АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - магнезиев хумат.

Натурален дефицит коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МАГНЕЗИЙ В РАСТЕНИЯТА!

«МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ»

Органични вещества + N-4%; Mg-5% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на магнезий.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален дефицит коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» е натурален биопродукт. Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на магнезий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален дефицит коректор «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни към магнезий култури: домати, краставици, захарно и кръмно цвекло, картофи, ябълки, череши и цитруси.

Чувствителни към магнезий култури: слива, ягода, фасул, репички, лук, житни и други култури.

Заболявания и смущения при които се прилага (виж. Болести):

  • магнезиева хлороза по царевица, картофи, цвекло, люцерна и лен;
  • хлороза, цианоза и некроза по листата на овощните култури;
  • опадване на листата при овощни култури и други.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

 

ЧУВСТВИТЕЛНИ НА МАГНЕЗИЙ КУЛТУРИТЕ:

Картофи, захарно и кръмното цвекло (двукратно третиране): през вегетацията, в доза 60 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Домати, пипер и краставици (еднократно третиране): през вегетацията, в доза 60-80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

Люцерна и лен (двукратно третиране): през вегетацията, в доза 60-80 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

Тютюн (двукратно третиране): през вегетацията, в доза 60-80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

Царевица (еднократно третиране): през вегетацията, в доза 80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

ОВОЩНИ КУЛТУРИ:

Ябълка, праскова, вишна и цитрусови култури (трикратно третиране): през вегетацията, в доза 150-200 мл/дка, с 80-100 л работен разтвор/дка.

Груша, слива, череша (двукратно третиране): през вегетацията, в доза 100-150 мл/дка с 80-100 л работен разтвор/дка.

Ягода (двукратно третиране): през вегетацията, в доза 60-80 мл/дка, с 40-60 л работен разтвор/дка.

Култури отглеждани на по-силно кисели и на леки по механичен състав почви (4 пъти през вегетацията): във фазите бутонизация, цъфтеж, нарастване на плодовете и узряване на плодовете, с разтвор 150-300 мл/100 л вода.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,01-0,03% разтвор.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Да се следи реакцията (рН) на почвата!

 

 

СМЕСИМОСТ: «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «МАГНЕЗИЕВ ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, дефицит на магнезий.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, дефицит на магнезий.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна