АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален екотор - исполин.

Екотор «ИСПОЛИН» - КОРЕГИРА КАЛИЕВ ДЕФИЦИТ В РАСТЕНИЯТА ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОДУКТИ!

«ИСПОЛИН»

Органични вещества + минерали NPK 2-1-3 + 0,4 Mg + микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Екотор «ИСПОЛИН» е течен, концентриран, органичен тор, съдържащ органични вещества и хуминови киселини, фулвокиселини, аминокиселини, витамини, природни фитохормони, натурални минерали и микроелементи в хелатна форма (най-лесно достъпна за културните растения), спори на микроорганизми и натурални стимулатори с изключително висок биологичен потенциал.

Екотор «ИСПОЛИН» притежава високи фунгицидни и бактерицидни свойства, повишава устойчивостта на растенията към гъбни и бактериални заболявания и нападения от неприятели.

Екотор «ИСПОЛИН» е подходящ за използване по време на критичните фази, като: плодообразуване и узряване на плодовете. Оказва бърз хранителен и стимулиращ ефект на културите по време на вегетацията им; увеличава устойчивостта на засушаване, измръзване и др. стресови ситуации. Той може да бъде използван чрез листно подхранване и почвено, чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

ФАЗИ И ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

 

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

Маслодайни култури:

Слънчоглед: във фаза на формиране на питите и наливане на семената, в доза 350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка (за изпълване на семките).

Репица, рапица: във фаза след цъфтеж, в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Мак: във фаза след цъфтеж, в доза 300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

Фъстъци: във фаза след цъфтеж, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка.

 

Етеричномаслени култури: във фаза след цъфтеж и през 10-15 дни, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2 пъти (увеличава добивите на семена и съдържанието на етерично и обикновено масло).

 

Хранително-вкусови култури: през вегетацията, в доза 200-250 мл/дка с 20-30 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти (увеличава добивите от листата и семената).

 

Лечебни култури: във фаза след цъфтеж, в доза 300-350 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти (за наедряване на листа и плодовете).

ЗАБЕЛЕЖКА: Подхранване на стайни и оранжерийни растения. 1 литър екотор се разтварят в 100 л вода и с получения разтвор се извършва листно и почвено подхранване на растения. Подхранване се прави в интервал 15 дни до края на вегетация, а при болни растения през 7-10 дни.

 

 

СМЕСИМОСТ: Екотор «ИСПОЛИН» е напълно съвместим с регистрираните пестициди (освен с медсъдържащи препарати) и торове, което позволява съвместната им употреба.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на «ИСПОЛИН» в неразредено състояние!

Зеленчукови култури: във фаза плодообразуване и узряване на плодовете, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти (за наедряване на плодовете).

 

Кореноплодни култури: във фаза формиране и нарастване на кореноплода, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, 2-3 пъти (за наедряване на кореноплодовете).

Картофи: във фаза клубенообразуване, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, (за наедряване на клубените), 2 пъти.

 

Лоза, киви (актинидия):

Младите растения (при симптоми на калиев дефицит): през Април – Юли, в доза 200 мл/дка с 20 л работен разтвор/дка, 1-2 пъти.

Плододаващите насаждения: във фаза плодообразуване и узряване на плодовете, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете и срещу напукване на плодовете), 1-2 пъти.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. пипер.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. малина.

Екотор «ИСПОЛИН» е произведен чрез естествени ферментационни процеси и представлява биологично активни и хранителни вещества с високо съдържание на полезни микробиологически организми. От научна гледна точка, той е напълно балансиран по макро- и микро-хранителните вещества

Екотор «ИСПОЛИН» оказва благоприятен ефект на растежа и ускорява зреенето при плодове и семена. Повишава качеството и съхраняемостта на продукцията. В производството на рязан цвят се прилага за образуване на едри цветове. Подходящ при маслодайни и калиеволюбиви култури – слънчоглед, рапица, картофи, бобови култури, тютюн, тикви, лозя, малини и гарантира сигурни добиви при минимални разходи.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. грозде, лоза.

Ягодоплодни култури:

Ягода: във фаза цъфтеж – узряване на плодовете, в доза 250-300 мл/дка с 30-40 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете, подобряване на качеството и трайността на продукцията), 2-3 пъти.

Малина, къпина, арония и др.: във фаза плодообразуване и узряване на плодовете, в доза 300-350 мл/дка с 40-60 л работен разтвор/дка, (за наедряване на плодовете, подобряване на качеството и трайността на продукцията), 2-3 пъти.

 

АВИАЦИОННО: при ултрамалообемно пръскане 300-350 мл/дка в 4 до 5 л разтвор/дка.

 

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растенията.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

С поливна вода, чрез дъждовални и капкови системи за напояване с 0,003% разтвор, през цялата вегетация.

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна