АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за пшеница и ечемик - есен.

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» - КОРЕГИРА ФОСФОРНИЯ НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА, СТИМУЛИРА БРАТЕНЕ, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИЗМРЪЗВАНЕ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» е натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на фосфор, балансиран с органичен азот, калий, магнезий и органични съединения с микроелементи-хелати. Специално разработен за есенно листно подхранване на пшеница, ечемик и други житни култури (ръж, тритикале, овес, ориз и други).

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 4-8 и повече братя - виж. Полеви изпитания: Зимна пшеница и Ечемик), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. Зимни повреди

в някои случаи може да намалят силно реколтата и дори да се окажат фатални за развитието й.

Поради по-ниската си студоустойчивост ечемикът страда повеще от измръзване в сравнение с пшеницата. За да увеличи на студоустойчивост задолжително трябва есенно листно подхранване с «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН». Есенно листно подхранване с ОМ тор на пшеница и ечемикът следва да се извършва при слабо братене и недостиг на фосфор.

Есенно листно подхранване може да се комбинират с инсектициди за борба срещу неприятелите (житен бегач, хесенска муха и др.).

 

На базата на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» се разработват определени програми за повишаване на реколтата при зернено житни култури.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Пшеница, ечемик: Есенно листно подхранване във фаза 3 лист на културите (при формиране възел на братене) в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Ръж, тритикале: във фаза начало на братене, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Овес: във фаза начало на братене, в доза 250-300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Ориз: във фаза начало на братене, в доза 300 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

 

 

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ечемик.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ечемик, братене.

При съвместното приложение на ОМ тор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна