АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

ПОЛСКИ КУЛТУРИ

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ОВОЩНИ КУЛТУРИ

ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ С ХУМИНОВИ БИОПРЕПАРАТИ И ТОРОВЕ «AgroBioStim».

 

  Една от основните дейности на компания «АгроБиоСтим» ООД, е разработката на нови стимулатори за ръстта и подобрението, на основа на свободни хуминови киселини, с цел получаване на необходимите резултати за отглеждането на екологично чисти селскостопански култури.

  Компанията отделя огромно внимание на качеството на произвеждащите биопрепарати и торове и на ефективното им въздействие върху растенията.

  Регулярните полеви изпитания с произведените от компанията биопрепарати, позволяват да се подобри произведената продукция, а също така и да се създадат нови биопрепарати с конкретни биологически свойства. Опиращи се на многогодишният си опит в областта за изследване на регулирането на ръстта на растенията и органо-минералните торове на основа на хуминови киселини, компанията разполага с интересни материали в областта за създаване на нови биопрепарати с различен тип физиологическа активност, които позволяват да се произвежда продукция със зададени биологически свойства.

 

  Проведените наблюдения на полевите изпитания с биопрепарати и торове «AgroBioStim», доказват ефективността на прилаганите биопрепарати при отглеждането на всякакъв вид селско-стопанска продукция.

 

  Биопрепаратът «AgroBioStim» обладава комплексен эфект и съчетание от свойства в стимулаторът за ръстта, биофунгициди, торове и антидоти (антистресови свойства).
Използването на натурални стимулатори «AgroBioStim», за предпосевна обработка на семената, ни позволява да изявим определена закономерност (виж: Полеви изпитания).

В днешно време, усилията на компанията са направени към създаването и внедряването на нови, по-качествени хуминови биопрепарати и регулатори за ръстта. И във връзка с това, компанията и за напред ще провежда полеви изпитания с биопрепаратите «AgroBioStim».

 

Остава само да съжаляваме, че днес, не всички разработки се използват в практиката на растениевъдството.

 

Денис Малков

«АгроБиоСтим» ООД

Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

1

При използването на хуминови органо-минерални торове «AgroBioStim», в практиката на растениевъдството е изложена следната закономерност:
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
  • Поникването на семената е 99-100%, независимо от ниската влажност на почвата (снимки 1-2).
  • Образуване на мощна коренова система (снимки 3-4).
  • Ускорен ръст в развитието на растенията (снимки 5-6).
  • Мощно разклоняване на зърнените култури (снимки 7-8).
  • Устойчивост на растенията към болести.

1. Увеличаване на добивът на

отглежданите култури.

Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

Основен показател при отглеждането на селско-стопански култури се явява, високият им добив.

Извънкоренното подхранване с хуминови органо-минерални препарати «AgroBioStim», повишава количеството и качеството на реколтата от 20 до 200%. Ние установихме, че най-силно отзивчив към хуминови ОМ торове е рапицата. (допълнителният добив, над 120%, виж Изпитания – Рапица), слънчогледът – допълнителен добив, над 130%, (виж Изпитания – Слънчоглед), царевицата и др. широколистни култури, в това число и ягодните култури. Стабилна прибавка към добивът, демонстрират всички видове зърнени култури (над 40%) и основните зеленчукови култури.

Сравнително низка отзивчивост към хуминовите препарати проявяват някои видове плодови култури (по-малко от 40%).

Освен за увеличаването на добивът, хуминовите препарати влияят и на характеристиката му (броят на зърната в класа, теглото на 1000 зърна, броят на семките в питата на слънчогледа и т.н., виж снимки 9-16), също така влияе и на качеството на отглежданата продукция.

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

16

2. Всички биопрепарати и торове «AgroBioStim» обладават антистресови свойства.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

В днешно време, в селското стопанство се увеличава необходимостта от специални препарати, позволяващи да се съхрани добивът, или поне част от него, в период на суша или низки температури през зимният период, а също така да се намали вредното влияние от излишно количество пестециди и хербециди в растенията.

Прилагането на хуминови биопрепарати и торове «AgroBioStim», ни позволява да решим този проблем. Проведените полеви изпитания с биопрепарати в екстримални агроклиматически условия (особено в период на голямата суша през 2007г.), дадоха отличен резултат. Всички посеви, преминали обработка с хуминови торове, не само че са спасени, но и са увеличили два пъти повече добивът (виж: Изпитания – 2007г).

19

Особено внимание е нужно да отделим на

специализираните ОМ торове «AgroBioStim».

Извънкоренната обработка на зимна пшеница

и ечемик със специализираните ОМ торове, във фаза 3-ти лист – начало на братене, с доза 300 мл/дка, води до повишаване на устойчивостта им към измръзване с 20% (виж: Изпитания – Зимна пшеница 2-3). Обработката на посеви с ОМ тор «ФОСФОРОХУМАТ», през есенният период, съществено е повишила устойчивостта на рапица към низките температури (виж: Изпитания – Рапица).

17

18

20

21

22

3. Биопрепаратите и торовете «AgroBioStim» обладават високи биофунгицидни свойства.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

В период на полеви изпитания с биопрепарати «AgroBioStim», нито една култура не е поразена от бактериални и гъбични заболявания. Като в същото време, на контролните участъци, зърнените култури са заболявали от: бяла чума (сн. 23-25), сиво гниене при слънчогледа (сн.27).

Биофунгицидните свойства на торовете «AgroBioStim», са проверявани и доказвани в течение на няколко години, и нито един път не е било необходимо приложението на фунгициди, благодарение на което допринася допълнително икономически и екологически ефект.

25

23

24

26

27

28

Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.
Селскостопански култури, биопрепарати "AgroBioStim", полеви изпитания, листни торове, листен тор, биотор, стимулатор, биостимулатор, семена, биологично земеделие, биоземеделие, биопродукти.

29

30

4. В днешно време, се отделя особено внимание на екологическата обстановка при отглеждането на селско-стопански култури.

 

Световният опит от приложението на пестициди и хербициди свидетелствува, че остатъците от действащите вещества и продуктът от техният метаболизъм, циркулиращ в обкръжаващата среда, замърсяват почвената покривка. Някои от тях съхраняват своята активност до 10-12 години и са опасни за живите организми, даже в незначително количество. Решението на този проблем се заключава в контролът за съдържанието на излишното количество препарати, а също така и в контролът за използване на средства и методи, снижаващи излишното количество пестициди във водата, почвата и в отгледаната продукция.

 

Биопрепаратите «AgroBioStim», помагат за въстановяване на екологичното равновесие при отглеждане на селско-стопанска продукция. Съвместното приложение на хуминови биопрепарати и торове, позволява да се съкрати с 30% приложението на пестициди, без да се влоши крайният резултат.

Приложението на хуминови препарати позволява да се съкрати до 50% приложението на минерални торове, което оказва не само екологичен, но и икономически ефект. Хуминовите киселини ускоряват разпадането на остатъчно количество пестициди и хербициди в почвата, а също така свързват тежките метали в неразтворими съединения, което позволява да се отглежда екологично чиста продукция.

 

Някои биопрепарати като: «ЕФЕКТ», «ЛИГНОХУМАТ» и «ПЛОДОРОДИЕ» са специално създадени за въстановяването на вече замърсените природни обекти.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!