АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за царевица.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ ПРИ ЦАРЕВИЦАТА И ДРУГИ ПОЛСКИ КУЛТУРИ, ПРЕДПАЗВА РАСТЕНИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ВАЖНИ БОЛЕСТИ И ГАРАНТИРА ВИСОКИ ДОБИВИ!

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА»

Биостимулатори + биофунгициди + специален състав на макро и микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор. Съдържа макроелементи, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с високо съдържание на цинк, молибден и други микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за листно подхранване на царевицата, метла и други полски култури.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е специална модификация за преодоляване на типичния за царевичната култура цинков недостиг. Царевица, отглеждана на карбонатни черноземи и едностранно торене с азот във фаза 5-6-ти лист, страда от цинков дефицит – изсветляване и задържане на растежа (виж. Полеви изпитания: Царевица).

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие; стимулира имунната система на растенията и увеличава устойчивостта на студ и суша; чувствително (до 60 %)

подтиска появата на брашниста мана, септориози и други гъбни и бактериални болести (виж. Полеви изпитания: Царевица).

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» увеличава добива до 40-60% (среден добив е 1800-2000 кг/дка - виж. Полеви изпитания), съдържанието на протеина при царевицата и нейната обща хранителна стойност. Листно подхранване на посеви заедно с хербициди и пестициди е препоръчително, тъй като ОМ тор стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с препарати.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Царевица: във фаза 4-5-ти  лист до фаза «преди вретененето», в доза 250-300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Други полски култури: във фаза «начало на бутонизация», в доза 250 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 3 до 5 л разтвор/дка.

Листно подхранване с ОМ тор е задължително на леки, кисели почви, които се характеризират със слаба запасеност с хранителни вещества; ако посевът страда от недостиг на хранителни вещества и показва явни признаци на цинкова хлороза или молибденов недостиг; при реално очакван по-висок добив (добре балансиран хранителен режим, достатъчни запаси от влага, добро фитосанитарно състояние).

На леки почви, при слаби валежи или засушавания, използването на «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е най-ефективно!

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При отглеждане на царевица на карбонатни черноземи, е необходимо да се третира растенията с торове, съдържащи цинк или с натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ». На силно карбонатни почви трябва да се предвиди микроторове с манган или с натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ», а на силно кисели – с «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ».

 

СМЕСИМОСТ: «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е напълно съвместим с регистрираните инсектициди, пестициди и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместното приложение на ОМ Тор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 20-25%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. царевица.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. царевица.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна