АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim» ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЗЪРНЕНИ БОБОВИ КУЛТУРИ.

 

БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА БОБОВИ КУЛТУРИ.

 

ОБРАБОТКА НА СЕМЕНАТА.

 

Семената трябва да бъдат от най-подходящи за района сорт и да се получени от семенен участък. Преди засяването семената се обеззаразяват с препарати, съвместно със Натурален стимулатор за семена «СТАРТ» в доза 100 мл за 100 кг посевен материал.

Доказана ефективност от приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» (виж Лабораторни и Полеви изпитания):

 • стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената;
 • гарантира покълване на семената при лоши агроклиматични условия и недостиг на влага в почвата;
 • обогатява ризосферната зона на младите коренчета с грудковите бактерии и хранителни вещества, в т.ч. бързо усвоими биологически-активни вещества и микроелементи в хелатна форма;
 • увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии;
 • повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени;
 • увеличава съпротивляемост на младите растенията към неблагоприятни агроклиматични фактори, наличие на хербициди в почвата и други стресови ситуации.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение на Натурален стимулатор «СТАРТ» в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семена, възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

ПОДХРАНВАНЕ НА ЗЪРНЕНИ БОБОВИ КУЛТУРИ.

 

Темпът на усвояване на хранителните вещества при бобови култури не е равномерен през вегетацията. От 70-80% хранителни вещества се усвояват за 50-60 дни (през периода от поникването до цъфтежа). За да разчита на добри стопански резултати трябва да осигури хармонично хранене на растенията чрез подходящо подхранване. Най-удобно средство за постигане на тази цел са балансирани Екоторове «AgroBioStim», които съдържа основните хранителни вещества в подходящо съотношение.

1-во листно подхранване във фаза 3-4 лист с бързодействуващ Екотор «НАТУРА» в доза 250 мл/дка.

2-ро подхранване през 15 дни след 1-во подхранване, с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

3-то листно подхранване във фаза бутонизация (преди цъфтеж) с Екотор «НАТУРА» в доза 300 мл/дка.

4-то листно подхранване във фаза след изпълване на чушките с Екотор «ИСПОЛИН» в доза 350 мл/дка.

Листно подхранване на бобовите култури с Екоторове «AgroBioStim» оказва силно въздействие на растенията (виж Полеви изпитания):
 • компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи;
 • преодоляване на неблагоприятните последствия от едностранчивото азотно торене;
 • стимулира имунната система на растенията;
 • повишава активността на фотосинтезата;
 • чувствително подтиска появата на бактериен пригор, ореолов пригор, кореново гниене, бактерийно увяхване и други бактериални болести;
 • бързо възстановя преболедували или боледуващи растения;
 • ускоряване растежа и по-ранното залагане на репродуктивните органи (до 20 дни);
 • увеличава устойчивостта на растенията към стресови ситуации (раннопролетните засушавания, прекомерната влага, температурните колебания и други);
 • неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

ПРИЛОЖЕНИЕ: За нормално функциониране на кореновите грудки и увеличаване на добива, при отглеждане на бобови култури на сивите горски почви, част от излужените, типичните и оподзолените черноземи, чернозем-смолниците, канелените горски и кафявите горски почви е необходимо да се подхранва с 0,1-0,2% разтвор на Натурален микротор «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» или други молибденови торове.

Листно подхранване с Екоторове «AgroBioStim» е задължително на леки почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако растения страда от недостиг на хранителни вещества; при реално очакван по-висок добив.

Листно подхранване може да се комбинират с биопестициди за борба срещу неприятели и болести.

 

ВНИМАНИЕ: При биологично производство на бобови култури използване на биопрепарати «AgroBioStim» е задължително.

Пълна технология на приложение на биопрепарати «AgroBioStim» увеличава реколтата на семена на зърнени бобови култури до 40-60% и повече (виж Полеви изпитания).

За повече информация:

 

ФАСУЛ.

ГРАХ.

СОЯ.

ЛЕЩА.

БАКЛА.

НАХУТ.

БАМЯ.

ВНИМАНИЕ: Основни преимущества на приложение на Екоторове при листно подхранване на зърнени бобови култури, се основани на многогодишни полеви изпитания на биопрепарати «AgroBioStim» (виж Полеви изпитания).
Полски, зърнено-бобови култури, соя, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на соята, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Полски, зърнено-бобови култури, соя, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на соята, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.
Полски, зърнено-бобови култури, соя, биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на соята, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена.

Биопрепарати «AgroBioStim» заслужават особено внимание при подхранване на зърнени бобови култури. Те са не само източник на необходимите хранителни вещества, но и средство за подобряване на водно-физичните и микробиологичните свойства на почвата.

 

 

«АгроБиоСтим» ООД

БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.