АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. нитрохумат.

ОМ тор «НИТРОХУМАТ» - КОРЕГИРА АЗОТЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«НИТРОХУМАТ»

Органични вещества + NPK 12-4-4 + 2 Mg + микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

ОМ тор «НИТРОХУМАТ» е хуминов, концентриран, органо-минерален азотен тор, балансиран с фосфор, калий, магнезий и микроелементи – хелати. Произведен по вътрешно-фирмена технология с използването на високоактивни органични вещества, хуминови киселини и натурално-активни вещества с изключително висок биологичен потенциал.

«НИТРОХУМАТ» има универсален характер, с по-добър биологичен ефект за културите в сравнение с едностранното азотно подхранване. Употреба на хранителни елементи 3 в 1, както и оптимално биологично съотношение NPK=12:4:4 гарантира сигурни добиви с минимални разходи.

Комбинираното подхранване с «НИТРОХУМАТ» спазва главния физиологичен принцип за поддържане на баланса на хранителните елементи в кореновата зона. В резултат се постига устойчиво развитие и по-добра реколта.

«НИТРОХУМАТ» замества скъпите торове и предотвратява хранителните дифицити. Най-големи са потребностите от «НИТРОХУМАТ» при залагане на репродуктивните органи или формирането на основната листна маса.

Интегрираното торене при житни култури включава: есенно третиране с «ФОСФОРОХУМАТ» и пролетно подхранване с «НИТРОХУМАТ». Пролетно подхранване с «НИТРОХУМАТ» осигурява бързо развитие на житните култури (виж. Полеви изпитания: Пшеница - 4, 5).

За пролетните и техническите култури стартовото подхранване е особено

важно. Интензивното им развитие за кратък период при чести засушавания и променливи температури се гарантира «НИТРОХУМАТ». Той осигурява бързо израстване на посева и образуване на генеративни органи чрез ефективно използване на почвената влага (виж. Полеви изпитания: Рапица и Пшеница).

Прилагането само на азотно торене при зеленчукови култури води до дисбаланс на хранителните елементи, а високи резултати се постигат само при прилагане на «НИТРОХУМАТ» по торова схема. Подхранване с «НИТРОХУМАТ» е задължително при зеленчуковите култури.

«НИТРОХУМАТ» съчетава подхранване съобразно нуждите на овощните култури. С времето усвоимите хранителни вещества в почвата намаляват. Затова е нужно подхранващо торене с «НИТРОХУМАТ» за оптимално развитие и стабилен добив.

ОМ тор «НИТРОХУМАТ» може да бъде използван чрез листно

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. рапица.

подхранване и почвено чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

 

На базата на ОМ тор «НИТРОХУМАТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопанските култури (виж. Технологии и Полеви изпитания).

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Зърнено житни култури:

Пшеница, ечемик: във фаза рано напролет (начало на вегетацията), в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, (бързо възстановя преболедували или боледуващи растения).

Овес: във фаза 3-ти лист на културите, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, (стимулира формирането възела на братене).

Ориз: във фаза начало на братене, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Царевица, метла: във фаза 4-5 лист, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. рапица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. рапица.

Маслодайни култури:

Слънчоглед: във фаза 3-4 двойки листа, в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Репица, рапица: във фаза рано през пролетта (при започване на вегетацията), в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Мак: във фаза рано през пролетта (при започване на вегетацията), в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Фъстъци: във фаза 3-4 лист, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

Зърнено бобови култури:

Фасул, грах, нахут, бакла: във фаза от поникването до цъфтежа, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Соя: във фаза 3-4 лист, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

Влакнодайни култури:

Памук: във фаза от поникване до 4-5 същински листа, в доза 200-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Коноп, лен: във фаза елхичка, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

 

Тютюн:

Разсад: във фаза кръстосване и след 15 дни, в доза 100 мл/10 л вода, 2-4 пъти.

След засаждане: във фаз след прихващане на разсад – интензивно нарастване на листата, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. пипер.

Кореноплодни култури:

Захарно и салатно цвекло, репички, ряпа, морков и др.: във фаза 3-4-та двойка същински листа – нарастване на кореноплода, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Картофи: във фаза поникване – височина h=10-15 см, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Фуражни култури: във фаза след всяки откос, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Зеленчукови култури:

За разсади: в доза 5-10 мл/л, 2-3 пъти.

След засаждане: във фаза след прихващане на разсад – бутонизация, в доза 250-350 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Лоза, киви (актинидия):

Младите растения: във фаза начало на вегетацията – Юли, в доза 200-250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Плододаващите насаждения: във фаза начало на вегетацията – цъфтеж, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Ягодоплодни култури:

Ягода: във фаза начало на вегетацията – цъфтеж и залагане на плодните пъпки (след беритбата на плодовете), в доза 200-300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

Малина, къпина, арония и др.: във фаза разлистването и залагане на плодните пъпки (след беритбата на плодовете), в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

Овощни култури:

Младите дървета: във фаза начало на вегетацията – Юни, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Плододаващите дървета: във фаза след цъфтеж – плодообразуване, в доза 350-400 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

 

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

С поливната вода, чрез дъждовални и капкови системи за напояване с 0,003% разтвор, през цялата вегетация.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подхранване на стайни и оранжерийни растения. 1 литър ОМ тор се разтварят в 100 л вода и с получения разтвор се извършва листно и почвено подхранване на растения. Подхранване се прави в интервал 15 дни до края на вегетация, а при болни растения през 7-10 дни.

 

 

СМЕСИМОСТ: «НИТРОХУМАТ» е напълно съвместим с регистрираните пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на биотор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «НИТРОХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. малина.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна