АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - железен хумат.

Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА ЖЕЛЯЗО В РАСТЕНИЯТА!

«ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ»

Органични вещества + N-3%; Fe EDTA-3% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на желязо.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» е натурален биопродукт (натурален дефицит коректор). Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на желязо.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни на желязо култури: лоза, хмел, маслодайна роза и овощни дървесни видове, домати, люцерна.

Чувствителни на желязо култури: картофи, зеле, царевица, овес, тютюн, фасул и други култури.

Заболявания и смущения при които се прилага (виж. Болести):

  • желязна хлороза (жълта хлороза) по овощните дървета, лозата, розата и хмелът;
  • некроза по овощните дървета;
  • засъхване върховете на леторастите;
  • ивичеста хлороза по царевица.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

ПОЛСКИ КУЛТУРИ слънчоглед, царевица и др. (двукратно третиране): във фаза 4-8 лист и преди цъфтеж, в доза 60 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

Главесто зеле (еднократно третиране): във фаза свиване на зелката, в доза 60 мл/дка с 60 л работен разтвор/дка + прилипител.

Дини, пъпеши и др. тиквени култури (3-4-кратно третиране): във фазите 3-6 лист, начало на цъфтеж, начало на плодообразуване, в доза 40-60 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

Домати, пипер и др. зеленчукови култури (4-кратно третиране): във фазите след прихващане на разсад, първа цветна китка и през 10-15 дни, в доза 40-60 мл/дка, с 40-80 л работен разтвор/дка.

Моркови (двукратно третиране): 2 месеца след сеитба и през 15 дни след 1-то третиране, в доза 20-30 мл/дка с 20 л работен разтвор/дка.

 

ТРАЙНИ КУЛТУРИ: с разтвор 200 мл/100 л вода, с 400-500 мл работен разтвор/дърво.

Лоза, хмел, маслодайна роза: с разтвор 200 мл/100 л вода, с 200-250 мл работен разтвор/растение.

 

При хлоротични насаждения, в зависимост от степента на проява на хлорозата (с нарастващи дози): третира 2-3 пъти през 7-10 дни, с разтвор 200-300 мл/100 л вода.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: При трайните насаждения е абсолютно необходимо да се третира в периода на плододаване и след беритбата.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, с 0,01% разтвор.

 

 

СМЕСИМОСТ: «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ» в неразредено състояние!
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороза, дефицит на желязо.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороз, дефицит на желязо.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна