АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. старт.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. житни култури.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. слънчоглед.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. царевица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. фиданка.

НАТУРАЛНИ СТИМУЛАТОРИ ЗА СЕМЕНА И РАЗСАД

 

100% натурални растежни стимулатори на основата на хуминови киселини, аминокиселини, натурални фитохормони и съдържа специален набор на микроелементи, предназначени за

предпосевна обработка на семена, посадъчен материал, резници, разсад от зеленчукови и декоративни култури. Притежава предпазно и лечебно действие, фунгистатичен ефект против основните болести, пренасяни чрез семената.

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

 

  • Подобрява кълняемостта и повишава кълняемата енергия на семена.
  • Стимулира коренообразуването, увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии.
  • Увеличава се  устойчивоста на младите растения към засушаване и измръзване.
  • Стимулира растежа и развитието на младите растенията.
  • Укрепва имунната система на младите растения.
  • Подтиска възможността за появата на кореново гниене при културите.
  • Намалява чувствително рискът от възникване на гъбни заболявания, причинени от почвени патогени.
Приложени в комбинация с фунгициди при обеззаразяване на семената, до 30% се подобрява крайния фунгициден ефект.

«СТАРТ»

Натурални стимулатори + микроелементи-хелати + хуминови киселини.

 

Натурален стимулатор «СТАРТ» е уникален органичен биопродукт, на основата на органични киселини, съдържащ натурални фитохормони и активни вещества с изключително висок биологичен потенциал, микроелементи в хелатна форма. Активното съединение на микроелементите с натурални стимулатори и

органични киселини, по вътрешно-фирмена технология, дават висока гаранция за проникване на стимулиращите и хранителните вещества в клетката на семената, и бързото деление на клетките. Поради тази причина, семената дружно покълват, тъй като съдържат висока енергия на кълняемост.

Натурален стимулатор «СТАРТ» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от зеленчукови, полски и други култури по полумокър и мокър начин.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

«ЖИТНИ КУЛТУРИ»

Натурални стимулатори + специален състав на микроелементи-хелати + хуминови киселини.

 

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е уникален органичен биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал и специален състав на

микроелементи в хелатна форма, с повишено съдържание на манган и мед.

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е специално разработен за стимулиране на семената на пшеницата и ечемика, при отглеждането на тези култури у нас в България.

Хранителните вещества, и специалният състав на микроелементи, напълно покриват потребността на растенията в началната фаза на развитие.

При полеви изпитания, Натуралният стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ», е дал отлични резултати в Добруджанският регион.

Натурален стимулатор «ЖИТНИ КУЛТУРИ» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от пшеница, ечемик и други житни култури, по полумокър начин.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

«СЛЪНЧОГЛЕД»

Натурални стимулатори + специален състав на микроелементи-хелати + хуминови киселини.

 

Натурален стимулатор «СЛЪНЧОГЛЕД» е уникален биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал, специален състав на микроелементи в хелатна форма и високо съдържание на молибден.

Българските учени са доказали, че при прилагането на молибденови торове, особено в началната фаза на развитието на растенията, при отглеждане на слънчоглед, дава много високи резултати, и предпазва растенията от появата на междужилкови хлорози, особено на Български почви.

Натуралните стимулатори, съдържащи се в биопродукта, дават мощен тласък на кълняемостната енергия на семената.

Натурален стимулатор «СЛЪНЧОГЛЕД» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от слънчоглед и други маслодайни култури, по полумокър начин.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

«ЦАРЕВИЦА»

Натурални стимулатори + специален състав на микроелементи-хелати + хуминови киселини.

 

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» е уникален биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал и специален състав на микроелементи в хелатна

форма. Царевична култура, особено в началната фаза на развитие, изисква по-високо съдържание на някои микроелементи (особенно молибден, манган и цинк). Специалната формула на биопродукта, не само дава огромен стимулиращ ефект, но и напълно покрива потребността на микроелементи в растенията и на други хранителни вещества, така че на свой ред, това предпазва растенията от заболявания, в това число и от цинкова хлороза.

Натурален стимулатор «ЦАРЕВИЦА» е предназначен за предсеитбено третиране на семена от царевица и други полски култури подсем. Panicoidea (сарго, просо и др.), по полумокър начин.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

«ФИДАНКА»

Натурални стимулатори + микроелементи-хелати + хуминови киселини.

 

Натурален стимулатор за разсад «ФИДАНКА» е уникален биопродукт на основата на органични киселини, съдържащ натурални активни вещества с изключително висок биологичен потенциал и микроелементи в хелатна форма. Специалният състав на натурални фитохормони, растежни стимулатори и

микроелементи не само дава бързо укоряване на резници и ускорено развитие на кореновата система, но и предпазва растенията от болести, причинени от почвени патогени.

Натурален стимулатор «ФИДАНКА» способствува развитието на мощна коренова система и активира обмяната на веществата, което от своя страна обезпечава бурният ръст на растенията.

Натурален стимулатор «ФИДАНКА» е предназначен за предпосевна обработка на посадъчен материал, резници, разсади от овощни, зеленчукови и декоративни култури.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

Нашите НАТУРАЛНИ СТИМУЛАТОРИ НЕ СА ХИМИЧЕСКИ И СА НАПЪЛНО БЕЗОПАСНИ!

.

.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!