АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

БИОСТИМУЛАТОРИ ЗА РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО НА РАСТЕНИЯТА «AgroBioStim», СВОЙСТВА И ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАЗЛИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ

 

    Сега много фирми от различни страни произвеждат цял ред хуминови препарати от различни природни суровини (въглища, торф, сапропел).

    Тези препарати се отнасят към числото на екологически чистите хуминовите киселини и фулвокиселините от тях се екстрактрат, фракционират се, концентрират се и се очистват, а след това се добавят необходимите за растенията и почвата микро- и макроелементи.

 

    На «АгроБиоСтим» ООД е разработена технология на производството на течни биостимулатори и екоторове за растежа и развитието на растенията от биохумуса, който представлява природна високохумустна суровина. Тези препарати (комерческото название «AgroBioStim») се произвежда в продължение на няколко години в България. Тези препарати съдержа всички компоненти на биохумус в растворено и физиологически активно състояние: хумати и фулвати на натрия и калия, аминокиселини, витамини, природни фитохормони, микро- и макроелементи и спори на полезните за растенията почвени микроорганизми.

    Бактероцидните и фунгицидните свойства на препарати са обусловени от присъствието на бактериостатестични белтачини, отделени от тъканите на самия дъждевен червеи и на антибиотиците, отделени от съпрофитни микрофлорни черва на дъждовния червеи в процеса на ломбрикомпостирането.

 

    Препарати имат следните свойства:

 

         • повишава поникването и енергията за растежа на семената;
         • стимулира образуването на корени при растенията;
         • способства за бързото укрепване на стъблата;
         • стумулира растежа и ускорява развитието на растенията;
         • намалява съдържанието на нитрати в селскостопанската продукция;
         • спира постъпването на тежки метали и радионуклиди в растенията;
         • увеличава съдържанието на захари, белтъчини и витамини в плодовете и зеленчуците;
         • отстранява хлороза и стумулира развитието и особено на «цветните стайни растения».

 

 

    Препарати «AgroBioStim» може да се исползва както за почвено и листно приложение на растенията. Най-ефективно е пръскането на листната повърхност на растенията чрез използване на малка авиация. Нормата е 200-300 мл/дка. Препарати е съвместими с всички хербециди, фунгициди и инсектециди (кроме медсъдържащи препарати), което позвалява да се внася заедно с тях, без да се нарушат технологическите процеси. Препарати може да се използва върху всички селскостопански култури: житни растения, бобови, зеленчукови, бостански, технически, цитрусови култури и хранителни треви.

При обработка с препарати увеличава добива на зърнено-житни култури до 30-40%, а на зеленчуковите култури до 40-80%. При това се увеличава съдържанието на сухи вещества, витамини и захари, но понижава съдържанието на нитрати 2,5-4,0 пъти.

    Използването на препарати «AgroBioStim» позвалява да се понижат дозите на внасянето на минерални торове и химически пестициди до 50%.

 

    Разработени са технологии и схеми за торене и приложение на препарати «AgroBioStim» при отглеждане на различни селскостопански култури.

 

 

    «АгроБиоСтим» ООД

    БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна.

    Станислав Малков.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!