АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Трайни култури, слива, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на сливата, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ НА ТРАЙНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА ЗА ПОДЛОЖКИ.

Семената трябва да бъдат сертифицирани. Жизнеспособността на семената се определя непосредствено преди стратифицирането или засяването, ако семената ще се засяват нестратифицирани. За ускоряване на поникването семената се накисват в Натурален стимулатор за семена «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на 1/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура (18-20оС). Накисването

продължава до пълното набъбване на семената, около 12 часа при семкови видове, а при кастилкови – 24 часа. След това семена стратифицират или засяват.

 

ОБРАБОТКА НА РЕЗНИЦИ И ОТВОДИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ПОДЛОЖКИ.

Производството на подложки по вегетативен начин става главно чрез вкореняване на вертикални отводи и по-рядко чрез вкореняване на резници. Преди засаждането резниците и отводи се поставят 4-6 часа в работен разтвор от стимулиращи коренообразуването вещества – Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА» при разход на 1 л работен разтвор за 80-100 резници. Приготвяне на работен разтвор: 30 мл стимулатор се разтварят в 1 л чиста вода. Следизваждане накиснатите резници (2-3 см в долната част) се засаждат в предварително приготвения субстрат.

Доказана ефективност от приложение на Натурални стимулатори «AgroBioStim» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):

 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • гарантира бързо вкоряване на резници и ускорено развитие на кореновата система;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи

      в хелатна форма;

 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурални стимулатори «AgroBioStim» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена и резници, възможно дозата на последните да се намали с 30-40%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

Подготовка на торо-почвена смес. При подготовката на торо-почвена смес, вместо оборска тор се използва Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в доза 200-250 мг/м2. Тази биопаста има голямо преимущество пред оборският тор: съдържанието на активния хумус в почвата се увеличава в няколко пъти повече, активизира полезната почвена микрофлора и съдържа всички необходими питателни вещества, микроелементи и стимулатори на растежа. Биопаста гарантира доброто развитие на кореновата система, силен и бърз растеж на разсада. Предпазва разсада от брашнеста мана, фитофтора, кореново гниене и други гъбични и бактериални заболявания.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

За да се получи силни и висококачествени подложки от трайни култури, с добре развита кореновата система, се извършва листно и почвено подхранване с Екоторове «AgroBioStim».

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

За листно подхранване се използва бързодействащ и баласиран Екотор «НАТУРА». Приготвяне на работен разтвор: 10 мл Екотор се разтварят в 1 л чиста вода (1 л/100 л вода).

 • 1-во листно подхранване се прави след поникване на семена и появата първите 2-4 листа, при разход на работен разтвор 150-200 мл/1 кв.м.
 • 2-ро листно подхранване и следващи, в интервал до 15 дни, при разход на работен разтвор 200-300 мл/1 кв.м.
При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято. Подхранване се извършва най-добре при облачно време или надвечер при залез слънце.

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА РАЗСАД.

 

Почвено подхранване с поливна вода, с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване се прави с интервал през 15 дни, с работен разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 2-3 кв.м. разсад.

ЗАБЕЛЕЖКА: Почвено подхранването на разсада е необходимо, главно когато почвата, върху която се отглежда, е бедна на хумус и не торена преди сеитба. При много богата парниковата почва или торена с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» – почвено подхранване налага с интервал през 20-30 дни.

За да засили растежът, по-слабите подложки се полива с 5-6 литра/1 кв.м. 0,003% разтвор на Екотор «НАТУРА».

Листно и почвено подхранванге на разсад с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):

 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на бактериен пригор, ореолов пригор, кореново гниене, бактерийно увяхване и други бактериални болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Провежда профилактично пръскане на разсада с 0,1% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

ПОДХРАНВАНЕ НА МЛАДИТЕ ДЪРВЕТА.

 

ПРЕДПОСАДЪЧНО ТОРЕНЕ.

 

Предпосадъчно торене извършва след подравняване на местото и преди обработката. Оборският тор се внася след риголването, като допълнително се заорава на дълбочина 25-28 см. При липса на оборски тор почвата може да се обогати с 40-50 кг/дка Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ».
Когато мястото не е торено предварително с оборски тор, торовете се внасят при засаждането. За целта се взема 200-250 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» и се размесва с почвата. С приготвената смес се запълва посадъчната дупка до 25 см под почвената повърхност, след това се поставя слой чиста почва. Добре е това да се извърши известно време преди засаждането, за да се слегне почвата.

Непосредствено преди засаждането корените на посадъчен материал се потопят за 10-12 часа в специализиран разтвор (300 мл/10 л вода) на Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА», за по-добро прихващане на растенията и предпазването им от болести предизвиквани от почвените патогени.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА МЛАДИТЕ ДЪРВЕТА.

През младенческия период чрез подхранване и комплекс от други агротехнически мероприятия трябва да се предизвика силен растеж, за да се оформят корените на дърветата във възможния най-кратък период, и по ранно встъпване на растения в плододаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 • При по-тежки почви се препоръчват 2 подхранвания, а на алувиално-ливадни и алувиално-делувиални почви – 3 подхранвания.
 • Норми за подхранване на младите дървета трябва да бъдат съобразени още и с начина на използване на почвената повърхност в насажденията, подложката, броя на растенията и състоянието им, почвените и климатичните условия на месторастенето и пр.
 • Късно подхранване на младите дървета през втората половина на август не трябва да се извършва, тъй като може да предизвика вторичен растеж и забавяне узряването на дървесината.
 • При симптоми на калиев дефицит се третира с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка.
 • При растения страдащи от хлороза, некроза, засъхване върховете на леторастите и други заболявания предизвиквана от недостиг желязо или други микроелементи се пръска с 0,2% разтвор на «МИКРО ХУМАТ» или други микроторове.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на подложки, посадъчен материал и разсад използване на биопрепарати «AgroBioStim» е препоръчително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» гарантира выход на силен и здрав разсад, с мощна коренова система до 98% и повече (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на разсад и посадъчен материал, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

Листно подхранване (най-малко 2-3 пъти през вегетацията) е задължително с Екотор «НАТУРА», с доза 250-300 мл/дка, в комбинация с биопрепарати за едновременна борба против болести и неприятели.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на разсад от овощни и други култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.