АГРОКАЛЕНДАР

(август-септември)

 

ПОЛЕВИ КУЛТУРИ:

 

Предпосевно третиране на семена:

Пшеница и ечемик, със специализиран стимулатор "ЖИТНИ КУЛТУРИ", с доза 100 мл/100 кг семена.

Рапица: със специализиран стимулатор "СЛЪНЧОГЛЕД", с доза 1000 мл/100 кг семена.

 

ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ:

 

Листно подхранване, след 15 дни, с ЕКОтор "ГИГАНТ" в доза 300 мл/дка.

БИОПРЕПАРАТИТЕ «AgroBioStim» СЪОТВЕТСТВУВАТ НА НОРМИТЕ ЗА БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

 

Натуралните стимулатори, Екоторове, Микроторове и Органични торове от търговска марка «AgroBioStim» напълно съответстват на Европейските изисквания и норми, отбелязани в Регламентите на ЕЕС № 2092/91; ЕС № 2384/94 за биологично производство на растителни продукти и отглеждане на екологично чисти хранителни продукти.

За производството на биопрепаратите «AgroBioStim» се използва технология за биологично производство, съставните части и продукти са отбелязани в Приложение № 1 и № 2 Регламента на ЕСС/2092/91 напълно съответствува на Правилата на Комисии ЕС/1073/2000 и на Наредба № 22, издадена от Министерството на Земеделието и Горите.

СВОЙСТВА НА НАТУРАЛНИ БИОПРОДУКТИ «AgroBioStim»

 

 

    Биопродукти «AgroBioStim» е течни продукти без мирис с неутрална киселинност, получени е от ломбрикомпост, продукта е извлечен с помоща на червен канадски червей от обичайна оборска тор от едър рогат добитък.

 

    Биопродукти «AgroBioStim» е напълно безвредни за растенията, за това не е нужно да се прилагат някакви специални мерки за безопасност.

    Биопродукти «AgroBioStim» в разтворено състояние съдържат органични киселини, фулвокиселини, аминокиселини, витамини, природни фитохормони, микроелементи и макроелементи, спори на микроорганизми, притежава високи фунгецидни и бактерицидни свойства.

    Биопродукти «AgroBioStim» е подобрява фотосинтезата на листата, положително влияе на развитието и растежа на растението. Те е не само мощен стимулатор, който действа на растежа и развитието на растението, но е и ефикасно лекарствено средство, съдържащи особени вещества, които от своя страна правят растенията по-устойчиви към вредните бактерии и гъбичните заболявания.

    Биопродукти «AgroBioStim» е напълно съвместими с фунгициди и хербициди което позволява съвместната им употреба и не нарушава технологическия процес. Технологията на обработка с торове е възможна за прилагане на всички селскостопански култури: житни, бобови, овощни, лозя, плодово-ягодови, бостанджийски, памук, лен, коноп, тютюн и други.

    Сега на световния пазар съществуват повече от 400 аналогични препарата. Всички те спадат към групите на «Регулатори на растежа на растенията» или «Биостимулатори» и вие с право задавате въпроси:

 

    А с какво се отличава Биопродукти «AgroBioStim», който вие така силно рекламирате?

 

    И така, ето първото: Основното, с което Биопродукти «AgroBioStim» коренно се отличава от аналозите си е, че той е комплекс от природни компоненти, които съществуват вече милиони години и са навсякъде в природата и имат чисто органичен произход.

    По качествата си за повишаване на добивите и имунитета, Биопродукти «AgroBioStim» заема почитно място в пъвата петица при подобни препарати. Но, ако вземем, че 80% от използваните стимулатори за растеж на растенията имат химична или синтетична основа, то тогава Биопродукти «AgroBioStim» веднага излиза на първа позиция. Това е факт.

 

    Второ: Нито един от използваните препарати не съдържа в себе си такова количество живи почвени организми (те са 100 пъти повече, отколкото в аналогичните продукти). А това означава, че в почвата се активизира образуването на естествен хумус, т.е. възстановяване на плодородните качества на земята, с това наред и повишаване на добивите и качеството на продукцията. В почвата започва възстановителен органичен процес.

    Основни свойства на Биопродукти «AgroBioStim» природна основа, възстановява плодородието на почвата и отглеждане на екологично чисти продукти.

 

    Биопродукти «AgroBioStim» в своя състав съдържа голямо количество различни органични съединения с природен произход: такива като фитохормоните, антибиотични вещества, цял комплекс от незаменими аминокиселини: глутамин, валин, метеонин, лизин и други. Всички тези вещества се усвояват от растенията и им действат на ниво клетки, също така укрепват имунната система. Силната имунна система позволява на растението да се бори с възбудителите на болести. След боледуване бързо се възстановяват. Растенията растат силни и здрави, което пък от своя страна се явява гарант за получаване на отлични добиви.

 

    Обработените с Биопродукти «AgroBioStim» растения са в състояние да обезпечат своите плодове максимално с витамини и захари, които са показатели за тяхното качество.

    Намалява токсичното въздействие на остатъчните количества хербициди, предпазва от радионуклеиди и тежки метали като ги свързва в трудно подвижни и неразтворими съединения.

 

    Биопродукти «AgroBioStim» притежава способността да ограничава достъпа на нитратите от почвата в растенията и плодовете. Проведени са изпитания с Биопродукти «AgroBioStim» в замърсени райони с тежки метали и радионуклеиди, резултатите са отлични, получени са екологично чисти продукти.

 

 

    "АгроБиоСтим" ООД

    БЪЛГАРИЯ, гр. Каварна

    Денис Малков

Компания "АгроБиоСтим" ООД

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР В МОДЕРНОТО И БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ!