АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Трайни, ягодоплодни култури, лешник, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лешникът, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, лешник, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лешникът, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, лешник, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лешникът, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОРЕХОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЕХОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

Оптимални добиви на орехоплодни култури, при подходяща агротехника се получават за период от няколко години, но растенията могат да плододават и по-продължително време (до 60-80 години и повече) при периодично подмладяване и подхранване. Орехоплодни култури реагира положително на листно подхранване. Основна задача на подхранване е период на растеж и плододаване да бъдат удължени максимално. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ НАСАЖДЕНИЯ.

Предцъфтежно пръскане се извършва във фаза преди набъбване на пъпките, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка и Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка, съвместно с биоинсектициди за борба срещу листогризещите гъсеници, листни въшки и други вредители.

1-во листно подхранване във фаза разлистване (след цъфтеж), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка. За борба с бадемовата листна оса, семеяд и акарите прибавя

биоинсектициди.

2-ро листно подхранване в начало на месец Май, с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка.

3-то листно подхранване в края на месец Юни, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка. В зависимост от намножаването на неприятелите се прибавя биоинсектицид.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ НАСАЖДЕНИЯ.

 

Приготвяне на работен разтвор: 100 мл Екотор се разтваря в 10 л чиста вода (1 л Екотор/100 л вода).

Предцъфтежно пръскане се извършва във фаза набъбване на пъпките, с 0,3% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», разход на работен разтвор – около 1-1,5 л/дърво.

1-во листно подхранване във фаза прецъфтяване и пълно разлистване с Екотор «НАТУРА» при разход на работен разтвор – около 5 л/дърво.

2-ро листно подхранване в начало на месец Май, с Екотор

«НАТУРА», при разход на работен разтвор – около 10 л/дърво.

3-то листно подхранване в края на месец Юни, с Екотор «ИСПОЛИН», при разход на работен разтвор – около 10-15 л/дърво.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с 0,3% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», съвместно с биопрепарати за едновременна борба с неприятелите.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ ДЪРВЕТА.

 

Основно подхранване. През 3-4 години се внасят по 3-4 тона/дка оборски тор. За да се избегне заплевеляване и заболявания от съдържащите се в оборски тор плевелни семена и патогени, най-добре да се тори с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ», в доза 40-50 кг/дка.

Препоръчителни норми за малка градина е 250-300 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» за 1 растение през 3 години.

Почвено подхранване. Някои орехоплодни насаждения трябва да се създават на поливни площи. Подходящ метод за напояване е дъждуването и напояването чрез капкуване.

Подхранване се извършва 1-2 пъти в месец, с поливна вода, с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване чрез капкови системи за напояване – с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» с норми 100 мл/100 л вода.
Листно и почвено подхранване на орехоплодни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на на брашнеста мана, бактериоза, некроза, струпясване, ранно кафяво гниене, късно кафяво гниене, бактериална сачмянка и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15 дни);
 • намалява процента на опадване на завръзите;
 • увеличава броя на заложените плодни пъпки и ускоряване на зреенето;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
 • увеличава съдържанието на мазнини, белтъчни вещества, витамини, незаминими аминокиселини;
 • компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори;
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди и пестициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване на орехоплодни култури с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на дърветата заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове стимулират растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на орехоплодни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е препоръчително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава добивите над 40-60% и повече (виж Полеви изпитания).

ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на орехоплодни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на орехоплодни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

За повече информация:

 

ОРЕХ

БАДЕМ

ЛЕШНИК

КЕСТЕН