АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ БОЛЕСТИ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори, рапица, рапицата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори, рапица, рапицата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори, рапица, рапицата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за рапица.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на азот, балансиран на фосфор, калий, магнезий, сяра и органични съединения с микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за пролетно листно подхранване на рапицата.

Поради бързия темп на развитие напролет и след неблагоприятните условия през зимата, които се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието на посевите, а также след тежки зими, растенията имат нужда от хранителни вещества и предимно от азот. Листно подхранване рано напролет с бързодействуващ «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» съвместно с хербицид

се създават предпоставки за повишаване на добивите с над 60-80% (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; до 70% подтиска появата на брашнестата мана, до 40% фузариози, до 60% бактериозите и други бактериални болести; растенията натрупват растителна маса и формират мощно стъбло (с височина 130-150 см) с много продуктивните разклонения (16-20 бр.) и цветя, увеличава се броят на семенни шушулки (до 700-850 бр. с тегло 300-400 гр. от едно растение); увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

Листно подхранване на рапица заедно с хербициди е препоръчително, тъй като ОМ тор стимулира растежните и формообразувателни процеси след зимно-пролетните стресове (преовлажняване и ранно пролетните суши), както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с хербициди.

 

На базата на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» се разработват определени програми за повишаване на добив при рапицата до 80-100% (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

 

 

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

  • 1-во подхранване, рано напролет (начало на вегетацията) в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, съвместно с хербицид.
  • 2-ро листно подхранване във фаза цъфтеж в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, в комбинация с инсектицид срещу цветояд.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Плодородието на почвата влияе върху определянето на нормите (дози) за листно подхранване с ОМ тор:

  • при плодородните високохумусни и с добра минерализационна способност почви високи добиви се получават с умерени дози на ОМ тор (250-300 мл/дка);
  • на нискохумусни почви, но с мощен профил и добри водно-физични свойства, тъмносиви и сиви горски почви и смолници, с високи дози на ОМ тор (300-350 мл/дка);
  • на слабомощни, ерозирани и неразвити почви, с ограничени възможности за съхранение на влагата трябва да се прилагат по-високи дози на ОМ тор (350 мл/дка).

При посеви, които не са торени предсеитбено с минерални торове, не трябва да се допуска пролетна вегетация да започне в условията на хранителен дефицит!

При гъсти посеви, с опасност от болести, норми на ОМ тор се повишават!

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради по-ниската си студоустойчивост (нетретирани семена със Стимулатор «СЛЪНЧОГЛЕД» и не прилагали есенно листно подхранване «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН»), рапица силно страда от измръзване. В такива случаи се налага да се извърши преценка и преди да се ликвидират посевите препоръчително провести листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ». След 16-18 дни Вие сами извършите преценка и получите оправдан стопански добив.

 

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение с хербицидите е възможно дозата на последните да се намали с 30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна

НОВО