АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Полски култури, червена детелина, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на червена детелина, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.
Полски култури, червена детелина, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на червена детелина, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.
Полски култури, червена детелина, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на червена детелина, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ФУРАЖНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ФУРАЖНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Семената трябва да бъдат от най-подходящи за района сорт и да се получени от семенен участък. Преди засяването семената се обеззаразяват с препарати, съвместно със Натурален стимулатор за семена «СТАРТ» в доза 100 мл за 100 кг посевен материал.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА МНОГОГОДИШНИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ.

 

Към фуражни бобови култури се отнася люцерна, червена детелина, фий, еспарзета и други, а към многогодишни житни треви – райграс, главица, власатка и други.

Продолжителният вегетационен период и формирането на огромна надземна маса обуславят необходимостта от непрекъснат приток на хранителни вещества. Най-голямо количество хранителни вещества фуражни култури извлича по време на интензивното нарастване на вегетативната маса. Много хранителни вещества изискват растенията в период на отрастването – рано напролет и след коситба. Най-удобно средство за подхранване са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во (стартово) листно подхранване във фаза начало на вегетацията с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

 

2-ро и следващи подхранвания – след всеки откос, с Екотор «НАТУРА» в доза 300-350 мл/дка, целящи бързото нарастване на растенията и увеличаване на добива от следващите откоси.

При семепроизводствени посеви правят листно подхранване във фаза бутонизацията – начало на цъфтеж с ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» в доза 350 мл/дка.

 

Листно подхранване на фуражни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на кореново гниене, бактерийно увяхване, мана, брашнеста мана, фузарийно увяхване и други бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 20 дни);
 • увеличава вегетативната маса и размерите на листата;
 • подобрява технологичните качества и хранителната стойност на зелената маса;
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания,

      прекомерната влага, температурните колебания и други);

 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

Листно подхранванге на фуражни култури с Екоторове «AgroBioStim» ускорява растежа и увеличава вегетативната маса и размерите на листата, увеличава добивите на зелена маса над 80-140% и технологичните качества на продукцията (виж Полеви изпитания).

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фуражни бобови култури реагира много силно на някои микроторове и на първо място на молибден и бор. При третиране с 0,1% разтвор на «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» засилва твърде много дейността на грудковите бактерии и увеличава добива (особено на сивите горски почви, излужените, типичните и оподзолените черноземи, чернозем-смолниците, канелените горски и кафявите горски почви).

На карбонатни черноземи и черноземи-смолници може да се появи недостиг на бор, трябва да се третиране на посеви с 0,2% разтвор на Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ».

При симптоми на калиев дефицит – третира с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 300 мл/дка.

Обработката на посеви заедно с биопестициди е препоръчително, тъй като Екоторове «AgroBioStim» стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

При биологично производство на фуражни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно подхранване на фуражни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на фуражни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.