АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОРЕНОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

Към кореноплодни култури се отнася захарно цвекло, кръмно и салатно цвекло, репички и ряпа, морков, целина, картофи и други зеленчукови култури.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КОРЕНОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ.

 

Посевният материал трябва да произхожда от най-подходящите за района сортове. Използуват се най-едрите семена с висока кълняемост. Обеззаразяването на семената от цвекло срещу заболявания третира с препарати по полумокър начин, съвместно със Натурален стимулатор за семена «СТАРТ» в доза 100 мл за 100 кг посевен материал.
Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на 1/3 обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл Стимулатор се разтварят в 1 л вода). Разтвор трябва да има стайна температура. Накисването продължава до пълното набъбване на семената: за репички и ряпа до 2-4 часа; за салатно цвекло и моркови до 24 часа; за целина до 24-48 часа. Клубените на картофи се третират с разтвор, след това правят рътене.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):

 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА КОРЕНОПЛОДНИ КУЛТУРИ.

 

Динамиката на извличане на хранителните вещества е различна при отглеждане на кореноплодни култури при поливни и неполивни условия. При поливни условия хранителните вещества се извличат сравнително равномерно през целия вегетационен период. При сухи условия до 2/3 от всички хранителни вещества се извличат през първата половина от развитието му – интензивното нарастване на листната повърхност. Кореноплодни култури много добре реагират на листно подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во листно подхранване се извършва във фаза 2-4 същински лист (за картофи – във фаза поникване), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

2-ро листно подхранване преди листата да се покрили почвата в междуредието (за картофи – височина h=10-15 см), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза формиране на кореноплода (за картофи – във фаза бутонизация), с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка.

4-то листно подхранване (за наедряване на кореноплодите) за 3-4 седмици преди прибирането (за картофи – във фаза интензивното клубенообразуване), с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка.

 

Листно подхранване на кореноплодни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):

 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на брашниста мана, мана, сухо и сърцевинно гниене, черно кореново гниене, цекроспороза и други гъбични, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15-20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • намалява наличието на нитрати, пестицидни остатъци и тежки метали в продукцията;
 • подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: При отглеждане на кореноплодни култури на карбонатни черноземи е необходимо да се третира с 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» или с торове съдържащи цинк и бор: с 0,1% разтвор на «ЦИНКОВ ХУМАТ» и 0,2% разтвор на «БОРОВ ХУМАТ». На силно карбонатни почви и на почви с високо рН трябва да се предвиди микроторове с манган или третира с 0,15% разтвор на «МАНГАНОВ ХУМАТ».

Листно подхранване с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на кореноплодни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» при кореноплодни култури увеличава съдържанието на захар до 4-5% при кореноплодите на захарно цвекло, скобялата до 20% при клубените, увеличава добивите до 40-60% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно подхранване на кореноплодни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на кореноплодни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.