АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. микробиологичен тор - ефект.

Торене с Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» - ГАРАНЦИЯ ЗА ОГРОМНА РЕКОЛТА С ВИСОКИ ЕКОЛОГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА!

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ»

100% органичен биопродукт

 

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» е суспензионен, висококонцентриран микробиологичен тор, притежаващ мощни фунгицидни свойства, и съдържащ натурални ферменти, органични киселини, почвени микроорганизми и пълен комплект от хранителни вещества.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» - Това е сложна култура на полезни почвени микроорганизми, с пълен комплект от хранителни вещества.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» въстановява живота в почвата. Той предлага икономическо решение за въстановяване на биологическа дейност и за увеличаване на хумуса в почвата, което е невъзможно да се получи, ако се използват химически или изкуствени торове.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» е култура на живи микроби в течна концентрация, с дълъг срок на съхранение, не изискваща специално охлаждене. В Микробиологичният тор няма гинетически изменени микроорганизми. Това е изключителна смес от натурални почвени микроорганизми, които увеличават естественият биологически процес.

Известно е, че азотът, фосфорът и калият са най-необходимите хранителни вещества за растенията. В основната си част, те обаче се намират в инертна форма или в неразтворим вид, поради което без посредничеството на микроорганизмите не могат да бъдат усвоени.

Бактериите на Микробиологичният тор, изтласкват от корените на растенията патогенните бактерии, вирусите и другите гъбични зарази, като спомагат за естественото обеззаразяване на почвите. По тази причина културите, след почвено подхранване с Микробиологичен тор, като правило се нуждаят от по-малко препарати за растителна защита.

Подхранване на култури (пшеница, слънчоглед, домати, ягоди, овощни култури) с Микробиологичен тор, са с по-мощна коренова система по сравнение с контролите, а зеленчукови култури и овощните насаждения се нуждаят, от почти двойно по-малко препарати за растителна защита. С този природосъобразен биопродукт, могат да се торят всички селскостопански култури. Използуването му, им осигурява балансирано хранене, през целия период на вегетацията.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» прилага се за почвено торене на всички пролетни и есенни култури, на зеленчуци и разсад, на втори култури, на лозя, малини, ягоди и овощни дръвчета, при оранжерийно производство на зеленчуци и цветя, при производството на фиданки, по време на активна вегетация на културите, чрез дождовни и капкови системи за напояване.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ», навлиза широко в торовата програма, за увеличаване на добивите при отглеждане на екологично чиста селскостопанска продукция.

НОРМИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Разсадопроизводство:

Подхранване се прави с интервал през 4-6 дни, с разтвор 20 мл/10 л вода (на една лейка (10 л) се разтварят 20 мл Микробиологичен тор) и се поливат 1 кв.м. разсад. След поливане, растенията се промиват с 2-3 л/кв.м. чиста вода.

 

Подхранване на зеленчукови, полски и овощни култури:

С поливната вода, с 0,001% разтвор (1000 мл/1200 л вода), 2-3 пъти в месец, до приключване на беритбата.

 

В системи за капково напояване: 100 мл Микробиологичен тор се разтваря в 100 л вода, подхранване се прави всяка седмица, с поливни норми, зависещи от начина на поливане.

 

За домашни растения, цветни поляни и градини: подхранване се прави 1 път в седмицата, с разтвор: 2-3 мл Микробиологичен тор се разтваря в 1 л вода.

 

Възстановяване на биологическа дейност (лечение) на изтощени почви: 2000-3000 мл/дка с поливни норми, зависещи от начина на поливане, 1-2 седмици преди засаждане на растенията.

 

 

СМЕСИМОСТ: Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» е напълно съвместим с регистрираните хербициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

 

ВНИМАНИЕ: Забранено е да се смесва Микробиологичен тор с фунгициди, особенно със мед- и цинксъдържащи препарати.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна