АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

ПОЛСКИ КУЛТУРИ

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!

Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждееия, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.
Лозови насаждения, лоза, изпитване на биопрепарати "AgroBioStim", технология за отглеждане на лоза, полеви изпитания, опити - 2007.

Снимка 1

Снимка 2

Снимка 3

Снимка 4

Снимка 5

Снимка 6

Снимка 7

Снимка 8

Снимка 9

Снимка 10

Снимка 11

Снимка 12

Снимка 13

Снимка 14

Снимка 16

Снимка 17

Снимка 15

Снимка 19

Снимка 20

Снимка 18

Снимка 21

Снимка 22

Снимка 23

Снимка 26

Снимка 29

Снимка 24

Снимка 25

Снимка 27

Снимка 28

Снимка 32

Снимка 30

Снимка 31

Снимка 33

Снимка 34

Снимка 35

Снимка 38

Снимка 36

Снимка 37

Снимка 39

Снимка 40

Снимка 41

Снимка 44

Снимка 42

Снимка 43

Снимка 46

Снимка 45

Снимка 47

КРАТЪК ОТЧЕТ № 1

По резултатите на полеви изпитания с хуминови биопрепарати «AgroBioStim»

върху лозя от сорт «Мускат»

(през период на 2007 г.)

 

 

През ранната пролет на 2007 г., ние решихме да проведем полеви изпитания върху лозя, с хуминови биопрепарати «AgroBioStim», за да изследваме тяхното влияние за възстановяване и повишаване на добива на много стари лозя от сорта «Мускат» (срок на посаждане на лозята – 1976 – 77 гг., средната им възраст е 30 г.). През последните 7-8 г., тези лозя са били изоставени напълно, не са ги обработвали и поради това почти не са давали добив. Беше взето решение или да се изкоренят или да се направи опит да се възстановят (чрез обработване с хуминови биопрепарати и торове «AgroBioStim»). За тази цел взехме един участък необработваемо лозе, а също освен него взехме допълнително и един участък лозе, което е обработвано по традиционна технология.

 

Общи показатели на полевите изпитания: Почва – карбонатен чернозем. Период на изпитание – сушав. Зимата беше мека, безснежна и почти бездъждовна. Зимните температури бяха минус 14 – 18оС. Пролетта също беше сушава, почти без валежи от дъжд.

Снимки 1-3. Състоянието на изоставеното лозе на Опитен участък, преди обработването му с биопрепаратите «AgroBioStim».

 

За Опитен и Контролни участъци ние взехме лозя, намиращи се на един общ участък с обща площ 2200 дка.

  • Опитен участък № 1 – Шест редица (с изоставени лозя), с обща площ около 120 дка.
  • Контролен участък № 2 -- Останалите (изоставени) лозя, с обща площ около 1880 дка.
  • Контролен участък № 3 – Съседният участък, с обща площ около 120 дка, отглеждане на лоза по традиционна технология.

 

 

ТЕХНОЛОГИЧНА СХЕМА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОРОВЕ И БИОПРЕПАРАТИ

«AgroBioStim».

 

Опитен участък № 1.

Като начало проведохме обработка на почвата и отстранихме тревата. В същото време внесохме хуминова тор и след това обрязохме старите ръкави и отстранихме погубените храсти. За възстановяването на лозята на Опитен участък беше взето решение да се проведе обработка с хуминови биопрепарати по следната схема:

1. При обработване на почвата през ранна пролет беше внесена хуминова Биопаста «ПЛОДОРОДИЕ» в доза 150 мг/растение.

2. Профилактично пръскане на всеки храст (преди напъпкване на пъпките) с 0,2% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

3. Пролетно листно подхранване на лозята, по време на образуването на листа с хуминов ОМ тор «НИТРОХУМАТ» с доза 300 мл/дка.

Хербициди, пестициди и фунгициди – не са прилагани.

Контролен участък № 2.

На участъкът не се е провеждала никаква работа.

 

Контролен участък № 3.

1. Проведена е обработка на почвата едновременно с внасянето на азотни торове «Амониева селитра» с доза 30 кг/дка.

2. Профилактична обработка на лозята (преди разпускане на пъпки) с бордолезов разтвор.

3. Извънкоренна обработка на лозята, в период на бутонизация, с разтвор на основа на медният купорос (бордолезов разтвор).

