АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натуральный микротор - молибденов хумат.

Натурален микротор «МОЛИБЛЕНОВ ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МОЛИБДЕН В РАСТЕНИЯТА!

«МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ»

Органични вещества + N-6%; Мо-9% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на молибден.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» е натурален биопродукт (натурален дефицит коректор). Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на молибден.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален микротор «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни на молибден култури: бобови култури, люцерна, детелина, фасул, грах, соя, нахут.

Чувствителни на молибден култури: слънчоглед, памук, рапица, лен, ечемик, домати, овес, пшеница и други.

Заболявания - при които се прилага (виж. Болести):

  • междужилкова хлороза по слънчоглед, люцерна, детелина, домати и картофи;
  • молибденова хлороза по царевица, пшеница и овес;
  • жълта петнистост по цитрусовите култури;
  • нишковидни листа по цветното зеле;
  • ранно окапване на завръзите;
  • намалено образуване на цветове и плодове при селскостопански култури.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

Пшеница и ечемик (1-кратно третиране): рано напролет, в доза 60 мл/дка, с 20 л работен разтвор/дка.

Слънчоглед – при отглеждане на кисели почви (1-кратно третиране): във фаза 3-6 лист, в доза 60 мл/дка, с 20-30 л работен разтвор/дка.

Царевица (1-кратно третиране): във фаза 3-4 лист, в доза 60 мл/дка, с 20-30 л работен разтвор/дка.

Бобови култури – фасул, грах, соя, люцерна, детелина (2-кратно третиране): през вегетацията, в доза 160-200 мл/дка, с 30-40 л работен разтвор/дка.

Зеленчукови култури – цветно зеле, домати, краставица, салати и др. (1-кратно третиране): през вегетацията, в доза 150-200 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

Посевите, пострадали от ниски температури и от преовлажняване (1-2-кратно третиране): в доза 100-120 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

При симптоми на молибденово гладуване (1-кратно третиране): по време на вегетацията, с 100-120 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Пшеница и ечемик (полумокро третиране): с разтвор 30-40 мл/3-4 л вода, за 100 кг семена.

Слънчоглед и царевица (полумокро третиране): с разтвор 100-200 мл/2,5-3 л вода, за 100 кг семена.

Фасул, соя и грах (полумокро третиране): с разтвор 50-100 мл/4-5 л вода, за 100 кг семена.

Люцерна и детелина (полумокро третиране): с разтвор 300-400 мл/4 л вода, за 100 кг семена.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,003% разтвор.

 

 

СМЕСИМОСТ: «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «МОЛИБДЕНОВ ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороза, дефицит на молибден.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болесть - нишковидни листа, дефицит на молибден.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна