АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, житни, зърнено-житни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - житни култури, суша, сушата, Натурален стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ" е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ЕСЕН" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 3-4 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ПРОЛЕТ" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. Зърнено-житни култури, зимен ечемик, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на ечемик, полеви изпитания, опити - 2007.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - царевица, суша, сушата, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на царевица, полеви изпитания, опити - 2007. Семената за царевицата се третират с комбинирани препарати срещу болести и неприятели, съвместно със Натурален Стимулатор за семена "ЦАРЕВИЦА" в доза 1000 мл за 100 кг посевен материал: стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената; обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма; увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии; повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени; увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието. Подхранване във фаза 4-6 лист с бързодействуващ "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка спомога за: бързо възстановя преболедували или боледуващи растения; преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене; компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; стимулира имунната система на растенията; повишава активността на фотосинтезата; чувствително подтиска появата на брашнестата мана, листният пригор, сухото, стъбленото, кореновото и кочановото гниене и други бактериални и вирусни болести; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания; съхраняване на хлорофил - белтъчния комплекс на листната маса; ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален микротор "МИКРО ХУМАТ" или "НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ". При отглеждане на царевицата на карбонатни черноземи е необходимо да се тори с торове, съдържащи цинк или третира на посевите с натурален микротор "ЦИНКОВ ХУМАТ". На силно карбонатни почви трябва да се предвиди микроторове с манган - "МАНГАНОВ ХУМАТ", а на силно кисели - с молибден - "МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ". Подхранване на посеви с "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" обеспечава растенията на всички необходими микроелементи, защото той е с високо съдържание на цинк и манган, в лесно усвоими форми, и молибден. Царевица.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, житни, зърнено-житни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - житни култури, суша, сушата, Натурален стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ" е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ЕСЕН" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 3-4 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ПРОЛЕТ" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. Зърнено-житни култури, зимен ечемик, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на ечемик, полеви изпитания, опити - 2007.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, житни, зърнено-житни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - житни култури, суша, сушата, Натурален стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ" е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ЕСЕН" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 3-4 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ПРОЛЕТ" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. Зърнено-житни култури, зимен ечемик, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на ечемик, полеви изпитания, опити - 2007.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - царевица, суша, сушата, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на царевица, полеви изпитания, опити - 2007. Семената за царевицата се третират с комбинирани препарати срещу болести и неприятели, съвместно със Натурален Стимулатор за семена "ЦАРЕВИЦА" в доза 1000 мл за 100 кг посевен материал: стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената; обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма; увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии; повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени; увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието. Подхранване във фаза 4-6 лист с бързодействуващ "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка спомога за: бързо възстановя преболедували или боледуващи растения; преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене; компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; стимулира имунната система на растенията; повишава активността на фотосинтезата; чувствително подтиска появата на брашнестата мана, листният пригор, сухото, стъбленото, кореновото и кочановото гниене и други бактериални и вирусни болести; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания; съхраняване на хлорофил - белтъчния комплекс на листната маса; ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален микротор "МИКРО ХУМАТ" или "НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ". При отглеждане на царевицата на карбонатни черноземи е необходимо да се тори с торове, съдържащи цинк или третира на посевите с натурален микротор "ЦИНКОВ ХУМАТ". На силно карбонатни почви трябва да се предвиди микроторове с манган - "МАНГАНОВ ХУМАТ", а на силно кисели - с молибден - "МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ". Подхранване на посеви с "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" обеспечава растенията на всички необходими микроелементи, защото той е с високо съдържание на цинк и манган, в лесно усвоими форми, и молибден. Царевица.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, житни, зърнено-житни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - житни култури, суша, сушата, Натурален стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ" е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ЕСЕН" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 3-4 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ПРОЛЕТ" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. Зърнено-житни култури, зимен ечемик, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на ечемик, полеви изпитания, опити - 2007.
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, житни, зърнено-житни, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - житни култури, суша, сушата, Натурален стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ" е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ЕСЕН" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 3-4 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. "ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК - ПРОЛЕТ" оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. Зърнено-житни култури, зимен ечемик, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на ечемик, полеви изпитания, опити - 2007.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Предназначените за засяване семена трябва да произхождат от най-подходящите за района основни и допълнителни сортове. За поддържане на чистотата и биологична ценност на семената е необходимо през 3-4 години те да се сменят, като се вземат семена от елитни посеви.
Обеззаразяването на семената от житни култури срещу главня и други заболявания третира с препарати, съвместно със Натурален стимулатор за семена «ЖИТНИ КУЛТУРИ» с доза 100 мл/4-5 л вода, за 100 кг семена. Семената за царевицата се третират с комбинирани препарати срещу болести и неприятели, съвместно със Натурален стимулатор за семена «ЦАРЕВИЦА» в доза 1000 мл за 100 кг посевен материал.

Доказана ефективност от приложение на Натурални стимулатори «AgroBioStim» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):

 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурални стимулатори «AgroBioStim» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена е възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ЗИМНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

ЕСЕННО ПОДХРАНВАНЕ НА ЗИМНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

Към зимни зърнено-житни култури се отнася пшеница, ечемик, ръж, тритикале и т.д.

Зимни повреди в някои случаи може да намалят силно реколтата и дори да се окажат фатални за развитието на зимни култури. Поради по-ниската си студоустойчивост ечемикът страда повеще от измръзване в сравнение с пшеницата.

Братенето най-силно протича през есента, а по слабо – през пролетта. Трябва да се има предвид, че пролетното братене е не-продуктивно. Братенето спомога за увеличаване на асимилиращата поверхност още в начало на развитието и за по-пълно използуване на растежните фактори през есенния период, които създава възможност да се увеличи общата продукция от единица площ.
За да увеличи на студоустойчивост и образуване на допълнителни продуктивни братя задолжително трябва есенно листно подхранване на зимни зърнени култури във фаза 3-ти лист на културите (при формиране възел на братене), със специализиран органо-минерален тор «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» в доза 200-250 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

Есенно листно подхранване с ОМ торове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на културите (виж Полеви изпитания):

 • ускорява развитие на растенията, стимулира възел на братене и образуване 6-12 и повече продуктивни братя;
 • стимулира развитието на мощна корнева система;
 • осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период;
 • натрупване на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Есенно листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» е задължително:

 • при късни посеви на зърнови култури;
 • при слабо братене;
 • при недостиг на фосфор и калий в почвата;
 • при недостиг на хранителни вещества в почвата (на леки и кисели почви);
 • при сушата и други стресови ситуации.

При всички случаи есенно подхранване на зимни култури с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» гарантира много силен ефект (виж Полеви изпитания).

Есенно листно подхранване може да се комбинират с инсектициди за борба срещу неприятелите (житен бегач, хесенска муха и др.).

ПРОЛЕТНО ПОДХРАНВАНЕ НА ЗИМНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

Неблагоприятните условия през зимата се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието на посевите. След тежки зими посевите са слаби, изтощени и редки и имат нужда от хранителни вещества. Пролетно листно подхранване (рано напролет – през период начало на вегетацията) с бързодействуващ «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в доза 300 мл/дка е предпоставка за мощен старт на културите в начало на вегетацията.

Основни предимства при пролетно подхранване:

 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и други бактериални и гъбни болести;
 • увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания;
 • растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета;
 • увеличава се броят на зърната (до 96-98 бр.) в класа;
 • повишава устойчивостта към полягане;
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Първо се подхранват късните и слабо развити посеви, които не са подхранвали през есента.

Обработката на посеви заедно с хербициди е препоръчително, тъй като ОМ тор «AgroBioStim» не само стимулира растежните и формообразувателни процеси след зимно-пролетните стресове, но и преодолява стресовите периоди след пръскане с хербициди.

КОРИГИРАЩО ПОДХРАНВАНЕ НА ЗИМНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

При добре развити посеви и достатъчна обеспеченост с хранителни вещества, се практикува и коригиращо (дополнително) листно подхранване във фаза изкласяване с ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300 мл/дка, в комбинация с фунгицид или инсектицид, с което се създават предпоставки за повишаване на добивите с над 30-40%, увеличава съдържанието на глутен и подобряване на хлебопекарните качества на пшеничното зърно.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Корегиращо листно подхранване е задължително на леки, кисели почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако посевът страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив (оптимална плътност на посева, добре балансиран хранителен режим, достатъчни запаси от влага, добро фитосанитарно състояние).

Препоръчва се внасянето на ОМ тор с въздушна техника: 300-350 мл/дка с 3-5 л работен разтвор/дка.

ВНИМАНИЕ: При използване на биопрепарати «AgroBioStim» торене с минерални торове трябва да намали до 30-50% от средните норми за торене, което има значителен екологичен и икономически ефект (ние рекомендуем основно торене с Амониева селитра в доза 22-25 кг/дка).

ПОДХРАНВАНЕ НА ЛЕТНИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ.

 

Към летни зърнено-житни култури се отнася пролетна пшеница, ечемик, овес, ориз, царевица, метла (сарго) и т.д.

Характерна особеност на летни зърнено-житни култури е равномерното усвояване на хранителни вещества през вегетацията. За да разчита на добри стопански резултати трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо торене. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани ОМ торове «AgroBioStim».

1-во листно подхранване, във фаза 3-ти лист на културите, със специализиран «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в доза 300 мл/дка.

2-ро листно подхранване, във фаза братене, с бързодействуващ ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка, за по-голяма продуктивна братимост.

3-то листно подхранване, във фаза изметляване, с ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300 мл/дка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Обработката на посеви заедно с хербициди и пестициди е препоръчително, тъй като ОМ торове «AgroBioStim» стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

При използване на биопрепарати «AgroBioStim» торене с минерални торове трябва да намали до 30-40% от средните норми за торене, което има значителен екологичен и икономически ефект (ние рекомендуем основно торене с Амониева селитра до 25 кг/дка).
ОРИЗ. Оризът се нуждае от големи количества хранителни вещества, за да се формира голямото количество биомаса и зърно за единица площ. Поради потиснатата микробиологична дейност, породена от начина на отглеждане на тази култура, лесноусвоимите форми на хранителните елементи в почвата са недостатъчни за получаване на нормален добив. Кореновата система на ориза е сравнително по-слабо развита и има по-слаба поглъщателна способност. В тази връзка е и силната му отзивчивост на торене. Оризът реагира добре на торене с органични торове. Най-добре ориз реагира на Микробиологичен тор «ЕФЕКТ», за листно подхранване – ОМ торове «AgroBioStim».

1-во листно подхранване на ориза, в фаза начало на братене, със специализиран «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в доза 300 мл/дка. В този период се залагат голям брой разклонения и впоследствие се развива едра метлица с много класчета. Преди подхранването водният пласт в клетките се намалява до 4-5 см и те се затварят, а след подкормка, клетките отново се заливат.

ВНИМАНИЕ: Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на зърнено-житни култури до 750-800 кг/дка (виж Полеви изпитания).
ЦАРЕВИЦА. Царевицата и сарго има огромен капацитет за фотосинтезиране, развива се бързо и натрупва големи количества суха маса за сравнително кратък период от време. Царевицата, отглеждана на карбонатни черноземи и едностранно торене с азот във фаза 5-6 лист страда от цинков дефицит – изсветляване и задържане на растежа.

1-во листно подхранване на царевица, във фаза 4-6 лист със специализиран «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» в доза 300 мл/дка.

 

2-ро листно подхранване във фаза преди вретененето, с «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» в доза 350 мл/дка.
ПРИЛОЖЕНИЕ: При отглеждане на царевицата на карбонатни черноземи е необходимо да се тори с торове, съдържащи цинк или третира на посевите с 0,08% разтвор на Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ». На силно карбонатни почви трябва да се предвиди микроторове с манган или третира на посевите с 0,1% разтвор на «МАНГАНОВ ХУМАТ», а на силно кисели почви – с 0,06% разтвор на «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ».
ВНИМАНИЕ: Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на царевица до 1800-2000 кг/дка (виж Полеви изпитания).

ЗАБЕЛЕЖКА: Плодородието на почвата влияе върху определянето на нормите (дози) за листно подхранване с ОМ торове «AgroBioStim»:

 • при плодородните високохумусни и с добра минерализационна способност почви високи добиви се получават с умерени дози на ОМ торове – 200-250 мл/дка;
 • на нискохумусни почви, но с мощен профил и добри водно-физични свойства, тъмносиви и сиви горски почви и смолници, с високи дози на ОМ торове – 250-300 мл/дка;
 • на слабомощни, ерозирани и неразвити почви, с ограничени възможности за съхранение на влагата трябва да се прилагат по-високи дози на ОМ торове – 300-350 мл/дка.

При посеви, в които растенията не са торени предсеитбено с азот, не трябва да се допуска фаза вретенене да започне в условията на хранителен дефицит!

При гъсти посеви, прораснали и с опасност от полягане и нападение от болести, норми на ОМ торове се повишават!

На леки почви, при слаби валежи или засушавания, използването на високи дози на ОМ торове «AgroBioStim» е най-ефективно!
"АгроБиоСтим" ООД, България, гр. Каварна, Денис Малков, Станислав Малков, биопрепарати "AgroBioStim", органо-минерални торове, тор, биотор, биоторове, екотор, екоторове, биопрепарат, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологично-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, макроелементи, микроелементи, желязо, мед, цинк, молибден, манган, бор, органично, био, агро, еко, стимулатор, биостимулатор, биофунгицид, селскостопански култури, зърнени, семена, извънкорнева, прикорнева, листна, екологично, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти, болести, дефицит, хранителни вещества, смущения и паталоргични заболявания на растения, хлороза, некроза, фитопатогенни, натурален органо-минерален тор - калиев хумат, фосфорохумат, нитрохумат, баланс, натурален стимулатор - царевица, суша, сушата, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на царевица, полеви изпитания, опити - 2007. Семената за царевицата се третират с комбинирани препарати срещу болести и неприятели, съвместно със Натурален Стимулатор за семена "ЦАРЕВИЦА" в доза 1000 мл за 100 кг посевен материал: стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената; обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, фулвокиселини, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма; увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии; повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени; увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори в началните фази на развитието. Подхранване във фаза 4-6 лист с бързодействуващ "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка спомога за: бързо възстановя преболедували или боледуващи растения; преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене; компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; стимулира имунната система на растенията; повишава активността на фотосинтезата; чувствително подтиска появата на брашнестата мана, листният пригор, сухото, стъбленото, кореновото и кочановото гниене и други бактериални и вирусни болести; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания или прекомерната влага, както и температурните колебания; съхраняване на хлорофил - белтъчния комплекс на листната маса; ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата. При дефицит на микроелементи и микроелементни хлорози се прилага и натурален микротор "МИКРО ХУМАТ" или "НАТУРАЛНИ МИКРОТОРОВЕ". При отглеждане на царевицата на карбонатни черноземи е необходимо да се тори с торове, съдържащи цинк или третира на посевите с натурален микротор "ЦИНКОВ ХУМАТ". На силно карбонатни почви трябва да се предвиди микроторове с манган - "МАНГАНОВ ХУМАТ", а на силно кисели - с молибден - "МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ". Подхранване на посеви с "ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА" обеспечава растенията на всички необходими микроелементи, защото той е с високо съдържание на цинк и манган, в лесно усвоими форми, и молибден. Царевица.
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на ОМ торове при листно подхранване на зърнено-житни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на зърнено-житни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

2-ро подхранване във фаза начало на цъфтеж, с бързодействуващ ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка. В този период се създава най-голямо количество на органична материя, за която трябва хранителни вещества.

3-то листно подхранване във фаза изметляване, с ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» в доза 300-350 мл/дка, е предпоставка за повишаване на добивите и качество на реколтата.