АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

Text Box (double-click to edit)

«ЛИСТНИ ОРГАНО-МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ»

 

Серията «ОМ ТОРОВЕ» са създадени с различни пропорции на хранителните елементи според специфичните изисквания на земеделските култури по фази на развитие.

Микроелементите са в хелатна форма за максимална достъпност, дополнително се гарантира стабилност в действието им дори и при алкална реакция на почвата.

 

Серията «ОМ ТОРОВЕ» е произведена по специални биотехнологии, с повишено съдържание на макроелементи и микроелементи, подходящи за капково напояване и листно торене при земеделските култури.

Text Box (double-click to edit)
Text Box (double-click to edit)

                      «ЕКОТОРОВЕ»

 

Серията «ЕКОТОРОВЕ» - 100% натурални биопродукти,

са създадени по специална биотехнология от природни

вещества, с различни пропорции на хранителнит елементи

според специфичните изисквания на земеделските култури.

Микроелементите са в хелатна форма за максимална

достъпност, дополнително се гарантира стабилност в

действието им, дори и при алкална реакция на почвата.

Серията «ЕКОТОРОВЕ» са с повишено съдържание на микроелементи, подходящи за капково напояване и листно торене при земеделските култури.

«НАТУРАЛНИ ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ»

 

100% органични почвени подобрители, възстановители на почвеното плодородие, предназначени за почвено подхранване на селскостопански култури и рекултивация на почвата.

      «НАТУРАЛНИ СТИМУЛАТОРИ

          ЗА СЕМЕНА И РАЗСАД»

 

100% натурални растежни стимулатори на

основата на хуминови киселини, аминокиселини,

натурални фитохормони и съдържа специален

състав на микроелементи, предназначени за

предпосевна обработка на семена, посадъчен материал, резници, разсад от зеленчукови и декоративни култури. Притежава предпазно и лечебно действие, фунгистатичен ефект против основните болести, пренасяни чрез семената.

          «МИКРОТОРОВЕ»

(натурални дефицит коректори)

 

МИКРОТОРОВЕ (натурални дефицит

коректори) - специално разработени

биопрепарати на основата на

фулвокиселини, хуманови киселини,

микроелементи в хелатна форма и натурални стимулатори.

Предназначени за извънкореново и почвено третиране на почви и селскостопански култури при липса или недостиг на микроелементи и за лечение на физиологични смущения и болести, дължащи се на хранителни дефицити.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.