АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

ПОДХРАНВАНЕ НА ПЛОДОВАЩИТЕ НАСАЖДЕНИЯ.

 

Ягодоплодни насаждения реагира много положително на подхранване. При това няма опасност от прерастване на клонките при касисът и неблагоприятно отражение върху добива. Напротив, колкото е по-силен едногодишният прираст, толкова храстите по-бързо се формират, получават се по-високи добиви и плодовете стават по-качествени. Опитът у нас показва, че най-високи добиви от при ягодоплодни култури се получават при комбинираното торене с органични и минерални торове. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ЯГОДОПЛОДНИ НАСАЖДЕНИЯ.

 

Листно подхранване на ягода, малина, къпина, френско грозде, бодливо грозде и други:

Предцъфтежно пръскане, във фаза преди набъбването на пъпките, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 200-300 мл/дка, и биоинсектициди за борбата срещу неприятелите. Главно против белите листни петна, ягодовия коренов хоботник, ягодовото хоботниче, дидимелата, ръждата, малиновата галица и акарите. Срещу акарите се използва акарициди.

1-во листно подхранване се извършва: при малина –

височина на издънките h=10-12 см, при ягода във фаза начало на цъфтеж, при касис във фаза бутонизация, с Екотор «НАТУРА» в доза 250-300 мл/дка.

2-ро листно подхранване се извършва: при малина във фаза бутонизация, при ягода във фаза пълен цъфтеж, при касис във фаза след цъфтеж, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване и следващи в интервал от 15 дни (до приключване на беритбата), с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка.

Есенно листно подхранване във фаза залагане на плодните пъпки (след беритбата на плодовете), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка, съвместно с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 200 мл/дка.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

Листно подхранване на лоза, киви (актинидия) и други:

Пролетно пръскане във фаза летораст – 10 см, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка и биоинсектициди за борбата срещу болестите и неприятелите.

1-во листно подхранване в фаза преди цъфтеж, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка, съвместно с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 200 мл/дка.

2-ро листно подхранване във фаза след цъфтеж, с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза преди затваряне на грозда, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка.

4-то листно подхранване и следващи в интервал 15-20 дни, до средата на месец Август, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350-400 мл/дка.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Трайни, ягодоплодни култури, малина, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на малината, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена,биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

За повече информация:

 

ЛОЗА.

КИВИ (АКТИНИДИЯ).

Листно подхранване на смокиня, облепиха, арония и други:

Пролетно пръскане във фаза разлистването (преди цъфтеж), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка, съвместно с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» в доза 200 мл/дка и биоинсектициди за борбата срещу болестите и неприятелите.

1-во листно подхранване се извършва във фаза прецъфтяване (опадване на венчелистчетата), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

2-ро листно подхранване и следващи в интервал от 15 до 20 дни, до начало на беритбата, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка.

Зимното пръскане се извършва във фаза от пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет, с натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» в доза 300 мл/дка, съвместно с биоинсектицидни разтвори за едновременна борба с неприятелите.

За повече информация:

 

СМОКИНЯ.

ОБЛЕПИХА.

АРОНИЯ.

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЮБИТЕЛСКИ ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

Приготвяне на работен разтвор за листно подхранване: 100 мл Екотор се разтваря в 10 л чиста вода (1 л Екотор/100 л вода).

1-во пръскане се извършва във фаза набъбване на пъпките, с 0,2% разтвор на Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ», при разход на работен разтвор – около 100 мл/растение (при ягода преди цъфтеж – 120-150 мл/кв.м.).

1-во листно подхранване във фаза прецъфтяване и пълно разлистване, с Екотор «НАТУРА», при разход на работен разтвор – около 150-200 мл/растение (при ягода във фаза пълен цъфтеж – 150 мл/кв.м.).

2-ро листно подхранване и следващи в интервал от 15 дни (до приключване на беритбата), с Екотор «ИСПОЛИН», при разход на работен разтвор – около 200-300 мл/растение (при ягода – 200-250 мл/кв.м.).

Есенно листно подхранване във фаза залагане на плодните пъпки (след беритбата на плодовете), с Екотор «НАТУРА» при разход на работен разтвор – около 300 мл/растение (при ягода – 200 мл/кв.м.), съвместно с 0,2-0,3% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЯГОДОПЛОДНИ НАСАЖДЕНИЯ.

 

Основно подхранване. През 2 години се внасят около 30-40 кг/дка Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ». Препоръчителни норми за любителска градина е 150-200 гр Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» за 1 растение или 250-300 гр/1 кв.м.

Почвено подхранване. Ягодоплодни насаждения трябва да се създават на поливни площи. Освен почвена влажност те изисква и достатъчно висока въздушна влажност. Подходящ метод за напояване е дъждуването и напояването чрез капкуване.

Подхранване се извършва 2 пъти в месец, с поливна вода, с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ». Подхранване чрез капкови системи за напояване – с работен разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» с норми 100 мл/100 л вода.
Листно и почвено подхранване на ягодоплодни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на кореново гниене, бактериоза, бактерийно увяхване, фитофторно гниене, брашнеста мана, бактериен пригор, хлоротични листни петна, некроза, антракноза, септориоза, засъхване на леторастите и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15 дни);
 • намалява процента на опадване на завръзите;
 • увеличава броя на заложените плодни пъпки и ускоряване на зреенето;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на плодовете;
 • увеличава съдържанието на сухо вещество, захари до 2%, органични киселини и спомага за подоброто оцветяване на плодовете;
 • компенсира отрицателния ефект от влиянието на стресовите и климатични фактори;
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди и пестициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване на ягодоплодни култури с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Обработката на насаждения заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове стимулират растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на ягодоплодни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е препоръчително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава добивите при лоза над 30-40%, на малина и касисът до 60%, на ягода до 80-120% и повече (виж Полеви изпитания).

Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно и почвено подхранване на ягодоплодни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на ягодоплодни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.