АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор - фосфорохумат.

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» - КОРЕГИРА ФОСФОРНИЯ НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«ФОСФОРОХУМАТ»

Органични вещества + NPK 4-12-4 +0,5 Mg + микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» е хуминов, концентриран, фосфорен тип органо-минерален тор с оптимално съотношение на азот:фосфор:калий = 1:3:1. Той е произведен на основата на висококачествени органични вещества и хуминови киселини, и съдържа макроелементи, аминокиселини, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с микроелементи-хелати. Органичните вещества в ОМ торове имат висока степен на поглъщане и увеличива способността на почвата при задържането на катиони микроелементи (желязо, цинк и др.).

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» намалява фиксацията на фосфатите в почвата и предотвратява загубата фосфати в киселинни и варовити почви. В резултат от това растенията се обезпечават за по-достъпен фосфор, което стимулира питателната система в растенията. Добрата асимилация на фосфора и микроелементите в ранния стадий на растежа стимулира ускореното развитие на коренната система и завършва със енергичният ръст на самите растения. Много добре помога за бързото развитие на разсади, доре и при засолени почви (солончаци).

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения, скъсява младенческата възраст при овощните растения, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете, повишава устойчивостта на растенията към болести и студ, устойчивост към полягане при житните култури, увеличава качеството на продукцията и осигурява изобилна реколта (виж Полеви изпитания: Рапица).

 

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» е предназначен за подхранване на полски и оранжерийни култури, овощни градини и лозя, тревни площи и цветя. Препоръчва се при млади растения за стимулиране растежа на кореновата система и усвояване на азота. В по-късен период на приложение се активират процесите на цветообразуване. Той може да бъде използван

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. цветя, роза.

чрез листно подхранване и почвено чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

 

На базата на ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопанските култури (виж. Технологии и Полеви изпитания).

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Зърнено житни култури:

Пшеница, ечемик: във фаза 3-ти лист (есенно – при формиране възел на братене), в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, (натрупване на голямо количество асимилати в растенията).

Овес: във фаза братене, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, (при високи азотни норми).

Ориз: във фаза братене, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Царевица: във фаза: 7-8 лист – изметляване, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Сарго (метла): във фаза: 6-7 лист – изметляване, в доза 300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Маслодайни култури:

Слънчоглед: във фаза бутонизация, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Репица, рапица: във фаза 2-3 лист на културите (есенно подхранване) и във фаза бутонизация (преди цъфтеж) в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

Мак: във фаза розетка от 3-4 лист на културите (есенно подхранване) и във фаза бутонизация, в доза 250-300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

Фъстъци: във фаза бутонизацията до масов цъфтеж, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

Зърнено бобови култури:

Фасул, грах, нахут, бакла: във фаза бутонизация, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Соя: във фаза преди цъфтеж – масов цъфтеж, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

 

Влакнодайни култури:

Памук: във фаза бутонизация, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. малина.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. рапица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. рапица.

Коноп, лен: във фаза начало на бутонизация, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

Тютюн: във фаза бутонизация, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Кореноплодни култури:

Захарно и салатно цвекло, репички, ряпа, морков и др.: във фаза 3-4-та двойка същински листа – начало на формиране на кореноплода, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Картофи: във фаза бутонизация – клубенообразуване, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

 

Фуражни култури: във фаза – през вегетацията, в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Зеленчукови култури:

За разсади: в доза 5-10 мл/л, 1-2 пъти.

След засаждане: във фаза бутонизация – масов цъфтеж, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Лоза, киви (актинидия):

Младите растения през Април – Юни, в доза 150-200 мл/дка с 20 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Плододаващите насаждения: във фаза бутонизация, в доза 250-300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Ягодоплодни култури:

Ягода: във фаза бутонизация – начало на цъфтеж, в доза 200-250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Малина, къпина, арония и др.: във фаза бутонизация, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

Овощни култури:

Младите дървета през Май – Юни, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Плододаващите дървета: във фаза плодообразуване, в доза 350-400 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

 

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

С поливната вода, чрез дъждовални и капкови системи за напояване с 0,003% разтвор, през цялата вегетация.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подхранване на стайни и оранжерийни растения. 1 литър ОМ тор се разтварят в 100 л вода и с получения разтвор се извършва листно и почвено подхранване на растения. Подхранване се прави в интервал 15 дни до края на вегетация, а при болни растения през 7-10 дни.

 

 

СМЕСИМОСТ: «ФОСФОРОХУМАТ» е напълно съвместим с регистрираните пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на ОМ тор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ФОСФОРОХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. грозде, лоза.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна