АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

ЕСЕННО-ЗИМНИ ПРЪСКАНИЯ

 

    С есенно-зимните пръскания се унищожават зимуващите по кората на дърветата насекомни неприятели и акари и се предотвратява развитието на причинителите на редица болести. Те са насочени срещу сливовата щитоносна въшка, плоските щетоносни вишки, листните бълхи, акари и други вредители. Приченителите на болести, срещу които се пръска през почивния период на дърветата, са къдравост по прасковата, сачмянка по прасковата, кайсията и черешата, кривули по сливата, струпясване по крушата и други болести.

    Зимното пръскане срещу неприятелите трябва да се провежда след внимателна преценка за наличието на съответна плътност на някои от посочените вредители в отделните овощни градини от специалистите по места. Препаратите, използвани за зимното пръскане, струват скъпо и трябва да се употребяват при действително установени нужди от специалистите по растителна защита или агрономите на места.

    Това пръскане се извършва от настъпването на пълния листопад през есента до набъбването на пъпките напролет. Най-подходящият момент обаче за зимно пръскане е периодът след преминаване на зимните студове до момента на набъбване на пъпките, когато насикомите и особено яйцата на акарите са по-чувствителни на използваните препарати.

 

    Безусловно необходимо е непосредствено след листопада прасковените и кайсиевите насаждения да се напръскват с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» срещу къдрявостта, сачмянката и инфекциозните заболявания. Това пръскане трябва да се повтори през пролетта. Ако се пръска качествено в определените срокове, няма да се допуснат поражения от тези болести, каквито се наблюдават всяка година в някои насаждения.

Зимното пръскане трябва да се извършва диференцирано и качествено, като дърветата добре се облеят с разтвора, да не остане нито квадратен сантиметър от повърхността на короната ненапръскани.

 

 

ПРОЛЕТНО-ЛЕТНИ ПРЪСКАНИЯ

 

СЕМКОВИТЕ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

    Предцъфтежно пръскане.

    При семковите овощни видове предцъфтежните пръскания са едно или две и са насочени срещу струпясването, кафявото гниене, ябълковия цветопробивач, листните въшки, листозавивачките, листоядните гъсеници, излюпените лаври на акарите, листните бълхи и др. Моментите и броят на предцъфтежните пръскания се определят в зависимост от развитието на болестите и неприятелите, най-вече на струпясването и от хода на метеорологичните условия.

    Второто предцъфтежно пръскане се извършва при захлаждане на времето и при чести превалявания, когато се забавя разлистването на плодните пъпки. Обикновено се пръска с фунго-инсекто-акарицидни разтвори за едновременна борба с болести и неприятелите.

    Срещу болестите се пръска с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» или други препарати към които се прибавят акарицидни или инсектицидни препарати в зависимост от появилите се неприятели. Предцъфтежните пръскания при семковите овощни видове с Натурален микротор «БОРОВ ХУМАТ» предпазва растенията от некроза: корковидни ядки или вътрешно вкорковяване, корковидно петносване, суха петнистост, кафява сърцевина и др., а също подобрява образуването на растителните тъкани, цветните органи, цъфтежа и оплождането.

 

    Цъфтежно пръскане.

    През периода на цъфтежа, когато прецъфтят около 30% от цветовете на ябълките и крушите, се извършва цъфтежно пръскане с препарати със съдържание на сяра (сероваров разтвор) и с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ». Това пръскане е решаващо в борбата срещу струпясването и се извършва в години с хладно и влажно време, осигуряващо продължителен цъфтеж и благоприятни условия за заразяване. Всички тези препарати са безопасни за пчелите.

    Следцъфтежно пръскане.

 

    Броят на следцъфтежните пръскания при семковите овощни видове зависи от наличието и развитието на болестите и неприятелите и хода на метеорологичните условия през годината.

