АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

«АЛЕКС И СИНОВЕ» ООД

 

инж. Александър Малков

GSM: 0889-677-113

9650 Каварна.

E-mail: office@agrobiostim.com

 

Основни направления на дейността:

 • електронна търговия с биопрепарати и биоторове «AgroBioStim»;
 • внедряване на съществуващи разработки и съвременните технологии в биологично земедение и при отглеждане на селскостопанските култури;
 • изследване и разширяване областта на приложение на хуминовите биопрепарати и биоорганични торове в селското и горско стопанство;
 • приложение на хуминовите биопрепарати в мелиоративните и рекултивациони технологии;
 • промишлени изпитания на хуминовите

      биопрепарати, натурални стимулатори и биоорганични торове;

 • консултации в областта на приложение на биопрепарати и биоторове «AgroBioStim» в селското, парковото и горско стопанство и ландшафтната архитектура;
 • възможност за сътрудничество в областта на разпространението на биопрепарати и биоторове «AgroBioStim».

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Доц. д-р инж. Димитър Димов

GSM: 0887-173-016

7017 Русе.

E-mail: dpdimov@abv.bg

 

Димитър Димов е официален представител на компания «АгроБиоСтим» ООД. От няколко години Димитър Димов работи по налагането на пазара на биопрепарати и биоторове от серията «AgroBioStim».

 

Възможности за сътрудничество:

 • доставка на биопрепарати, органични стимулатори и биоорганични торове за нуждите на селскостопанското производство;
 • методическа помощ при внедряването и прилагането на методите на биологична корекция, извънкоренова обработка на културни растения, почвено внасяне, третиране на семена, компостиране и други практики с прилагане на хуминови продукти в селскостопанското стопанство;
 • консултации в областта на устойчиво земеделие, възможност за сътрудничество в областта на внедряването и разпространението на биопрепарати и биоторове «AgroBioStim».

 

IX Специализирано ИЗЛОЖЕНИЕ гр. Русе.

АГРОАПТЕКА

ЕТ «Йоанна БАБАДАЛИЕВА»

 

Тел. 0570-854-57

GSM: 0888-410-075, 0889-959-986.

9650 Каварна ул. «Добротица» 81.

E-mail: yoannarz@mail.bg

 

Агроаптеката предлага:

 • търговия с продукти за растителна защита в едри и дребни разфасовки;
 • биоцидни препарати срещу вредители в бита;
 • разнообразие на семена от зеленчукови и полски култури;
 • овощен и лозов посадъчен материал, тревни смеси, цветя и украсни култури;
 • торове за почвено и листно подхранване;
 • растежни регулатори и биостимулатори;
 • пръскачки и резервни части за тях;
 • консултации по растителна защита.
Компания «АгроБиоСтим» ООД предлага сотрудничество на всички интересуващи се чиято деиност е свързана с селското стопанство. Ние бихме желали да бъдем партньори с нашите клиенти, затова фирмената ни политика е построена на принципите на откритост, искреност и желание за бъдеща съвместна работа.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.