АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за слънчоглед.

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ ПРИ МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ БОЛЕСТИ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» е течен, натурален (хуминов), висококачествен, органо-минерален тор. Съдържа макроелементи, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с високо съдържание на молибден, бор и други микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементите от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за листно подхранване на слънчоглед и други маслодайни култури.

Слънчогледа, в ранните фазина развитието си, се отличава с особени изисквания към молибдена, още в най-ранна фаза (3-4-ти лист) се развива междужилкова хлороза, а едностранно торене с азот намалява устойчивостта на растенията към заболявания и понижава масленото съдържание.

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие; чувствително подтиска появата на сиво гниене, мана по слънчогледа и други гъбни и бактериални болести; спомага за преодоляване на нитратното отравяне при слънчогледа;

по-ускорено развитие и залагане на бутони, ускорява цъфтежа и узряването на семената; увеличава маслеността и устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания, и неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата (виж. Полеви изпитания: Слънчоглед).

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» увеличава средните добиви на семената с над 30-60%, а съдържанието на маслото се увеличава с над 2% и повече (виж. Полеви изпитания: Слънчоглед).

Листното подхранване на посевите, заедно с хербициди е препоръчително, тъй като ОМ тор стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с хербициди.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Слънчоглед: във фаза 3-4 двойка листа до фаза «бутонизация» с доза 250-300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

Други маслодайни култури: във фаза «бутонизация» с доза 250 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Хибридите се нуждаят от около 20-25% повече хранителни вещества (350-380 мл ОМ тор/дка) в сравнение със сортове с високо маслено съдържание.

Листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» е задължително при леки и кисели почви, които се характеризират със слаба запасеност на хранителни вещества; ако растението страда от недостиг на хранителни вещества и показва явни признаци на междужилкова хлороза или борен недостиг; при реално очакван по-висок добив (добре балансиран хранителен режим, достатъчни запаси от влага, добро фитосанитарно състояние).

На леки почви, при слаби валежи или засушавания, използването на «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» е най-ефективно (виж. Полеви изпитания: Слънчоглед).

 

 

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на ОМ тор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с

20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна