АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален екотор - изумруден лист.

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЯТА!

«ИЗУМРУДЕН ЛИСТ»

Органични вещества + минерали NPK 4-1-1 + 0,1 Mg + микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» е течен, концентриран, натурален тор, съдържащ органични вещества и хуминови киселини, фулвокиселини, аминокиселини, витамини, природни фитохормони, натурални минерали и микроелементи-хелати (без участието на синтетични вещества), спори на микроорганизми и натурални стимулатори с изключително висок биологичен потенциал. Молекулата предпазва микроелементите от блокиране в почвата и дава възможност за добър резултат, дори и при варовати или засолени почви.

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» е произведен чрез естествени ферментационни процеси, притежава високи фунгицидни и бактерицидни свойства и повишава устойчивостта на тревни площи към гъбни и бактериални болести. Той укрепва имунната система на растенията, а това  позволява на растението да се бори с възбудителите на болести, а също така, след боледуване растенията бързо да се възстановяват.

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» осигурява бързо подхранване на растенията, предотвратява хранителните дефицити и води до увеличаване на качеството на тревната покривка, усилва устойчивостта на тревната площ при утъпкване, предпазва при студ и суша (виж. Полеви изпитания).

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» е хармонична и универсална форма за активен растеж и натрупване на листна маса. Прилага се при всички етапи на развитие на растенията. Той може да бъде използван чрез листно подхранване, и почвено, чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

 

Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» е разработен специално за подхранване на декоративни тревни площи, стадиони и голфигрища (виж. Технологии и Полеви изпитания).

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

В период на вегетацията, след всяко косене и при влошен растеж и плътност на посева, 4-6 пъти, в доза 250-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка.

 

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. тревни площи, стадион, голф.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. голф, стадион, спорт, травяная покривка.

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

С поливна вода, чрез дъждовални и капкови системи за напояване с 0,003% разтвор, през цялата вегетация.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подхранване на малки площи. 1 литър екотор се разтварят в 100 л вода и с получения разтвор се извършва листно и почвено подхранване на растения. Подхранване се прави в интервал 15 дни до края на вегетация, а при болни растения през 7-10 дни.

СМЕСИМОСТ: Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» е напълно съвместим с регистрираните пестициди (освен с медсъдържащи препарати) и торове, което позволява съвместната им употреба. При съвместното приложение на екотор с пестициди е възможно дозата на последните да се намали с 25-30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на Екотор «ИЗУМРУДЕН ЛИСТ» в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна