АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален стимулатор за семена - старт.

Натурален стимулатор «СТАРТ» - УНИВЕРСАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ ЗА ПРЕДСЕИТБЕНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА!

«СТАРТ»

Натурални стимулатори + микроелементи-хелати.

Универсална формулация за предсеитбено третиране на семена.

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален стимулатор «СТАРТ» е универсален биоорганичен продукт, на основата на органични киселини, съдържащ натурални фитохормони и активни вещества с изключително висок биологичен потенциал, микроелементи в хелатна форма. Активното съединение на микроелементите с натурални стимулатори и органични киселини, по вътрешно-фирмена технология, дават висока гаранция за проникване на стимулиращите и хранителните вещества в клетката на семената, и бързото деление на клетките. Поради тази причина, семената дружно покълват, тъй като съдържат висока енергия на кълняемост.

Натурален стимулатор «СТАРТ» подобрява кълняемостта и повишава кълняемата енергия на семена; стимулира коренообразуването и увеличава се устойчивоста на младите растения към засушаване и измръзване; укрепва имунната система на младите растения и стимулира растежа и развитието на младите растенията; намалява чувствително рискът от възникване на гъбни заболявания, причинени от почвени патогени.

Натурален стимулатор «СТАРТ» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от зеленчукови, полски и други култури по полумокър начин и накисване на семената.

 

На базата на Натурален стимулатор «СТАРТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопански култури.

НОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Полумокро третиране на семена от полските култури: 100 мл стимулатор се разтварят в 5 л вода и с получения разтвор се обработват 100 кг семена.

Времетраене на обработката от 20 до 40 минути, при периодично разбъркване за постигане на увеличение на влагата на семената от 0,5 до 2%.

  • Третирани семена със съдържание на влага до 12% могат да се съхраняват няколко седмици.
  • Третирани семена със съдържание на влага над 12% трябва да се засяват непосредствено след обработката.

Накисване на семена: семената се насипват в торбички (на 1/2 до 1/3 от обема им) и се потапят в разтвор – 25-30 мл стимулатор се разтварят в 1 л чиста вода. Температура на разтвор – 18-200С. Накисването продължава до пълното набъбване на семената:

  • маслодайни, ароматични и вкусови култури до 48-50 часа;
  • домат, пипер и други дребносемени култури до 24-40 часа;
  • тиквени култури и цветя до 12-15 часа.

При рътене накиснатите семена се разстилат на тънък слой, покриват се с влажни платна и се държат в топло

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

помещение. Когато около 3-5% от семената покълват (след 24-48 часа), рътенето се прекратява. Рътените и накиснатите семена трябва да се сеят само във влажна и топла почва.

 

Третиране на картофи: клубените третират с разтвор 30-40 мл/1 л вода, след това наредени в шайги, в два реда се поставят в затъмнено помещение, в което се поддържа температурата 8-100С и относителна въздушна влажност 75-80%. Когато кълновете станат 1,5-2 см дълги, затъмняващите средства се отстраняват, за да се освети помещението.

Рътенето е необходима практика за ранното производство на картофи, тъй като третирани с Натурален стимулатор и рътените клубени поникват с 10-15 дни по-рано и дават 15-20% по-висок добив.

 

СМЕСИМОСТ: Натурален стимулатор е напълно съвместим с регистрираните фунгициди за третиране на семена което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на Натурален стимулатор с фунгициди е възможно дозата на последните да се намали до 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

Мерки за безопасност: ПРАКТИЧЕСКИ НЕОТРОВЕН!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на Натурален стимулатор в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна