АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за пшеница и ечемик - пролет.

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на азот, балансиран на фосфор, калий, магнезий и органични съединения с микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за листно подхранване на пшеница, ечемик и други житни култури (ръж, тритикале, овес, ориз и други).
Поради бързия темп на развитие напролет и след неблагоприятните условия през зимата, които се отразяват неблагоприятно върху растежа и развитието на посевите, а также след тежки зими, растенията имат нужда от хранителни вещества и предимно от азот. Листно подхранване рано напролет с бързодействуващ «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» съвместно с хербицид се създават предпоставки за повишаване на добивите с над 40-60% (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик) и качеството на реколтата:

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата(виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик).

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» увеличава съдържанието на глутен (над 1,5% и повече) при пшеницата, както и нейното хектолитрово тегло. Листно подхранване на посеви заедно с хербициди е препоръчително, тъй като ОМ тор стимулира растежните и формообразувателни процеси след зимно-пролетните стресове (преовлажняване и ранно пролетните суши), както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с хербициди (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик) 

На базата на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата при зернено житни култури.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. пшеница.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

Пшеница, ечемик:

  • 1-во подхранване, рано напролет (начало на вегетацията) в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, съвместно с хербицид.
  • 2-ро листно подхранване във фаза «изкласяване» в доза 300-350 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, в комбинация с инсектицид.

Ръж, тритикале: във фаза 3-ти лист на културите изкласяване, в доза 300-350 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

Овес: във фаза 3-ти лист на културите и вретенене, в доза 250-300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

Ориз: във фаза начало на братене – изметляване, в доза 300-350 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка, 2 пъти.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Плодородието на почвата влияе върху определянето на нормите (дози) за листно подхранване с ОМ тор (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик):

  • при плодородните високохумусни и с добра минерализационна способност почви високи добиви се получават с умерени дози на ОМ тор (250-300 мл/дка);
  • на нискохумусни почви, но с мощен профил и добри водно-физични свойства, тъмносиви и сиви горски почви и смолници, с високи дози на ОМ тор (300-350 мл/дка);
  • на слабомощни, ерозирани и неразвити почви, с ограничени възможности за съхранение на влагата трябва да се прилагат по-високи дози на ОМ тор (350 мл/дка).

При посеви, в които растенията имат по 4-5 братя, но не са торени предсеитбено с азот, не трябва да се допуска фаза вретенене да започне в условията на хранителен дефицит!

При гъсти посеви, прораснали и с опасност от полягане и нападение от болести, норми на ОМ тор се повишават!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. пшеница.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. пшеница.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.

На леки почви, при слаби валежи или засушавания, използването на високи дози на ОМ тор е най-ефективно (виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик).

 

Поради по-ниската си студоустойчивост (нетретирани семена и не прилагали есенно листно подхранване «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН»), ечемикът силно страда от измръзване и посевите оредяват. В такива случаи се налага да се извърши преценка (най-малко – 200 растения на 1 кв м) и преди да се ликвидират посевите препоръчително провести подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ». След 14-18 дни Вие сами извършите преценка и получите оправдан стопански добив.

 

 

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение с хербицидите при житните култури е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна