АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Сеитба се извършва с първокласен посевен материал. За да се ускори поникването семената се накисват в Натурален стимулатор «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на 2/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура. Накисването продължава до 24 часа.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните

      технологии;

 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ КУЛТУРИ.

 

Балансирано подхранване на хранително-вкусови култури увеличава добивите на листна маса, семена и съдържанието на етерично и обикновено масло. За да разчита на добри стопански резултати трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во листно подхранване във фаза 3-4 лист (розетка) с бързодействуващ Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка. За тютюн и хмел (във фаза нарастване на стъблото) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

2-ро листно подхранване във фаза стрелкуване (за тютюн и хмел във фаза интензивно нарастване на стъблото и листата), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза бутонизация (преди

цъфтеж) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка. За тютюн във фаза интензивно нарастване на листата, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка.

4-то листно подхранване във фаза след цъфтеж с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка, с което се създават предпоставки за повишаване на добивите и качеството на продукцията.

 

Листно подхранване на хранително-вкусови култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на мана, бактериоза, черно кореново гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15-20 дни);
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на цветните пъпки;
 • увеличава броя на класчетата и цветовете в съцветието;
 • увеличава вегетативната маса и размерите на листата;
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

Към влажността възрастните растения не са особено взискателни, но младите се нуждаят от повече вода. При всяка поливка извършва и почвено подхранване с 0,001% разтвор на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ».

Почвено подхранване на градини се прави с интервал през 15 дни, с разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 м2 площ.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване на хранително-вкусови култури с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При тютюн коригирането на борното хранене се извършва чрез пръскане преди цъфтежа с 0,2% разтвор на «БОРОВ ХУМАТ», а при тютюн «Виржиния» и третира с 0,1% разтвор на Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ».

Когато е необходимо да се внесе магнезий, растенията се напръскват с 0,1% разтвор на Натурален микротор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ». При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на хранително-вкусови култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на семената с над 60% и маслото – над 40%, добивът от листата се увеличава до 60-80% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно подхранване на хранително-вкусови култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на хранително-вкусови култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.