АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» - СТИМУЛИРА МОЩНО РАЗВИТИЕ НА РАСТЕНИЯТА, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори, рапица, рапицата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори, рапица, рапицата.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за рапица.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» е натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на фосфор, балансиран с органичен азот, калий, магнезий, сяра и органични съединения с микроелементи-хелати. Специално разработен за есенно листно подхранване на рапицата.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» оказва бърз стимулиращ и хранителен ефект и ускорява развитието на растенията (височина на рапицата е 35-50 см), укрепва имунната система на младите растения и ускорява растежа на мощна коренова система (до 2-3 пъти в сравнение с контрола), осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди

зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията (зимни повреди до 2-3% в сравнение с контрола) които предпазва рапица от измръзване (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

Поради по-ниската си студоустойчивост рапицата повеще страда от измръзване (загуба на зелена маса до 40-60%) в сравнение с други култури. Зимни повреди в някои случаи може да намалят силно реколтата и дори да се окажат фатални за развитието й.

За да увеличи на студоустойчивост и мощно развитие на рапицата, задолжително трябва есенно листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН».

Есенно листно подхранване може да се комбинират с инсектициди за борба срещу неприятелите.

На базата на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» се разработват определени програми за повишаване на добиви при рапицата 80-100% (виж. Полеви изпитания – Зимна рапица).

 

 

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Есенно листно подхранване във фаза 4-5 лист на културите (но не по-късно от 2 седмици преди низки температури), в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба. При съвместното приложение на ОМ тор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна

НОВО