АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - микро хумат.

Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МИКРОЕЛЕМЕНТИ В РАСТЕНИЯТА!

«МИКРО ХУМАТ»

Органични вещества + N -6%; Fe EDTA – 0,312%; Cu EDTA – 0,05%; Zn EDTA – 0,1%; B – 0,076%; Mn EDTA – 0,1%; Mo – 0,0125% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на микроелементи.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» е комплексен микротор с натурални стимулатори и микроелементи в хелатна форма. Органични вещества и хуминови киселини съединени с микроелементи по вътрешно-фирмена технология. Молекулата предпазва микроелементите от блокиране в почвата и дава възможност за добър добив, дори и при кисели и засолени почви.

Всички от необходимите за растенията микроелементи оказва специфично влияние върху темпа на растежа и развитието на растенията, върху количеството и качеството на растителната продукция и води до изменения в строежа, формата, размера, оцветяването и физиологичното състояние на листата, стъблата, корените и плодовете. Поради това хранителните вещества и микроелементи са незаменими един с друг в живота на растенията.

Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» замества скъпите микроторове и предотвратява хранителни дефицити и намира приложение за капково

напояване, почвено торене, листно пръскане и третиране на семена. Обработените семена и младите растения се развиват по-бързо, тъй като не изпитват недостиг на микроелементи в началните фази на растеж.

 

Натурален микротор «МИКРО ХУМАТ» се прилага при дефицит на микроелементи, нарушен сеитбооборот, азотен излишък, микроелементни хлорози и др.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

Пшеница, ечемик (1-2-кратно третиране): във фаза братене – изкласяване, в доза 100 мл/дка с 20 л работен разтвор/дка.

Царевица (2-3-кратно третиране): във фаза 5-й лист – изметляване, в доза 100-200 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Слънчоглед (2-3-кратно третиране): във фаза 3-й чифт листа – бутонизация, в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

Картофи (2-3-кратно третиране): до и по време на цъфтеж, в доза 150-250 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Тютюн (1-2-кратно третиране): при оформляне на листната маса – до 1-ва беритба, в доза 100-150 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка.

Домати, пипер, патладжан (2-кратно третиране): начало на цъфтеж – плодообразуване, в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

Главесто зеле (2-3-кратно третиране): през цялата вегетация, в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка + прилепител.

Краставици (2-3-кратно третиране): до 1-ва беритба , в доза 100-150 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

Цветя (2-4-кратно третиране): през вегетацията (през 10 дни), в доза 100-200 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

Лоза (3-4-кратно третиране): преди и след цъфтежа, в доза 200-300 мл/дка с 30-60 л работен разтвор/дка.

Овощни култури (2-3-кратно третиране): Май – Юни, в доза 200-400 мл/дка с 60-80 л работен разтвор/дка.

 

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА: с разтвор 300-400 мл/4-5 л вода, за 100 кг семена.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,01% разтвор.

 

 

СМЕСИМОСТ: «МИКРО ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

При листно третиране - не се препоръчва смесването с препарати за растителна защита!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «МИКРО ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. хлороза, дефицит на микроелементи.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. хлороз, хлороза, дефицит на микроелементи.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна