АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. биопаста плодородие.

Торенето с Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» - ГАРАНТИРА ВИСОКО ПОЧВЕНО ПЛОДОРОДИЕ И КАЧЕСТВО НА ПОЛУЧЕНАТА ПРОДУКЦИЯ!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ»

100% органичен тор

 

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е 100% органичен, висококонцентриран тор, на основата на органични вещества, хуминови киселини, аминокиселини, природни фитохормони, биологично-активни вещества, витамини от групата В, ауксини, ензими, антибиотици и други, необходими за растежа и развитието на растенията и микроорганизмите. Притежава високи фунгицидни и бактерицидни свойства и съдържа пълен комплект от хранителни елементи, в това число макроелементи и микроелементи в хелатна форма.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е органическо извлечение, произведено по фирмена биотехнология, чрез ферментация на натурални високохумусни органически вещества, леснодостъпни за растенията.

Употребата на биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» много бързо възстановява полезната микрофлора в почвата. Органическите и биологично-активните вещества, не само повишават плодородието в почвата, но и бързо увеличиват съдържанието на полезните микроорганизми и стимулират почвените бактерии, които преобразуват трудноразтворимите хранителни вещества във доступни за растенията.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» увеличава водозадържащата способност и подобрява аерацията на почвата, подобрява структурата и намалява ерозията на почвите.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е алтернатива на оборски торове в полски условия, предназначена за възстановяване на почвеното плодородие и рекултивация на земята. Активното вещество в 1 кг биопаста се заменя 100 кг оборски тор. Замяната на оборският тор с биопаста, при торене, позволява да се избегне появяването на плевели, и внасянето в почвата на болезнотворни бактери и патогени, а също така се намаляват разходите на торене, тъй като не се налага употребата на скъпи хербициди и фунгициди за борба с плевели и почвени патогени.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» гарантира увеличаването на почвено плодородие и високи реколти, даже при песъчливи, каменисти и мъртви почви.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е истински органически биопродукт, тъй като не оказва вредно въздействие на хората, животните и экосистемата.

 

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» влиза в торовата програма за огромно увеличаване на добивите при отглеждането на екологично чиста, селскостопанска продукция.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ:

Подготовка на торо-почвена смес (при производството на разсади): 60-120 гр на 1 кв.м. се размесват в почвата (гарантира доброто развитие на кореновата система, силен и бърз растеж на разсада, предпазва разсада от брашнеста мана, фитофтора, кореново гниене и други гъбични и бактериални заболявания).

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

ОСНОВНО ТОРЕНЕ (в зависимост от запасеността на почвата с органични вещества и хумус):

Зеленчукови култури: в доза 40-60 кг/дка (съвместно с фосфорните и калиевите торове), се внасят през есента с дълбоката обработка.

Полски култури: в доза 30-40 кг/дка, се внасят през есента с дълбоката обработка на почвата.

Маслодайни култури (на по-леки и бедни на органично вещество почви): в доза 10-20 кг/дка.

Бобови култури (на много леките песъчливи почви): в доза 20-25 кг/дка (неутрализира киселиността на почвата, и увеличава добивът с 40% и повече).

Картофи (на тежки, студени и глинести почви): в доза 40-60 кг/дка (отразява се благоприятно върху хранителния режим на картофите).

Лавандула и други етеричномаслени култури: в доза 10-15 кг/дка, внасят се рано напролет (преди започване на вегетацията).

Овощни култури:

При създаване на нови насаждения: внася се след риголването, като допълнително се заорава на дълбочина 25-28 см, в доза 40-60 кг/дка или при засаждане (в посадъчна дупка) – 200-250 гр биопастата се смесва с почвата и минералните торове.

Подхранване на плодаващите дървета: в доза 20-30 кг/дка (през 2-3 години).

Ягодоплодни култури (на средно плодородни и сравнително бедни почви):

При създаване на нови насаждения: в доза 40-60 кг/дка, с предпосадъчната подготовка на почвата.

Подхранване на плододаващите насаждения (през 1-2 години): в доза 20-30 кг/дка, наесен се оре на дълбочина 15-18 см.

Маслодайна роза и лоза:

При създаване на нови насаждения (наторява се преди риголването): в доза 30-50 кг/дка. Когато не е извършено торене преди риголването – във всяка ямка се поставят 150-200 гр биопаста, и се размесва с почвата, в която ще се засажда разсада.

Подхранване през вегетацията (през 3-4 години): в доза 20-30 кг/дка, с първата междуредова обработка – отгрибването.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ:

Възстановяване и подобряване на ерозирани, замърсени, засолени, вкислени и заблатнени земеделски земи: в доза 120-200 кг/дка.

Земеделските земи (замърсени с тежки метали и металоиди, радионуклеиди, нефтопродукти и други замърсители, промишлени, строителни и битови отпадъци): в доза 200-250 кг/дка.

Рекултивация на рудници, кариери и други земи с нарушен почвен профил; сгуроотвали, хвостохранилища, сметища и други депа за отпадъци; трасета на изоставени канали, пътища, железопътни

линии и строителни площадки, след демонтаж на инженерните съоръжения, облицовки и горно строене: в доза 300-400 кг/дка.

 

 

СМЕСИМОСТ: Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е напълно съвместима с регистрираните хербициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

 

ВНИМАНИЕ: Забранено да се смесва Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» с фунгициди, особено с мед- и цинксъдържащи препарати.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна