АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален стимулатор - царевица.

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» - СПЕЦИАЛНА ФОРМУЛАЦИЯ ЗА ПРЕДСЕИТБЕНО ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ОТ ПОЛСКИ КУЛТУРИ!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

«ЦАРЕВИЦА»

Натурални стимулатори + специален състав на микроелементи-хелати.

Специална формулация за предсеитбено третиране на семена от полски култури.

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» е уникален биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал и специален състав на микроелементи в хелатна форма. Царевична култура, особено в началната фаза на развитие, изисква по-високо съдържание на някои микроелементи (особенно молибден, манган и цинк). Специалната формула на биопродукта, не само дава огромен стимулиращ ефект, но и напълно покрива потребността на микроелементи и на други хранителни вещества в растенията, така че на свой ред, това предпазва растенията от заболявания, в това число и от цинкова хлороза.

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» подобрява кълняемостта и повишава кълняемата енергия на семена; увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии; укрепва имунната система и увеличава устойчивост на младите растения към засушаване; чувствително (до 60 %) подтиска появата на брашниста мана, септориози и други гъбни и бактериални болести (виж. Полеви изпитания: Царевица).

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» е предназначен за предсеитбено

третиране на семена от царевица и други полски култури подсем. Panicoidea (сарго, просо и др.), по полумокър начин.

 

На базата на Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на полски култури (виж. Технологии и Полеви изпитания: Царевица).

НОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Полумокро третиране на семена: 1000 мл стимулатор се разтварят в 3-5 л вода и с получения разтвор се обработват 100 кг семена.

 

Времетраене на обработката от 20 до 40 минути, при периодично разбъркване за постигане на увеличение на влагата на семената от 0,5 до 2%.

 

Третирани семена със съдържание на влага до 12% могат да се съхраняват няколко седмици!

Третирани семена със съдържание на влага над 12% трябва да се засяват непосредствено след обработката!

 

 

СМЕСИМОСТ: Натурален стимулатор е напълно съвместим с регистрираните фунгициди за третиране на семена, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на Натурален стимулатор с фунгициди е възможно дозата на последните да се намали до 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

Мерки за безопасност: ПРАКТИЧЕСКИ НЕОТРОВЕН!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на Натурален стимулатор в неразредено състояние!
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна