АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален микротор - меден хумат.

Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» - КОРЕГИРА НЕДОСТИГ НА МЕД В РАСТЕНИЯТА!

«МЕДЕН ХУМАТ»

Органични вещества + N-6%; Cu EDTA-8% + натурални стимулатори.

Специализирана формулация при недостиг на мед.

 

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» е натурален биопродукт (натурален дефицит коректор). Специализирана формулация за листно и почвено подхранване на селскостопански култури и за лечение на заболявания предизвикане от липса или недостиг на мед.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

 

Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» се прилага при следните култури:

Най-чувствителни на мед култури: зимната и пролетната пшеница, ечемик и бели сортове овес.

Чувствителни на мед култури: царевица, кореноплодни култури, коноп, памук, слънчоглед, рапица, фасул, грах, бобови треви за семена, домати, лоза, зеле.

Заболявания и смущения при които се прилага (виж. Болести):

  • хлороза (бяла чума) при ечемик, овесът и пшеницата;
  • мана по доматите;
  • черно бактериално струпясване по домати;
  • мана по картофи;
  • див огън по тютюна;
  • хлороза по салата;
  • суховършие (екзантема) по круша, слива, праскова и цитрусовите видове;
  • увяхване на върховете при ябълката.

ДОЗИ И ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ТРЕТИРАНЕ:

Зърнено житни култури (двукратно третиране): във фазите братене – до начало на вретенене, в доза 50-60 мл/дка, с 20-30 л работен разтвор/дка.

Други полски култури (двукратно-трикратно третиране): във фазите бутонизация, цъфтеж, плодообразуване, в доза 50-60 мл/дка, с 20-40 л работен разтвор/дка.

Домати, краставици, моркови и др. зеленчукови култури (трикратно третиране): във фази бутонизация, цъфтеж, плодообразуване, в доза 100-150 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Овощни насаждения и цитрусови (трикратно третиране):

  • 1-во третиране във фаза началото на интензивния растеж, с разтвор 250 мл/100 л вода, с 400-500 мл работен разтвор/дърво.
  • 2-ро и 3-то третиране през 15 дни, с разтвор 300 мл за 100 л вода, с 700-800 мл работен разтвор/дърво.

Срещу появите на мана по лоза; мана по домати; черно бактериално струпясване по домати, мана по картофи, див огън по тютюн: третиране 2-3 пъти (през 7-10 дни) с 1-2% разтвор.

ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА:

Зеленчукови и други дребносеменни култури (предпосевно накисване на семената): с 0,5% разтвор (12-14 часа) при съотношение разтвор:семена 5:1.

Зърнени житни, лен, памук и др. (полумокро третиране): с 0,1% разтвор, като за 100 кг семена се изразходват 4-5 л разтвор.

Захарно цвекло (полумокро третиране): с 1% разтвор/100 кг семена.

 

ПОЧВЕНО ТРЕТИРАНЕ: С поливната вода или в системи за капково напояване, при установена необходимост, с 0,03% разтвор.

 

 

СМЕСИМОСТ: «МЕДЕН ХУМАТ» е съвместим с регистрираните торове след извършване на тест за фитотоксичност.

При листно третиране - не се препоръчва смесването с препарати за растителна защита!

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «МЕДЕН ХУМАТ» в неразредено състояние!

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести - бяла чума, хлороза, дефицитна мед.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. болести, хлороза, дефицит на мед.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна