АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Трайни култури, круша, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на крушата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни култури, круша, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на крушата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни култури, круша, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на крушата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМКОВИ ОВОЩНИ КУЛТУРИ.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

През плододаващия период семкови овощни видове се нуждае от хранителни вещества и е най-голяма при плододаващите и застаряващи дървета. За подхранване се използват органични и други торове. Семкови видове реагира много положително на листно подхранване. Плододаващите дърветата реагират по-силно на подхранване, отколкото младите. Във врезка с настъпването на плододаването в някакъв случай не бива да се допусне растежът на дърветата да намалее силно или да се прекрати. Къси леторасти, дребни листа, недобре развити плодове показват, че растенията се нуждаят от подхранването. Основна задача на подхранване е период на растеж и плододаване да бъдат удължени максимално. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ.

Предцъфтежно пръскане се извършва във фаза набъбване на пъпките, с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 200 мл/дка, съвместно с биопрепарати за едновременна борба с неприятелите.

1-во листно подхранване във фаза прецъфтяване (опадване на венчелистчетата), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка. При чувствителните на брашнеста мана култури към разтвор да се добавя Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 250 мл/дка.

2-ро листно подхранване във фаза големина на лешник, с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза големина по орех, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка.

4-то листно подхранване през 10-15 дни след 3-то подхранване, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350-400 мл/дка (за наедряване на плодовете).

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка, съвместно с биоакарицидни разтвори за едновременна борба с неприятелите.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ ОВОЩНИ ГРАДИНИ.

 

Приготвяне на работен разтвор – 100 мл Екотор се разтваря в 10 л чиста вода (1 л Екотор/100 л вода).

Предцъфтежно пръскане се извършва във фаза набъбване на пъпките, с 0,2% разтвор на Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», разход на работен разтвор – около 1-1,5 л/дърво.

1-во листно подхранване във фаза прецъфтяване и пълно разлистване с Екотор «НАТУРА» при разход на работен разтвор – около 5 л/дърво.

2-ро листно подхранване и следващи от във фаза големина на лешник до беритбата, през 15 дни, с

Екотор «ИСПОЛИН» при разход на работен разтвор – около 10-15 л/дърво.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с 0,3% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», съвместно с биопрепарати за едновременна борба с неприятелите.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

Основно подхранване. През 3-4 години се внасят по 3-4 тона/дка оборски тор. За да се избегне заплевеляване и заболявания от съдържащите се в оборски тор плевелни семена и патогени, най-добре да се тори с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», в доза 40-50 кг/дка.

Препоръчителни норми за малка градина е 250-300 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» за 1 растение през 3 години.

Почвено подхранване. Семкови овощни насаждения трябва да се създават на поливни площи. Освен почвена влажност те изисква и достатъчно висока въздушна влажност. Подходящ метод за напояване е дъждуването и напояването чрез капкуване.

Подхранване се извършва 2 пъти в месец, с поливна вода, с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване чрез капкови системи за напояване – с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» с норми 100 мл/100 л вода.
Листно и почвено подхранване на семкови овощни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на брашнеста мана, струпясване, бактериен пригор, хлоротични листни петна, некроза, корковидни ядки на ябълката, вътрешно вкорковяване и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15 дни);
 • намалява процента на опадване на завръзите;
 • увеличава броя на заложените плодни пъпки и

      ускоряване на зреенето;

 • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
 • увеличава съдържанието на сухо вещество, захари до 2%, органични киселини и спомага за подоброто оцветяване на плодовете;
 • компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори;
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди и пестициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване на овощни култури с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на дърветата заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове стимулират растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на овощни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е препоръчително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава добивите над 30% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на овощни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

За повече информация:

 

ЯБЪЛКА.

КРУША.

ДЮЛЯ.

РАЙСКА ЯБЪЛКА.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на овощни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.