АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. почвен активатор - лигнохумат.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» Е ЛЕКАРСТВО ЗА ИЗМРЪЗНАЛИ, ИЗТОЩЕНИ И ПЕСЪЧЛИВИ ПОЧВИ!

Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ»

100% естествен хуминов концентрат.

 

Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» - 100% органически биопродукт, съдържащ естествени извлечения, хуминови киселини и фулвокиселини, които действуват подобно на катализатори и увеличиват микробната дейност в почвата, правейки я по-жива и по-здрава. Здравата почва има голямо количество достъпни хранителни вещества и по този начин може да се отглеждат по-здрави и по-мощни растения.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» е превъзходен източник за оживяване на силно изтощени и измръзнали почви.

Изследванията доказват, че «ЛИГНОХУМАТ» разрушава химическите остатъци от хербициди и пестициди в почвата, но в същото време фулвокиселините свързват тежките метали в неразтворими съединения и прикриват достъпа на химически остатъци и тежки метали в растенията и подпочвените води.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» е прекрасен активатор за компостиране на органически отходи и оборска тор. Обработката на оборският тор, с помоща

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. экология.

на почвеният активатор, двойно повече съкращава срокът за съзряване на компоста и отсранява неприятната миризма, предизвиквана от органическите отходи.

Активните вещества на почвеният активатор, по никакъв начин не се изпаряват и запазват устойчивостта си на повърхността на почвата до три седмици, докато иригацията и култивирането не ги в въвлече в почвата.

Обработката на почвата с почвеният активатор се произвежда преди засяването на семената или разсада на зеленчуковите култури. Почвата може да се обработи и веднага след като се посадят семената.

 Почвеното подхранване, с почвеният активатор, на селскостопански култури дава много високи резултати.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» се използва за наторяване на всички пролетни и есенни култури, на зеленчуци и разсад, на лозя, малини, ягоди и овощни дръвчета, при оранжерийно производство на зеленчуци и цветя, в горското стопанство при производството на фиданки, за приготвяне на компост, и за обработка на сметища и утайки от пречиствателните станции за битови води.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. экология.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. экология.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

НОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ПОЧВАТА:

Възстановяване на почвеното плодородие на изтощени, силно замразени, песъчливи и мъртви почви: 2-3 л почвен активатор се разтварят в 1000 л вода.

Площи замърсени с тежки метали, пестициди и радионуклеотиди: 4 л почвен активатор се разтваря в 1000 л вода.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

С поливна вода: 100 мл почвен активатор се разтваря в 100 л вода.

Подхранване се прави с интервал от 15 дни, до приключване на беритбата, с поливни норми зависещи от начина на поливане.

В системи за капково напояване: 50 мл почвен активатор, се разтваря в 100 л вода, с поливни норми зависещи от начина на поливане.

СМЕСИМОСТ: «ЛИГНОХУМАТ» е напълно съвместим с регистрираните хербициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна