АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - цинков хумат.

Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА ЦИНК В РАСТЕНИЯТА!

«ЦИНКОВ ХУМАТ»

Органични вещества + N-6%; Zn EDTA-14% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на цинк.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ» е натурален биопродукт (натурален дефицит коректор). Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на цинк.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален микротор «ЦИНКОВ ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни на цинк култури: овощни и цитрусови дървета, царевица, соя, лен, слънчоглед, памук, лоза, ечемик, зеле, лук.

Чувствителни на цинк култури: домати, краставици, фасул, люцерна, детелина, тютюн, картофи, цвекло.

Заболявания и смущения при които се прилага (виж. Болести):

  • цинкова хлороза при царевица;
  • междужилкова хлороза (розетъчна болест) по домати, краставици, тиквени култури и соя;
  • розетъчност или дребнолистие при овощните дървета и лозата.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

Житни култури – при цинков недостиг (1-2-кратно третиране): в доза 60 мл/дка, с 20 л работен разтвор/дка.

Царевица – срещу цинкова хлороза (2-кратно третиране):

  • 1-во третиране във фаза 5 лист, в доза 60 мл/дка, с 20 л работен разтвор/дка.
  • 2-ро третиране във фаза 8 лист, в доза 120 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Слънчоглед (еднократно третиране): във фаза 3-6 лист, в доза 60 мл/дка, с 20-30 л работен разтвор/дка.

Соя – при отглеждане на карбонатни почви (еднократно третиране): във фаза 3-4 лист, в доза 80 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Лен (еднократно третиране): в доза 80 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Памук и тютюн (еднократно третиране): при оформляне на листната маса, в доза 40 мл/дка, с 20 л работен разтвор/дка.

Зърнени бобови и зеленчукови култури (2-3-кратно третиране): в периода бутонизация – цъфтеж, в доза 80-120 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

Захарно цвекло и картофи (еднократно третиране): в периода на коренообразуване и клубенообразоване, в доза 80 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Овощни и цитрусови култури (двукратно третиране): в начало на вегетацията, с разтвор 300-400 мл/100 л вода, с 500-800 мл работен разтвор/дърво и зимно третиране, с разтвор 500-600 мл за 100 л вода с 200-300 мл работен разтвор/дърво.

Лоза и хмел (еднократно третиране): през вегетацията, когато е оформена листната маса, в доза 80-90 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА (полумокро третиране): с разтвор 300-400 мл/4 л вода, за 100 кг семена.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,01% разтвор.

 

 

СМЕСИМОСТ: «ЦИНКОВ ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

При листно третиране - не се препоръчва смесването с препарати за растителна защита!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ЦИНКОВ ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. хлороза, дефицит цинка.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороза, дефицит цинка.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна