АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

НАТУРАЛНИ ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ

 

100% органични почвени подобрители, възстановители на почвеното плодородие, предназначени за почвено подхранване на селскостопански култури и рекултивация на почвата.

 

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

  • Възстановява почвеното плодородие и подобрява аерацията на почвата.
  • Стимулира възпроизводството на почвената микрофлора и ускорява минерализацията на органичните вещества.
  • Подобрява структурата на почвата и премахва ерозията на почвите.
  • Предотвратява постъпването на тежки метали и радионуклеотиди в растенията.
  • Снижава съдържанието на нитрати в растителната продукция.
  • Притежава фунгицидни свойства, изразяващи се в предпазно действие спрямо патогените от гъбно и бактериално естество.
  • Приложими за всички селскостопански култури: зърненожитни, зърненобобови, зеленчукови, овощни, лозя, ягодоплодни, технически, украсни и други.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ»

100% органичен тор

 

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е 100% органичен, висококонцентриран тор, на основата на органични вещества, природни фитохормони и биологично-активни вещества необходими за растежа и развитието на растенията и почвени микроорганизмите. Притежава високи фунгицидни и бактерицидни свойства и съдържа пълен комплект от хранителни елементи, в това число макроелементи и микроелементи в хелатна форма.

Употребата на биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» много бързо възстановява полезната микрофлора в почвата. Органическите и биологично-активните вещества, не само повишават плодородието в почвата, но и бързо увеличиват съдържанието на полезните микроорганизми и стимулират почвените бактерии, които преобразуват трудноразтворимите хранителни вещества във доступни за растенията.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» гарантира увеличаването на почвено плодородие и високи реколти, даже при песъчливи, каменисти и мъртви почви.

Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» е истински органически биопродукт, тъй като не оказва вредно въздействие на хората, животните и экосистемата.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ»

100% органичен биопродукт

 

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» е суспензионен, висококонцентриран микробиологичен тор, притежаващ мощни фунгицидни свойства, и съдържащ натурални ферменти, органични киселини, почвени микроорганизми и пълен комплект от хранителни вещества.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» е култура на живи микроби в течна

концентрация, с дълъг срок на съхранение, не изискваща специално охлаждене. В Микробиологичният тор няма гинетически изменени микроорганизми. Това е изключителна смес от натурални почвени микроорганизми, които увеличават естественият биологически процес.

Подхранване на култури (пшеница, слънчоглед, домати, ягоди, овощни култури) с Микробиологичен тор, са с по-мощна коренова система по сравнение с контролите, а зеленчукови култури и овощните насаждения се нуждаят, от почти двойно по-малко препарати за растителна защита.

Микробиологичен тор «ЕФЕКТ» прилага се за почвено торене на всички пролетни и есенни култури, на зеленчуци и разсад, на втори култури, на лозя, малини, ягоди и овощни дръвчета, при оранжерийно производство на зеленчуци и цветя, при производството на фиданки, по време на активна вегетация на културите, чрез дождовни и капкови системи за напояване.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ»

100% естествен хуминов концентрат.

 

Почвен активатор «ЛИГНОХУМАТ» - 100% органически биопродукт, съдържащ естествени извлечения, хуминови киселини и фулвокиселини, които действуват подобно на катализатори и увеличиват микробната дейност в почвата, правейки я по-жива и по-здрава. «ЛИГНОХУМАТ» е превъзходен източник за оживяване на силно изтощени и измръзнали почви.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» е прекрасен активатор за компостиране на органически отходи и оборска тор. Обработката на оборският тор, с помоща на почвеният активатор, двойно повече съкращава срокът за съзряване на компоста и отсранява неприятната миризма, предизвиквана от органическите отходи.

Обработката на почвата с почвеният активатор се произвежда преди засяването на семената или разсада на зеленчуковите култури. Почвата може да се обработи и веднага след като се посадят семената. Почвеното подхранване, с почвеният активатор, на селскостопански култури дава много високи резултати.

Почвеният активатор «ЛИГНОХУМАТ» се използва за наторяване на всички пролетни и есенни култури, на зеленчуци и разсад, на лозя, малини, ягоди и овощни дръвчета, при оранжерийно производство на зеленчуци и цветя, в горското стопанство при производството на фиданки, за приготвяне на компост, и за обработка на сметища и утайки от пречиствателните станции за битови води.

Препоръчва се за модерно и биологично земеделие.

Всички наши ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ са ОРГАНИЧНИ и БЕЗОПАСНИ!

.

.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!