АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. натурален екотор за цветя.

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» - КОРЕГИРА ХРАНИТЕЛЕН НЕДОСТИГ В РАСТЕНИЯТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ЦВЕТЯ!

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ»

Органични вещества + минерали NPK 3-2,5-2,5 + 0,5 Mg + микроелементи

 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» е течен, концентриран, натурален тор, съдържащ органични вещества и хуминови киселини, фулвокиселини, аминокиселини, витамини, природни фитохормони, натурални минерали и микроелементи-хелати (без участието на синтетични вещества), спори на микроорганизми и натурални стимулатори с изключително висок биологичен потенциал.

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» е произведен чрез естествени ферментационни процеси и притежава високи фунгицидни и бактерицидни свойства. Той укрепва имунната система на растенията, а това  позволява на растението да се бори с възбудителите на болести, а също така помага след боледуване на растенията, те да се възстановяват по-бързо. Цветата растат силни и здрави.

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» е хармонична и универсална форма за активен растеж и натрупване на листна маса. Навременното прилагане определя доброто

цветообразуване и гарантира качеството на продукция при минимални разходи, той е предпазва цветя от гъбни и бактериални заболявания и нападения от неприятели.

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» предотвратява хранителни дефицити, и се прилага при всички етапи от развитието на растенията. Той може да бъде използван чрез листно подхранване и почвено, чрез дъждовни и капкови системи за напояване.

 

«ЕКОТОР ЗА ЦВЕТЯ» е специално разработен за отглеждане на экологично чисти цветя и други украсни култури.

ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

1-во подхранване във фаза след поникване или засаждане, в доза 200 мл/дка, с 40 л работен разтвор/дка.

Следващи подхранване през 12-14 дни до края на вегетацията, в доза 200-300 мл/дка с 20-40 л работен разтвор/дка.

АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. цветя, роза.
АгроБиоСтим, AgroBioStim, биофунгицид, пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед, памук, коноп, мак, соя, грах, фасул, боб, тютюн, ягода, грозде, семена, органо-минерални торове, микроторове, биотор, биоторове, тор, микротор, органични, биологични, микро, экоторове, почва, земя, листни, плодородие, хуминови киселини, хумати, хумус, фулвокиселини, органични, аминокиселини, фитохормони, биологически-активни вещества, азот, фосфор, калий, магнезий, манган, желязо, молибден, бор, цинк, мед, макроелементи, микроелементи, стимулатор, стимулатори, селскостопански култури, зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови, кореноплодни, лукови, ягодни, овощни, извънкорнева, прикорнева, листно подхранване, екологично земеделие, биологично земеделие, модерно, биоземеделие, биопрепарат, биопрепарати, био, агро, биопродукти, биостимулатор, биостимулатори. цветя, роза.

При листно подхранване се препоръчва да се покрие обилно с разтвор цялата повърхност на растениято.

 

ПОЧВЕНО ПОДХРАНВАНЕ:

 

С поливна вода, чрез дъждовални и капкови системи за напояване с 0,003% разтвор, през цялата вегетация.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Подхранване на стайни и оранжерийни цветя. 1 литър екотор се разтварят в 100 л вода и с получения разтвор се извършва листно и почвено

подхранване на растения. Подхранване се прави в интервал 15 дни до края на вегетация, а при болни растения през 7-10 дни.

 

 

СМЕСИМОСТ: ЕКОтор е напълно съвместим с регистрираните пестициди (освен с медсъдържащи препарати) и торове, което позволява съвместната им употреба.

При съвместно приложение на ЕКОтор с пестициди, е възможно дозата на последните, да се намали с 25-30%, което има значителен екологичен и икономически ефект.

 

ВНИМАНИЕ: Забранена е употреба на ЕКОтор в неразредено състояние!

Производител: "АгроБиоСтим" ООД

гр. Каварна