АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА ПОСЕВНИЯТ МАТЕРИАЛ.

 

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА.

 

Сеитба се извършва с първокласен посевен материал непосредствено след предпосевна обработка на почвата. За да се ускори поникването семената се обеззаразяват срещу болести съвместно със Натурален стимулатор за семена «СТАРТ» в доза 100 мл за 100 кг семена. Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести

      причинени от почвени патогени;

 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

ВКОРЕНЯВАНЕ НА РЕЗНИЦИ.

 

По вегетативен начин посадъчен материал се получава чрез вкореняване на резници. Преди засаждането резниците се поставят 12-14 часа в разтвор от стимулиращи коренообразуването вещества – Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА» с работен разтвор: 100 мл стимулатор се разтварят в 4 л вода. Основни предимства при използване на Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • стимулира растежа и развитието на растенията;
 • укрепва имунната система на младите растения;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести

      причинени от почвени патогени;

 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурални стимулатори «AgroBioStim» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена и резници, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ КУЛТУРИ.

 

Етеричномаслени култури изисква големи количества лесноусвоими хранителни вещества.

Постъпването на хранителни вещества е по-интензивно през началните фази на развитие и бутонизация. Поради краткостта на този период растенията изискват добра снабденост с хранителни вещества през пролетта. Именно с тези особености на етеричномаслени култури трябва да бъдат съобразени торовите норми и срокът на подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани ЕКОторове «AgroBioStim», с които увеличава добивите на семена и съдържанието на етерично масло.

1-во листно подхранване във фаза разлистване (разклоняване, розетка) с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.

2-ро листно подхранване във фаза бутонизация (преди цъфтеж) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза след цъфтеж, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка, за наедряване на семена. При розови насаждения –

във фаза край на начало на цъфтеж с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка.

4-то листно подхранване (за казанлъшка роза) във фаза втори прираст с Екотор «НАТУРА» в доза 350 мл/дка.
Листно подхранване на етеричномаслени култури с ЕКОторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • съхраняване на хлорофил – белтъчния комплекс на листната маса;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на цветните пъпки;
 • чувствително подтиска появата на увяхване на розата, брашнеста мана (до 70%), фузариоза (до 50%), сиво гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови

      ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания

      и други);

 • увеличава добива на семената с над 40%, на съцветия над 60%, масло с над 20%, розов цвят до 30%, а на розово масло – до 40%;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

При отглеждане на етеричномаслени култури на карбонатни почви и черноземи, които са богати с калий, а бедни на желязо и цинк е необходимо да се третира с 0,2% разтвор на «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» и 0,3% разтвор на «ЦИНКОВ ХУМАТ».

Насажденията, предназначени за добиване на лист и цвят, подхранват след всяк укос с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка.

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

Листно подхранване на етеричномаслени култури с ЕКОторове «AgroBioStim» гарантира много силен ефект (виж Лабораторни и Полеви изпитания).

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на етеричномаслени култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на семена на етеричномаслени култури до 40%, а вегетативна маса до 80% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на ЕКОторове при листно подхранване на етеричномаслени култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на етеричномаслени култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.