АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. стимулатор за семена - житни култури.

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» - УНИКАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ ЗА ПРЕДСЕИТБЕНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ОТ ЖИТНИ КУЛТУРИ!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

«ЖИТНИ КУЛТУРИ»

Натурални стимулатори + специален състав на микроелементи-хелати.

Уникална формулация за предсеитбено третиране на семена от житни култури.

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е уникален органичен биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал и специален състав на микроелементи в хелатна форма с повишено съдържание на манган и мед.

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, при отглеждането на тези култури у нас в България.

Хранителните вещества, и специалният състав на микроелементи, напълно покриват потребността на растенията в началната фаза на развитие.

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» стимулира кълняемост, кълняемата енергия и дружно поникване на семената; обогатява ризосферната зона на младите коренчета с хранителни вещества в т.ч. и бързо усвоими органични вещества, аминокиселини и микроелементи в хелатна форма; увеличава кореновата маса и повишава съпротивителни способности на кореново гниене и други болести причинени от почвени патогени; стимулира формирането възела на братене и образуване 3-4 и повече братя; натрупва на голямо

количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик).

При полеви изпитания, Натуралният стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ», е дал отлични резултати в Добруджанският регион (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик).

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от пшеница, ечемик и други житни култури, по полумокър начин.

 

На базата на натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата при зернено житни култури.(виж. Технологии и Полеви изпитания).

НОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Полумокро третиране на семена: 100 мл стимулатор се разтварят в 4-5 л вода и с получения разтвор се обработват 100 кг семена.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини$ органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

Времетраене на обработката от 20 до 40 минути, при периодично разбъркване за постигане на увеличение на влагата на семената от 0,5 до 2%.

 

Третирани семена със съдържание на влага до 12% могат да се съхраняват няколко седмици!

Третирани семена със съдържание на влага над 12% трябва да се засяват непосредствено след обработката!

 

СМЕСИМОСТ: Натурален стимулатор е напълно съвместим с регистрираните фунгициди за третиране на семена което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на Натурален стимулатор с фунгициди е възможно дозата на последните да се намали до 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

Мерки за безопасност: ПРАКТИЧЕСКИ НЕОТРОВЕН!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на Натурален стимулатор в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна