АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, валериана, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на валериана, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА НА СЕМЕНА.

 

Сеитба се извършва с първокласен посевен материал. За борба срещу маната и други болести се извършва обеззаразяване. За ускоряване на поникването семената се накисват във Натурален стимулатор «СТАРТ». Накисването се прави по следния начин: семената се насипват в торбички (на 1/3 от обема им) и се потапят във разтвор (30-40 мл стимулатор се разтварят в 1 л вода) до 6-12 часа. Разтвор трябва да има стайна температура. Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести

      причинени от почвени патогени;

 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

Накиснатите семена да се сеят в почвата. Почвата се наторина с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в доза 200-250 мг/м2. Тази биопаста има голямо преимущество пред оборският тор: съдържанието на активния хумус в почвата се увеличава в няколко пъти повече, активизира полезната почвена микрофлора и съдържа всички необходими питателни вещества, микроелементи и стимулатори на растежа.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ КУЛТУРИ.

 

Лекарствени култури изисква големи количества лесноусвоими хранителни вещества и усвоява хранителни вещества през целия вегетационен период. Постъпването на хранителни вещества е по-интензивно през началните фази на развитие и бутонизация. Поради краткостта на този период растенията изискват добра снабденост с хранителни вещества през пролетта. Именно с тези особености на лекарствени култури трябва да бъдат съобразени торовите норми и срокът на подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани ЕКОторове «AgroBioStim», с които увеличава добивите на семена и съдържанието на етерично масло.

Листно подхранване на Валериана, Медицинска лайка, Бял трън, Салвия:

 

 • 1-во подхранване във фаза розетка, с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.

 

 • 2-ро подхранване във фаза бутонизация (преди цъфтеж) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

Листно подхранване на Жълт мак, Индийски татул, Босилек, Блатно кокиче и други:

 

 • 1-во подхранване във фаза стъблообразуване, с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.
 • 2-ро подхранване във фаза бутонизация (преди цъфтеж) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.
 • 3-то подхранване във фаза след цъфтеж, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300-350 мл/дка, за наедряване на семена.

Листно подхранване на Зимзелен и други култури:

 

 • 1-во подхранване в началото на месец Април, с Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.
 • 2-ро подхранване в началото на месец Юни, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.
 • 3-то подхранване в край на месец Юли, с Екотор «НАТУРА» в доза 350 мл/дка.
Листно подхранване на лекарствени култури с ЕКОторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • съхраняване на хлорофил – белтъчния комплекс на листната маса;
 • увеличава интензивността на растежа и количеството на цветните пъпки;
 • чувствително подтиска появата на вертицилийно увяхване, кафяви листни петна и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • увеличава добива на семената с над 40%,

      на съцветия над 50%, масло над 20%, зелена маса над 80%;

 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата;
 • намалява наличието на тежки метали и пестицидни остатъци в добитата суровина; при производство на екологично чиста продукция.

ПРИЛОЖЕНИЕ: При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и 0,2% разтвор на Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ».

Насажденията, предназначени за добиване на лист, подхранват след всяк укос с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка.

Листно подхранване на лекарствени култури с ЕКОторове «AgroBioStim» гарантира много силен ефект (виж Полеви изпитания).

При биологично производство на лекарствени култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

 

ВНИМАНИЕ: Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на семена до 40%, а вегетативна маса до 80% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на ЕКОторове при листно подхранване на лекарствени култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

За повече информация:

 

ВАЛЕРИАНА.

МАК.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на лекарствени култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.