 

    Особено важни е първо пръскане, което е насочено преди всичко срещу струпясването и овощните акари и на второ място – срещу кафявото гниене, брашнеста мана, листни въшки, ябълковата и крушевата плодова оса, миниращите молци, листогризещите гъсеници и др. Това пръскане се извършва с комбинирани фунго-инсекто-акарицидни разтвори. Същото в практиката се прави непосредствено след прецъфтяването. При чувствителните на брашнеста мана ябълкови сортове да се употребява «МЕДЕН ХУМАТ».

 

    Второто следцъфтежно пръскане се извършва 10-14 дни след първото със същите препарати срещу споменатите болести и неприятели, а третото следцъфтежно често съвпада с моментите на първото пръскане срещу ябълковия плодов червей. Затова към комбинирания разтвор за едновременна борба с болестите и акарите трябва да се прибавя «ОМ ТОРОВЕ». Следващите пръскания се правят преди всичко срещу ябълковия плодов червей и овощните акари. В зависимост от възможността за заразяване от зимните спори на струпясването се използва биофунгициден разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ». В градините с чувствителни на брашнеста мана сортове се пръска още 4-5 пъти с микротор «МЕДЕН ХУМАТ» за борба с тази болест. Листно подхранване с «ОМ ТОРОВЕ» на нападнати от брашнеста мана дървета и редовното пръскане с «МЕДЕН ХУМАТ» убива по-сигурно спорите на тази болест.

    Правилното определяне на моментите на пръскане срещу ябълковия плодов червей трябва да става на базата на неговото развитие. В зависимост от намножаването на този неприятел в отделните овощарски райони срещу първото поколение се извършват две, а срещу второто – 2-3 пръскания. Препарати да се редуват, за да се предотврати увеличаването на устойчивите форми.

 

 

КОСТИЛКОВИТЕ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

 

    Предцъфтежно пръскане.

 

    При сливите се извършва предцъфтежно пръскане срещу кривулите, когато не е проведено зимно пръскане с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ». То е от полза и за предпазване на вишните, черешите, кайсиите и прасковите от ранното кафяво гниене и от сачмянката. Срещу червените листни петна по сливата се извършва късно предцъфтежно пръскане в години с рано узряване на перитециите на гъбата. Ако установят летеж на сливовата плодова оса и изплюнване на акарите, към разтвор се прибавят биоинсектициди и някои от акарацидните препарати.

 

    Цъфтежно пръскане.

 

    При костилковите овощни видове това пръскане е насочено срещу ранното кафяво гниене, сачмянката и червените листни петна по сливата. При сливите то се прави, когато освен изгърмяване на спорите от червените петна има и листна маса. Извършва се със биофунгициди или с органични препарати.

 

    Следцъфтежно пръскане.

 

    При костилковите овощни видове първото следцъфтежно пръскане е от голямо значение. При сливовите овощни насаждения то е насочено срещу червените листни петна, кафяво гниене, лъжегъсеници на сливовата оса, сливовата щитоносна въшка, акарите и др. Използва се фунгицидния разтвор или Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ», към който се прибавят препарати в зависимост от намножаването на отделни неприятели. Срокът за провеждането на това пръскане се определя от прогнозите.

    Най-често второто следцъфтежно пръскане срещу червените петна по листата на сливите съвпада с появата на първото поколение на сливовия плодов червей. За борба с него към фунгицидния разтвор се прибавя инсектициди.

    През Юни се пръска и срещу ръждата по сливата с разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ» или други медни препарати, което при влажни години се повтаря след около 25 дни. Тези две пръскания могат да се нагодят така, че да се насочат и срещу новоизлюпените лаври на сливовата щитоносна въшка и второто поколение на сливовия плодов червей. За целта към разтвор от «МЕДЕН ХУМАТ» се прибавя инсектициди.

    При прасковите и кайсиите следцъфтежните пръскания имат значение главно за борбата срещу сачмянката, кафявото гниене и брашнестата мана. Обикновено се пръска 2 пъти с серни препарати пресечени с Натурален микротор «ЖЕЛЕЗЕН ХУМАТ». При наличие на листни въшки и акари към разтвор се прибавя инсектициди и акарациди.

    При черешите се налага следцъфтежно пръскане срещу сачмянката, кафявото гниене и черешовата муха. Моментите на третиране срещу черешовата муха трябва правилно да се определят от специалистите, но обикновено това става около 20 дни след прецъфтяването. Пръскането се извършва с инсектициди, а срещу болестите се използват същите разтвори, както при останалите костилкови видове.

 

 

ОРЕХОПЛОДНИ КУЛТУРИ

    За ефикасна борба срещу болестите и неприятелите по бадема се извършва пръскане в периода от набъбването на пъпките до цъфтежа с разтвор на Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и инсектициди за борба срещу церкоспорозата, сачмянката, листогризещите гъсеници, листни въшки и други вредители. Това пръскане се повтаря веднага след цъфтежа за борба със същите вредители, бадемовата листна оса и акарите, като се прибавя инсектицид.

    Второто следцъфтежно пръскане се извършва с микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и инсектицид за борба със сачмянката и бодемовия семеяд. При нужда се пръска още веднаж бадемовия семеяд.

    За едновременна борба срещу болестите и неприятелите по ореховата култура се пръска с разтвор на «МЕДЕН ХУМАТ» веднага след разлистването за предпазване от антракноза и бактериоза. В зависимост от намножаването на неприятелите се прибавя инсектицид. Борбата против запетаевидната щитоносна въшка се извършва в момента, когато младите лаври напролет напускат майчиния щит, като се пръска с инсектициди.

    При кестена борбата срещу болестите се извежда с «МЕДЕН ХУМАТ». Срещу кестеновия хоботник и лешниковия хоботник се препоръчва пръскане с инсектициди, преди да се започнали да снасят яйца – през Юли.

 

 

ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ

 

    В ягодовите насаждения борбата срещу болестите и неприятелите е насочена главно против белите листни петна, ягодовия коренов хоботник, ягодовото хоботниче и акарите. За борба с тези вредители трябва да се извършва комбинирано пръскане с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и биоинсектициди преди цъфтежа на ягодите и след беритбата. Срещу акарите се използва акарициди. В ягодовите насаждения, които са силно нападнати от ягодовия коренов хоботник, след беритбата се пръска с инсектициди.

 

    Малината се напада от много болести и неприятели, но засега у нас икономически най-важни са дидимелата, ръждата, малиновата галица, малиновият бръмбар, малиновият агрилус и др. Борбата с болестите се води, като се пръска с «МЕДЕН ХУМАТ», към които се прибави инсектициди преди набъбването на пъпките. Когато леторасти станат 20-30 см, пръска се със същите препарати към които се прибави ОМ торове, което се повтаря след 2 седмици. Срещу неприятелите се препоръчва изрязване на нападнатите стъбла до основа през есента или рано през пролетта.

    При касисовите насаждения борбата срещу болестите и неприятелите е насочена против сините листни петна, антракнозата, брашнестата мана, рибисова галова листна въшка и стъкленката. Срещу тях се пръска през пролетта при разлистването с Натурален микротор «МЕДЕН ХУМАТ» и инсектициди. Това пръскане се повтаря при нужда след 10-15 дни. За борба със стъкленката трябва да се изрязват и изгарят нападнатите стъбла.

    Засега у нас почти не се използва биологичният метод за борба с вредителите. Заслужава внимание привличането на полезните насекомоядни птици, както и отглеждането на хищните насекоми и пускането им в овощните градини.

    Опазването на овощните дървета и на тяхната продукция от болести и неприятели е възможно само когато се прилага качествено, навреме и от всички стопанства установената от науката и вече потвърдена от практиката цялостна система от растителнозащитните мероприятия.

 

 

    При обработката на овощни видове и ягодоплодни култури с комбинирани разтвори трябва да се прибавя «ОМ ТОРОВЕ» или «ЕКОТОРОВЕ» «AgroBioStim», тъй като хуминови торове стимулира растежните и формообразувателни процеси, както и преодоляването на стресовите периоди след пръскане с инсектициди.

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!