увеличаване на добивите и подобрява качеството на плодовете. Подходящ метод за напояване е дъждуването и напояването чрез капкуване.

Подхранване се извършва с поливна вода, 1-2 пъти в месец, с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване чрез капкови системи за напояване – с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» с норми 100 мл/100 л вода.

Листно и почвено подхранване на костилкови овощни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на червените петна по листата, ръждата по сливата, вдлуджаване, некротични петна, брашнеста мана, струпясване, бактериен пригор, хлоротични листни петна, хлоротично листно завиване, самодивски метли, кафяво гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15 дни);
 • намалява процента на опадване на завръзите;
 • увеличава броя на заложените плодни пъпки и ускоряване на зреенето;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
 • увеличава съдържанието на сухо вещество, захари до 2-4%, органични киселини и спомага за подоброто оцветяване на плодовете;
 • компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори;
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди и пестициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване на овощни култури с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на дърветата заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове стимулират растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на овощни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е препоръчително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава добивите над 40-50% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на овощни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

За повече информация:

 

СЛИВА.

ПРАСКОВА.

КАЙСИЯ.

ЧЕРЕША.

ВИШНЯ.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на овощни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.