АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листна подкормка, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. баланс.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. нитрохумат.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за слънчоглед.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за царевица.

«ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ»

 

Серията «ОМ ТОРОВЕ» са създадени с различни пропорции на хранителните елементи според специфичните изисквания на земеделските култури по фази на развитие.

Микроелементите са в хелатна форма за максимална достъпност. Дополнително се гарантира стабилност в действието им дори и при алкална реакция на почвата.

 

Серията «ОМ ТОРОВЕ» е произведена по специални биотехнологии, с повишено съдържание на макроелементи и микроелементи, подходящи за капково напояване и листно торене при земеделските култури.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ:

 

 • Бързо се усвояват от растенията и не подлежат на отмиване.
 • Осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие.
 • Увеличава кореновата маса до два пъти в сравнение с традиционните технологии.
 • Стимулира имунната система на растенията.
 • Увеличава броя на заложените плодни пъпки и добива, ускоряване на зреенето при ягодоплодни и овощни култури.
 • Промяна на пигментацията на цветя и по-наситена окраска, удължава периода на цефтеж.
 • По-ускорено развитие и залагане на бутони, ускорява цъфтежа и узряването на семената при слънчогледа и други култури.
 • Увеличава съдържанието на глутен при пшеницата, както и нейното хектолитрово тегло и протеина при царевицата и нейната обща хранителна стойност.
 • Повишава устойчивостта на растенията към гъбни и бактериални болести, вредители и други неблагоприятни условия на външната среда, като ниски температури и засушаване.
 • Неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди и инсектициди в почвата.
 • Увеличава добива и подобрява вкусовите качества на плодовете, тяхната транспортабилност и съхраняемост.

«БАЛАНС»

Органични вещества + NPK 10-10-10 + 2 Mg + микроелементи

 

ОМ тор «БАЛАНС» е течен, концентриран, универсален органо-минерален тор, с оптимално съотношение на азот, фосфор, калий, магнезий и микроелементи в хелатна форма за максимална достъпност. Поради повишеното съдържание на органични вещества, хуминови киселини, макро и микроелементи е подходящ за листно и почвено торене при всички култури.

Балансирано подхранване с ОМ тор «БАЛАНС» спазва главния физиологичен принцип за поддържане на баланса на хранителните елементи в растенията. В резултат се постига устойчиво развитие и по-добра реколта.

ОМ тор «БАЛАНС» замества скъпи торове и предотвратява хранителни дефицити.

Балансираното стартово подхранване е особено важно за пролетните култури. Интензивното им развитие за кратък период при чести засушавания и променливи температури се гарантира с ОМ тор «БАЛАНС».

Подхранване с ОМ тор «БАЛАНС» е задължително:

 • при житни култури – напролет след азотното подхранване (при добро есенно братене);
 • при пролетни култури – третира се листно след образуването на 4-5-ти лист;
 • при зеленчуковите култури – за образуване на листната маса и общ растеж;
 • при лозя, овощни култури, малини и ягоди – прилага се до цъфтеж, и за начално нарастване на плодовете.

Препоръчва се за модерно земеделие.

«НИТРОХУМАТ»

Органични вещества + NPK 12-4-4 + 2 Mg + микроелементи

 

ОМ тор «НИТРОХУМАТ» е течен, концентриран, органо-минерален азотен тор, балансиран с фосфор, калий, магнезий и микроелементи – хелати. Произведен по вътрешно-фирмена технология с използването на високоактивни органични вещества, хуминови киселини и натурално-активни вещества с изключително висок биологичен потенциал.

Комбинираното подхранване с «НИТРОХУМАТ» спазва главния физиологичен принцип за поддържане на баланса на хранителните елементи в кореновата зона. В резултат се постига устойчиво развитие и по-добра реколта.

«НИТРОХУМАТ» замества скъпите торове и предотвратява хранителните дефицити. Най-големи са потребностите от «НИТРОХУМАТ» при залагане на репродуктивните органи или формирането на основната листна маса. Пролетно подхранване с «НИТРОХУМАТ» осигурява бързо развитие на житните култури. Той осигурява бързо израстване на посева и образуване на генеративни органи чрез ефективно използване на почвената влага.

Подхранване с «НИТРОХУМАТ» е задължително при зеленчуковите култури.

«НИТРОХУМАТ» съчетава подхранване съобразно нуждите на овощните култури. С времето усвоимите хранителни вещества в почвата намаляват. Затова е нужно подхранващо торене с «НИТРОХУМАТ» за оптимално развитие и стабилен добив.

ОМ тор «НИТРОХУМАТ» може да бъде използван чрез листно подхранване и почвено чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

На базата на ОМ Тор «НИТРОХУМАТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопанските култури (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

«ФОСФОРОХУМАТ»

Органични вещества + NPK 4-12-4 +0,5 Mg + микроелементи

 

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» е течен, концентриран, фосфорен тип органо-минерален тор с оптимално съотношение на азот:фосфор:калий = 1:3:1. Той е произведен на основата висококачествени органични вещества и хуминови киселини, и съдържа макроелементи, аминокиселини, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с микроелементи-хелати.

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения, скъсява младенческата възраст при овощните растения, ускорява цъфтежа и зреенето на плодовете, повишава устойчивостта на растенията към болести и студ, устойчивост към полягане при житните култури, увеличава качеството на продукцията и осигурява изобилна реколта.

ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» е подходящ за листно и почвено торене при всички култури.

Препоръчва се при млади растения за стимулиране растежа на кореновата система и усвояване на азота. В по-късен период на приложение се активират процесите на цветообразуване.

Препоръчва се листно и почвено при:

 • зеленчукови култури – за разсади;
 • житни култури – листно, напролет, след подхранването (при високи азотни норми);
 • пролетни култури – третира се след образуването на 3-4-ти лист (при липса на фосфорно торене);
 • малини и ягоди – прилага се до цъфтеж (подобрява ефекта от азотното торене);
 • нови овощни и лозови насаждения – скъсява младенческия период за плодни пъпки.

На базата на ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопанските култури (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

«КАЛИЕВ ХУМАТ»

Органични вещества + NPK 4-4-12 + 2 Mg + микроелементи

 

ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» е течен, концентиран, органо-минерален тор, специално разработен като ефективни източник на калий, балансиран с азот, фосфор, магнезий и микроелементи. Органични вещества и хуминови киселини съединени с питателни вещества по вътрешно-фирмена технология.

ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» превъзходен източник на калий, подходящ за използване по време на критичните фази, като: плодообразуване и узряване на плодовете, при която нуждата от калий е най-висока. Оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; увеличава устойчивостта на засушаване, измръзване и др. стресови ситуации; повишава устойчивостта на растенията към гъбни и бактериални заболявания и нападане от неприятели.

«КАЛИЕВ ХУМАТ» оказва благоприятен ефект на растежа и ускорява зреенето при плодовете и семената. Повишава качеството и съхраняемостта на продукцията. В производството на рязан цвят се прилага за образуване на едри цветове.

«КАЛИЕВ ХУМАТ» е подходящ при остри симптоми на калиев или магнезиев недостиг при всички култури. Подходящ при маслодайни и калиеволюбиви култури – слънчоглед, рапица, тикви, лозя, малини и др. Намалява напукването при нарушен воден режим. Повишава качеството и съхраняемостта на продукцията.

Препоръчва се листно и почвено при:

 • житни култури – листно, при симптоми на калиев дефицит или опасност от полягане;
 • пролетни култури (слънчоглед, царевица), след цъфтеж (за изпълване на семките);
 • зеленчукови култури – по време на масово плододаване (за наедряване на плодовете);
 • малини и ягоди – прилага се за подобряване на качеството и трайността на продукцията;
 • овощни и лозови насаждения – подобрява съдържанието на захари и срещу напукване на плодовете.

На базата на ОМ тор «КАЛИЕВ ХУМАТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата на селскостопанските култури (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛИСТНИ ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» е течен, натурален (хуминов), висококачествен биотор с високо съдържание на фосфор, балансиран с органичен азот, калий, магнезий и органични съединения с микроелементи-хелати. Специално разработен за есенно листно подхранване на пшеница, ечемик и други житни култури.

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им, ускорява растежа на кореновата система на младите растения и стимулира формирането възела на братене (образуване 4-8 и повече братя), укрепва имунната система на младите растения, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва посева от измръзване и други зимни повреди. Есенно листно подхранване с биотор на пшеница и ечемикът следва да се извършва при слабо братене и недостиг на фосфор.

На базата на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ЕСЕН» се разработват определени програми за повишаване на реколтата при зернено житни култури   (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на азот, балансиран на фосфор, калий, магнезий и органични съединения с микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви.

Той е специално разработен за листно подхранване на пшеница, ечемик и други житни култури (ръж, тритикале, овес, ориз и други).

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана (до 70%), фуразийните заболявания (до 40%), бактериозите (до 60%) и др. бактериални болести; растенията натрупват достатъчно растителна маса и формират клас с много класчета и цветчета, увеличава се броят на зърната; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и повишава устойчивостта към полягане; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

«ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» увеличава съдържанието на глутен (над 1,5% и повече) при пшеницата, както и нейното хектолитрово тегло.

На базата на «ОМ ТОР ЗА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК – ПРОЛЕТ» се разработват определени програми за повишаване на реколтата  при зернено житни култури  (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» е течен, натурален (хуминов), висококачествен, органо-минерален тор. Съдържа макроелементи, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с високо съдържание на молибден и други микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от

блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за листно подхранване на слънчоглед и други маслодайни култури.

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие; чувствително подтиска появата на сиво гниене, мана по слънчогледа и други гъбни и бактериални болести; спомага за преодоляване на нитратното отравяне при слънчогледа; по-ускорено развитие и залагане на бутони, ускорява цъфтежа и узряването на семената; увеличава маслеността; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания и неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата.

«ОМ ТОР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД» се увеличава средни добивите на семената над 40-60%, а съдържание на маслото се увеличава над 2% и повече (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор. Съдържа макроелементи, фулвокиселини и други водоразтворими органични съединения с високо съдържание на цинк и други микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви.

Той е специално разработен за листно подхранване на царевицата, метла и други полски култури.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» е специална модификация за преодоляване на типичния за царевичната култура цинков недостиг. Царевицата, отглеждана на карбонатни черноземи и едностранно торене с азот във фаза 5-6 лист страда от цинков дефицит – изсветляване и задържане на растежа.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» осигурява бързо подхранване на културите по време на критичните фази от тяхното развитие; стимулира имунната система на растенията и увеличава устойчивостта на студ и суша; чувствително (до 60 %) подтиска появата на брашниста мана, септориози и други гъбни и бактериални болести.

«ОМ ТОР ЗА ЦАРЕВИЦА» увеличава добива до 40-60%, съдържанието на протеина при царевицата и нейната обща хранителна стойност (виж. Полеви изпитания).

Препоръчва се за модерно земеделие.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за рапица

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на фосфор, балансиран с органичен азот, калий, магнезий, сяра и органични съединения с микроелементи-хелати. Той е специално разработен за есенно листно подхранване на рапицата.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» оказва бърз стимулиращ ефект на рапица, укрепва имунната система на младите растения и ускорява растежа на мощна коренова система, осигурява зимен почвен запас от хранителни вещества и гарантира оптимално хранене преди зимния период, натрупва на голямо количество асимилати в растенията които предпазва рапица от измръзване и други зимни повреди. Есенно листно подхранване с ОМ тор гарантира мощно развитие на растенията и предпазва рапицата от зимни повреди (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

На базата на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ЕСЕН» се разработват определени програми за повишаване на добиви при рапицата (виж. Полеви изпитания - Зимна рапица).

Препоръчва се за модерно земеделие.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, биоземеделие, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. ом тор за рапица

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ»

Биостимулатори + специален състав на макро и микроелементи

 

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» е течен, натурален (хуминов), висококачествен органо-минерален тор с високо съдържание на азот, балансиран на фосфор, калий, магнезий, сяра и органични съединения с микроелементи-хелати. Молекулата предпазва микроелементи от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при засолени почви. Той е специално разработен за пролетно листно подхранване на рапицата.

«ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект; бързо възстановя преболедували или боледуващи растения и компенсира дефицит на хранителни вещества, макро и микроелементи; чувствително подтиска появата на брашнестата мана, фузариози, бактериозите и други бактериални болести; растенията натрупват растителна маса и формират мощно стъбло с много продуктивните разклонения и цветя, увеличава се броят на семенни шушулки; увеличава устойчивостта на растенията към раннопролетните засушавания; неутрализира влиянието на остатъчни количества от хербициди в почвата (виж Полеви изпитания – Зимна рапица).

На базата на «ОМ ТОР ЗА РАПИЦА – ПРОЛЕТ» се разработват определени програми за повишаване на добив при рапицата до 80-100% (виж. Полеви изпитания - Зимна рапица).

Препоръчва се за модерно земеделие.

Всички наши ОМ ТОРОВЕ са БИО-ОРГАНИЧНИ и БЕЗОПАСНИ!

.

.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

НОВО

НОВО