АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - манганов хумат.

Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МАНГАН В РАСТЕНИЯТА!

«МАНГАНОВ ХУМАТ»

Органични вещества + N-6%; Mn EDTA-20% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на манган.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» е натурален биопродукт (натурален дефицит коректор). Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на манган.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален микротор «МАНГАНОВ ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни на манган култури: ечемик, бобови, памук, пшеница, коноп, картофи, ягода, круша, праскова.

Чувствителни на манган култури: фасул, грах, царевица, домати, зеле, детелина, люцерна, рапица, ябълка, вишна.

Заболявания и смущения при които се прилага (виж. Болести):

  • манганова хлороза при крушата, прасковата, ябълката, цитрусовите плодове, френското и немското грозде, малината, ягодата и други култури;
  • некроза при овощни дървесни видове;
  • сива петнистост при житни култури (овесът, ечемикът, пшеницата, ръжта);
  • сива петнистост при царевицата;
  • петнистата житница при захарното, кръмното и градинското (салатно) цвекло, репичките, картофите, зелето, спанака, слънчогледа, елдата, соята, фасула и синапа;
  • мокра или блатна петнистост при грахът.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

 

ПОЛСКИ КУЛТУРИ:

Пшеница, ечемик, ръж, овес (2-кратно третиране): през вегетацията, в доза 50 мл/дка, с 20 л работен разтвор/дка.

Царевица – срещу сива петнистост (2-кратно третиране): във фаза преди цъфтеж – изметляване, в доза 100 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Захарно цвекло – срещу петниста жълтеница и на почви с високо рН (2-кратно третиране): през вегетацията, в доза 100 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Памук (2-кратно третиране): във фаза бутонизация – цъфтеж, в доза 50-100 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка.

Зеленчукови култури (2-3-кратно третиране): в период цъфтеж – плодообразуване, в доза 100-150 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

Кореноплодни и клубеноплодни култури (2-кратно третиране): във фаза коренообразуване и клубенообразуване, в доза 100 мл/дка с 40 л работен разтвор/дка.

Овощни дървесни видове – ябълка, круша, праскова, цитрусови култури, срещу манганова хлороза и некроза (3-4-кратно третиране): през вегетацията с интервал от 10-15 дни, с разтвор 200-250 мл/100 л вода, с 300-500 мл работен разтвор/дърво.

Ягодоплодни култури и лоза (2-3-кратно третиране): в период цъфтеж – плодообразуване, в доза 100-150 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Зимно третиране във фаза до разпукване на пъпките, с разтвор 300-400 мл/100 л вода, с 200-300 мл работен разтвор/дърво.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,003% разтвор.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се следи реакцията (рН) на почвата!

 

 

СМЕСИМОСТ: «МАНГАНОВ ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «МАНГАНОВ ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. хлороза, дефицит на манган.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороза, дефицит на манган.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна