АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лекарствени и етеричномаслени култури, коноп, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на конопа, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, коноп, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на конопа, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.
Лекарствени и етеричномаслени култури, коноп, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на конопа, листни торове, листен тор, стимулатори, биостимулатори, семена.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Посевният материал трябва да бъде много добре почистен от плевелни семена. За посев се използува най-едрата и тежка фракция. Важно условие за получаване на високи и качествени добиви от влакнодайни култури е дружното и едновременно поникване и по-нататъшно развитие и узряване на всички растения от посева.

Семена се обеззаразяват срещу бактериозата и други гъбни болести съвместно със Натурален стимулатор за семена «СТАРТ» в доза 100 мл за 100 кг посевен материал.

 

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):
 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ВЛАКНОДАЙНИ КУЛТУРИ.

 

Износът на хранителни вещества е неравномерен през периода на вегетацията. Съществуват отделни критични периоди, в които влакнодайни култури се нуждае обезателно от хранителни вещества, и липсата на хранителни вещества тогава се отразява най-лошо върху развитието, количеството и качеството на добива. За да разчита на добри стопански резултати трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во листно подхранване във фаза формиране на стъблата (елхичка), с бързодействуващ Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

2-ро подхранване през 15 дни след 1-во подхранване, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза бутонизация (преди цъфтеж), с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

4-то листно подхранване във фаза след цъфтеж, с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка.
Листно подхранване на влакнодайни култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на бактериоза, фузариоза, сиво гниене и други гъбни, бактериални и вирусни болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 15-20 дни);
 • ускорява узряването и повишава качеството на влокното, рандеманът се увеличава с 6% и повече;
 • ускорява цъфтежа и узряването на семената;
 • увеличава броя и размера на семената;
 • увеличава устойчивостта на растенията към

       стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните

       колебания и други);

 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Листно подхранване с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

При отглеждане на памукът на карбонатни и типични черноземи, чернозем-смолници и леки по механичен състав почви е необходимо да се третира на посеви с 0,2% разтвор на Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ». Положителен ефект се получава и при третиране на памука с 0,1% разтвор на «МАНГАНОВ ХУМАТ» за преодоляване на недостиг на манган.

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на влакнодайни култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» при отглеждане на влакнодайни култури увеличава реколтата на семена до 30%, а влакно до 50-60% и повече (виж Полеви изпитания).
ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно подхранване на влакнодайни култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на влакнодайни култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

За повече информация:

 

ПАМУК.

КОНОП.

ЛЕН.