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЛЕВИТЕ ИЗПИТАНИЯ С ХУМИНОВИ БИОПРЕПАРАТИ «AgroBioStim»

ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТАРИ ЛОЗЯ.

 

Първите снимки на участъци са направени на 3 март. Зимата беше мека и безснежна. Почти нямаше валежи. Резултатите от контролната проверка са представени на снимки 4-11.

Снимки 4-5.

Опитен участък № 1.

Както се вижда на снимките е извършено подрязване на лозята и обработване с 0,2% разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ».

Снимки 6-8. Контролен участък № 2. Лозята са в много запуснато състояние. Стъблата са оплетени в трева. На този участък не се провежда никаква работа.
Снимки 9-11. Контролен участък № 3. Както се вижда, за този участък се грижат не за първа година. Направено е пролетно подрязване на лозята и е обработено с бордолезов разтвор.
Следващата контролна проверка на Опитният участък беше проведена на 20 май. Ние проверихме състоянието на растенията след листно подхранване с ОМ тор «НИТРОХУМАТ», а също така и състоянието им по време на пролетната суша. Резултатите от проверката са показани на снимки 12–23.
Снимки 12-14. Опитен участък № 1. Както се вижда на снимките, лозята силно са увеличили зелената си маса. Цветът на листата са ярко зелени. По всичко си личи, че подхранването с хуминов тор «НИТРОХУМАТ», отлично е повлияло на общото им състояние.

Снимки 15-17. Контролен участък № 2. Зелената маса на лозята

е в окаяно състояние. Младите листа са засегнати от хлороза и

имат жълт оттенък. Голяма част от листата са поразени от

петниста некроза. Пролетната суша и недостатакът на хранителни вещества са повлияли лошо.

Снимки 18-20. Контролен участък № 3. Както се вижда на

снимките, лозята са в добро състояние, но по-голямата част от

листата са със следи от поражения от хлороза и от брашниста

мана. Това е поради влиянието на пролетната суша и недостигът на влага в почвата, въпреки че тези лозя са обработвани по традиционна технология.

Както се вижда на сравнителните снимки 21-23, (от лявата страна, лозовият клон е от Опитен участък), силно се отличава разликата в развитието на зелената маса. Най-важното е, че независимо от пролетната суша, листата на лозята от Опитен участък се развиват стабилно, без поражения от сушата и от заболявания.

Листно подхранване на лозята от Опитен участък с хуминов органо-минерален тор «НИТРОХУМАТ» в доза 300 мл/дка, напълно е обезпечило растенията със всички необходими хранителни вещества и е дало старт за по нататъшното им развитие.

Агроклиматическите условия през 2007 г., бяха екстремални – след меката зима и сухата пролет, настъпва горещо и сухо лято. За изминалият период, от началото на март до днес, не е паднала капка дъжд. В България е обявено бедствено положение поради голямата суша.

 

Поредната контролна проверка проведохме на 4 август. За изминалият период така и не е валяло дъжд. Температурата на въздуха се държи около 38-40оС. По време на тази проверка обърнахме особено внимание на състоянието на растенията, и въпреки голямата суша лозята са в добро състояние. Резултатите от проверката са изложени на снимки 24-35.

Снимки 24-26. Опитен участък № 1. Както се вижда на снимките, растенията се развиват много добре. Средно на всеки клон висят от 5 до 8 добре сформирани чепки грозде, без каквито и да е поражения от сушата и от заболявания.

Снимки 27-29. Контролен участък № 2. Както се вижда на

снимките, растенията не издържат добре на сушата. Повечето

листа са изсъхнали и опадали, а оцелелите са поразени от

хлороза и некроза. Средно на всеки клон са сформирани 1-3 чепки грозде, което е сравнително малко в сравнение с лозята от Опитен участък, който е обработван с ОМ тор «НИТРОХУМАТ». Чепките грозде са много слаби, практически без зърна и силно изостават в развитието си. Така е поради това, че на този участък не е проведено подхранване с биопрепаратите «AgroBioStim».

Снимки 30-32. Контролен участък № 3. Както се вижда на

снимките, растенията издържат на сушата, но въпреки това на

всеки клон са се сформирали само по 2-3 чепки грозде, които

са с много ниски показатели. Практически всичкото грозде е не само поразено от оидиум, но и силно изостава в развитието си.

Както се вижда на снимки 33-35, разликата в развитието на гроздето става все по-голяма. На лозята от Опитен участък, са се сформирали три пъти повече гроздове, отколкото на Контролен участък № 2 и № 3. Разликата в развитието на лозята и добивът от тях се дължи изключително на мощното въздействие на хуминовите биопрепарати «AgroBioStim».
Последната контролна проверка проведохме на 10 септември, точно преди пребирането на гроздето от Опитен участък № 1. До този период така и не е валяло дъжд. Резултатите от проверката са показани на снимки 36-47.

Снимки 36-38. Опитен участък № 1. Както се вижда на снимките,

развитието и съзряването на гроздето продължа с мощна сила.

Видими поражения от сушата и от разни заболявания не се

наблюдават. Може да се очаква добра реколта и следователно – качествено вино.

Снимки 39-41. Контролен участък № 2. До този период положението не се е изменило. Чепките грозде са много на рядко и с много ниско качество, които практически не съзряват. Миналата година на Опитният участък е имало същият проблем.
Снимки 42-44. Контролен участък № 3. Лозята са издържали на сушата, но много зърна от чепките на гроздето са се напукали и са изсъхнали. Това означава, че са засегнати от оидиум. Друга част пък са със следи от заболявания и изостават в развитието си.

Снимки 45-47. На снимка 45, гроздето е от Опитен участък № 1. На снимка 46, гроздето е от Контролен участък № 2 и на снимка 47 гроздето е от Контролен участък № 3.

Направете си сами извод!

КРАТКИ ИЗВОДИ:

 

Основна разлика между участъците:

Почва: не се отличава.

Агроклиматически условия: еднакви.

  • Опитен участък № 1. Прилагане на хуминови биопрепарати «AgroBioStim».
  • Контролен участък № 2. Без изменения.
  • Контролен участък № 3. Обработка с азотни торове и бордолезов разтвор.

Основната разлика се заключава в подхранването с хуминови биопрепарати и торове при възстановяването на реколтата на лозята, благодарение на което са получени добри резултати, а именно:

 

1. Лозята още в самото начало на вегитацията си, силно се различават в развитието си. Ако лозята от съседните Контролни участъци са поразени от хлороза, некроза и други заболявания, то лозята от Опитният участък, за целият си период на вегетация не са засегнати от нито една болест, което се дължи на фунгиницидните и бактерицидни свойства на хуминовите биопрепарати «AgroBioStim».

 

2. За целият си периоод на вегетация, лозята от Опитен участък продължават да напредват в развитието си и и в края на вегетацията изпреварват в развитието си лозята от Контролните участъци с около 10-12 дни, което от своя страна се явява един от най-важният фактори за получаване на добър добив в екстремални условия на голяма суша.

 

3. Внасянето на азотни торове, особено в период на суша, а също така и поразяването на лозята от оидиум, е повлияло отрицателно на полученият добив от Контролен участък № 3, където практически нямаше реколта (виж Болести).

В същото време, обработката на лозята на Опитен участък с хуминови биопрепарати «AgroBioStim», не само че ги предпази от сушата и от разни заболявания, но и повлия отлично на високият добив, макар че са обработени за първи път след толкова години.

 

4. Икономическият ефект от прилагането на хуминови биопрепарати «AgroBioStim» при възстановяването на лозята даде много добър резултат, дори по-добър в сравнение със традиционната технология.

 

На нас практически ни се отдаде за един сезон, напълно да възстановим лозята на Опитен участък и да получим качествена реколта до 780 кг/дка.

Ние се убедихме, че листно подхранване на лозята с хуминови ОМ торове «AgroBioStim, помага за увеличаването на интензивността на фотосинтезата и на набирането на хранителни вещества, увеличава зелената маса и стимулира общото развитие на растенията.

Изучаването на реакцията върху лозята чрез приложение на хуминови биопрепарати «AgroBioStim», доказват устойчивото повишаване на реколтата, особено през сушави и неблагоприятни години.

 

 

Пълният отчет по резултатите от полевите изпитания с хуминови биопрепарати «AgroBioStim» на лозата съдържа: текст – 8 станици, графици, анализи и повече от 200 снимки.

 

Александър Малков

«АгроБиоСтим» ООД – 2007 г.

 

Превод от руски: Иванка Стефанова.